2926/36 md. istinaden kesilen bağkur kesintilerinin yapıldığı yılların müstahsil makbuzları ve diğer tarımsal belgeler ile 01,01,1994 yılından bağ kurlu olabilmek için yargıya müracaat etmek istiyoruz. böylesi durumların bağ kur tescilleri ile ilgili yargıtay kararları tarihve numarası veya bir örnek nüsha bulabilmeme yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim .