kamu işçi maaş

Konu: Verasetten Doğan Mükellefiyette Bağkur / Ölüm Aylığı Talebi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  Verasetten Doğan Mükellefiyette Bağkur / Ölüm Aylığı Talebi

  Merhabalar, Basit usule tabi bir mükellef vefat etmiştir. Kendisi bağkur sigortalısı olup, eşine maaş bağlanması için talepte bulunulacaktır. Ancak, vergi dairesi kişinin adına kayıtlı ticari taşıtın miras yolu ile bir kısmının eşine geçmesinden dolayı, maaş talep edecek olan eşe mükellefiyet tesis etmek istemektedir.

  Bu durumda, tesis edilecek mükellefiyetten dolayı eş kişi bağkur sigortalısı olmalı mıdır?
  Olması gerekiyor ise bu sigortalılık eşinden dolayı talep edeceği ölüm aylığını almasına engel teşkil eder mi?
  Eder ise, mükellefiyetini sonlandırdığı ve sigortalılığı bittiği tarihte ölüm aylığı talebini yeniden yapabilir mi?


  Çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  Internet, futbol, kitap, sinema, yemek, crohn  vs....

 2. #2
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  Ynt: Verasetten Doğan Mükellefiyette Bağkur / Ölüm Aylığı Talebi

  Madde 24 ? (Değişik: 14/3/1985 - 3165/6 md.)
  I ? Sigortalı sayılanlar:
  c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç),
  Dul ve yetim aylığı alanlar sigortalı sayılmışlardır. Bu nedenle bağ_kur kaydı yaptırması gerekir.
  Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması:

  Madde 45 ? (Değişik: 19/4/1979 - 2229/20 md.)

  a) Dul eş için % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmayanların dul eşine % 75'i,
  Dul kalan eş için yeniden evlenmenin dışında herhangi bir kısıtlama yoktur. emekli geliri almaya devam edecektir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  74

  Ynt: Verasetten Doğan Mükellefiyette Bağkur / Ölüm Aylığı Talebi

  Hocam,

  c bendinde parantez içi kırmızı yazıyla yazılan yere göre sigortalı sayılmıyor. Ben mi yanlış anlıyorum acaba ?


  Madde 24 ? (Değişik: 14/3/1985 - 3165/6 md.)
  I ? Sigortalı sayılanlar:
  c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç),
  Internet, futbol, kitap, sinema, yemek, crohn  vs....

 4. #4
  turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  turk_bey Guest

  Ynt: Verasetten Doğan Mükellefiyette Bağkur / Ölüm Aylığı Talebi

  Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar:

  Madde 24 ? (Değişik: 14/3/1985 - 3165/6 md.)

  Aşağıda sayılan sigortalılar hakkında malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. (4)

  I ? Sigortalı sayılanlar:

  Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

  a) (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/13 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik:24/7/2003-4956/14 md.) Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,(5)

  b) Kollektif şirketlerin ortakları,

  c) Adi Komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

  ??????????

  (1) a - 14/3/1985 tarihli ve 3165 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince, bu kanunda geçen "Sosyal Güvenlik Bakanlığı" deyimi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  b - Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2-5 inci maddelerine bakınız.

  (2) Bu Kanunun 7 nci Geçici 14, 21 ve 22 nci maddelerinin uygulanması ile ilgili olarak 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine bakınız.

  (3) Sigortalılara sağlanan sağlık sigorta yardımının esasları ve kapsamı ile ilgili olarak ek 11 - 17 nci maddelere bakınız.

  (4) Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara sağlanan sosyal yardım zammı ile ilgili olarak ek 7 nci maddeye bakınız.

  (5) Bu alt bent, 24/8/2000 tarihli ve 619 sayılı KHK ile değiştirilmiş olup; daha sonra söz konusu KHK Anayasa Mahkemesinin 26/10/2000 tarihli ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/8/2001tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.  Sayfa 1


  4820  d) Limited şirketlerin ortakları,

  e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

  f) Donatma iştirakleri ortakları,

  g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

  Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar.

  II ? Sigortalı sayılmayanlar:

  Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) 18 yaşını doldurmamış olanlar,

  b) (Mülga : 24/8/2000 -KHK- 619/13 md.; Mülga: 24/7/2003-4956/14 md.)

  c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç),
  d) Tarım işi yapanlar (Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç),

  Sigortalı sayılmazlar.

  Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi(1)

  Madde 25 ? (Değişik: 24/7/2003-4956/15 md.)

  Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılır.

  Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar.

  Bu Kanuna tâbi sigortalılık;

  a) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,

  b) Gelir vergisinden muaf olanların, Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği,

  c) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,

  Tarihten itibaren,

  d) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı,

  e) İflâsına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflâsına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

  f) 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

  g) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkârlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,

  Tarihten bir gün önce,

  Sona erer.

  Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.
  Kanun metninin tamamını alıntı yapmadığımdan yanlış yorumlanmaya sebep olmuş tekrar gözden geçirirseniz sigortalı sayıldıkları anlaşılacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağkur Yetim Aylığı Ve Sgk Emekli Aylığı
  Konu Sahibi mstfztp Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Aralık.2014, 09:17
 2. Ölüm Aylığı
  Konu Sahibi EmreKarapınar Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Aralık.2013, 12:51
 3. Bağkur Ölüm Aylığı, Ve Geriye Dönük Borçlanma.
  Konu Sahibi nsylmz Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 18.Ocak.2013, 12:26
 4. Bağkur Ölüm Aylığı
  Konu Sahibi mustafa_K Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2006, 10:56
 5. çalışan ssk lı eş ve bağkur ölüm aylığı
  Konu Sahibi muko1 Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2006, 23:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36