taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Bağkur Sağlık Karnesi Vize

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  Ynt: Bağkur Sağlık Karnesi Vize

  Alıntı Ramazan Akkaya Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar bilindiği üzere sağlık karneleri kalktı,bağkura sağlık için başvurulduğunda gerekli evrakları verdikten sonra küçük bi kağıda yazılı bağkur bilgileri veriliyor, sorum şu olacak ; önceden olduğu gibi her sene vize yapılması gerekecekmi?
  Devredilen BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Uygulaması Hakkında SGK Tarafından Yayımlanan 2008/17 Sayılı Genelge


  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2008 tarih, 2008/17 sayılı Genelge yayımlanmış olup, sağlık yardımına ilişkin işlemleri Emekli Sandığı ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) tarafından yürütülenlerin memnuniyet düzeyinin artırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması amacıyla sağlık karnelerinin verilmesi uygulamasına ve vize işlemlerine 07.04.2008 tarihinden itibaren son verilmesine ilişkin değişiklikler yapılarak, öngörülen işlemler açıklanmıştır.


  Bununla birlikte 05.04.2008 tarih, 26838 sayılı Resmi Gazete?de ?Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? ile ?Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik? yayımlanmış olup, bu kişilerin muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C.Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesinin yeterli kabul edileceği belirtilerek, söz konusu yönetmeliklerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

  Bu değişikliklere paralel olarak, 2008/17 sayılı Genelge ile;

  25.05.2007 tarih, 26532 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçetelerinin kullanılması, reçetelere T.C. kimlik numarasının eklenmesi amacıyla:

  ?12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi? başlıklı maddesinin birinci fıkrasındaki ?devredilen SSK? yerine ?Kurum? ifadesi konularak,

  ?Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ayakta tedavi sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlar için, sağlık karnelerinde bulunan reçeteleri kullanılır. Ancak bu kişilerden sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Kurum tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri kullanılır.?

  Aynı maddenin üçüncü fıkrası ikinci cümlesine hasta kelimesinden sonra gelmek üzere ?T.C. kimlik numarası? kelimesinin eklenerek,

  ?Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta T.C. kimlik numarası, adı soyadı, Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.?

  Şeklinde 07.04.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış, söz konusu değişiklikler doğrultusunda yapılacak işlemler ise aşağıda açıklanmıştır.
  .........................

  II- BAĞ-KUR HAK SAHİPLİĞİ AKTİVASYON İŞLEMLERİ

  A- Hak Sahipliği Aktivasyon İşlemleri

  Kuruma ilk kez sağlık karnesi için müracaat eden emekli ve hak sahiplerine, daha önceden sağlık karnesi olmakla birlikte sağlık karnesi biten, kaybolan, kullanılmaz durumda olanlara, 07.04.2008 tarihinden itibaren sağlık karnesi verilmeyecek, ancak sağlık yardımı hak sahipliği(aktivasyon) T.C. kimlik numarası üzerinden;

  a) Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar müracaat etmeden doğrudan sistemce,
  b) Aktif sigortalıların, aktif ve pasif sigortalıların sağlık yardımından yararlanan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları fotoğraf hariç önceki uygulamalarda olduğu üzere istenilen belgelerle (Ek-2) müracaatına müteakip Kurumca,

  Oluşturulacaktır. Hak sahipliği için yapılan müracaatlar sırasında istenen belgelerden elektronik/internet ortamında temin edilebilenler ilgililerden istenilmeyecektir.

  Malul erkek çocuklar ve yabancı uyruklu eşlerin kontrol işlemleri hak sahipliği sürelerinin bitiminde yeniden Kuruma müracaatına bağlı olarak aktivasyonları yapılacaktır.  1479 ve 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunan sigortalılar ile bunların bakmakla mükellef olduğu eş, çocuk, ana-babaları ile Kurumdan dul ve yetim aylığı alan eş, çocuk ve ana-babaların Kurumdan almış olduğu sağlık karnesi sayfalarının bitimine kadar bu karneleri kullanılmaya devam edilecek, sağlık karne sayfaları biten kaybolan veya kullanılamaz hale gelenler ise herhangi bir müracaata bağlı olmadan sistemde aktivasyonları yapılacaktır. Ancak bunlardan sağlık karnelerini kaybedenlerin ileride haksız kullanıma bağlı sorumlulukları bakımından yazılı olarak bu durumu Kuruma bildirmeleri gerekmektedir.  Sigortalılık kayıtları vergi tesciline bağlı olmaksızın yapılmış olanların her yıl iller bazında Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak listeleri Ziraat Odaları Birliğine ve diğer ilgili odalara kontrol amaçlı olarak Kurumca gönderilecektir. Ziraat Odalarından veya diğer odalardan yazılı veya elektronik ortamda gelen listelerden sigortalılıkları devam etmediği anlaşılanların İl Müdürlüklerimizce hak sahipliği iptal işlemleri yapılacaktır.

  Yabancı uyruklu olup Mernis numarası bulunmayan sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babaya verilecek sağlık karnelerinden pul paralarının tahsil edilmesine devam edilecektir.

  B-Kontrol İşlemleri

  Kurumun bilgi işlem alt yapısındaki gelişmeler dikkate alınarak, sağlık yardımlarından yararlananların, hak sahipliklerinin devam edip etmediğine yönelik kontrol işlemleri Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılarak, sağlık yardımlarından haksız yararlandığı tespit edilenlerin sağlık yardımı hak sahipliği Kısa Vadeli Sigortalar Dairesi Başkanlığınca durdurulacaktır. Kanuni takibatın yapılması için bu kişiler, Kısa Vadeli Sigortalar Dairesi Başkanlığınca Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine bildirilecektir.

  B- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Müracaat

  Sistemde aktivasyonları sağlananlar, sağlık kurum ve kuruluşlarına T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk damgalı belgelerinden birini ibraz ederek müracaat edeceklerdir. Sağlık kurum ve kuruluşları da T.C. kimlik numarası üzerinden müstahaklığını sorgulayarak, sistemden provizyon aldıktan sonra muayene ve tedavileri gerçekleştirilecektir.

  Elinde sağlık karnesi bulunup da T.C. kimlik numarası üzerinden provizyon alamayanlar ise 01.09.2008 tarihine kadar sağlık karnelerinde bulunan Emekli Sicil Numarası/ Bağ-Numarası veya Tahsis Numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden provizyon alabileceklerdir.
  T.C. kimlik numarası bulunmaması veya T.C. kimlik numarası hatalı olması nedeniyle provizyon alamayanların, doğru T.C. kimlik numaralarını nüfus müdürlüklerinden alacakları belge veya nüfus cüzdanları ile İl Müdürlüklerimize, devredilen Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerimize 01.09.2008 tarihine kadar bildirilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra sağlık kurum ve kuruluşlarına yalnızca T.C. kimlik numarası üzerinden provizyon verileceğinden, hak sahiplerine bu konuda gerekli uyarılar yapılacaktır. 2. #12
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  372

  Ynt: Bağkur Sağlık Karnesi Vize

  ben emekli olduğumda eşim ve benim karneme emekli diye mühür basıldı ancak küçük oğlumun karnesi 18 yaşını dolduracağı güne kadar vize yapıldı.
  oğlum yılbaşından sonra 18 yaşına girecek ancak lisede okuduğundan onun sağlık karnesi yine vize yapılması gerekiyor tabi okuldan öğrenci belgesi allarak yine eskiden olduğu gibi bağkura müracaat etmemiz gerekecek sanırım,

  doğrumudur, oğlumun sağlık karnesinin vize işlemi yine eskiden olduğu gibi mi yapılacak acaba, bu konuda bilgim yok bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum
  [color=blue][b]ESNAF;<br />Elemeği ve göz nurunu,<br />Sanatı ve sermayesini,<br />Namus ve onurunu,<br />Adet ve örflerini,<br />Fedakarlık ve vatanseverliği<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; ile birleştirip, topluma örnek olan&nbsp; ve hizmet üreten bireydir.[/b][/color]

 3. #13
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Bağkur Sağlık Karnesi Vize

  Çocuğunuzun okuyup okumadığını kurum bilemeyeceği için kuruma başvurup provizyon işlemlerini yaptırmalısınız.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağkur Sağlık Karnesi
  Konu Sahibi özlem... Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 28.Kasım.2007, 17:09
 2. Sağlık Karnesi Vize İşlemleri.?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2007, 17:32
 3. Bağkur Sağlık Karnesi
  Konu Sahibi zzzz222 Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 26.Haziran.2007, 17:22
 4. Bağ-Kur Sağlık Karnesi Vize Uygulamasına Eleştirel Bakış
  Konu Sahibi mnazif Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Kasım.2006, 13:59
 5. bağkur borçlanma vs. sağlık karnesi
  Konu Sahibi fugenc Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2006, 18:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36