01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek 5489 sayılı yasa ile yurtdışı borçlanma şartları değişikliğe uğrayarak zorlaşmıştır. Bu nedenle 01.01.2007 tarihinden sonra yurtdışı borçlanmayı düşünenlerin, bu tarihten önce yurda dönüş yapmadan başvuruda bulunmaları konusunda uyarılmalarında yarar vardır. Söz konusu tarihten önce ve sonra başvuru yapılması arasındaki farklar şu şekildedir.

- Yurtdışı borçlanma 01.01.2007 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde günlük prim tutarı 3.50 USD. dır. 01.01.2007 tarihinden itibaren ödenecek prim , prime esas asgari ve azami günlük kazancın %32 si olarak ödenecektir. Bugünkü asgari aylık kazanç (531.-YTL.) ile 170.-YTL prim tutarı, 01.01.2007 tarihinden itibaren bu kazancın %10 arttığını düşünürsek ödenecek asgari prim aylık 188.-YTL. ya ulaşacaktır. Bu kazanç tutarı her yıl artacağından veya yüksek kazanç diliminin seçilmesi durumunda ödenecek primin yükseleceği tabiidir.

- 01.01.2007 tarihinden sonra yurtdışı borçlanmaya müracaat edildiğinde, tahakkuk eden borç tutarının ödeme vadesi 3 ayla sınırlandırılmıştır. 01.01.2007 tarihinden önce yapılacak müracaatlarda, tahakkuk eden prim tutarının ödeme tarihi konusunda bir sınırlama yoktur. Yurda kesin dönüş yapıp, yaşlılık aylığı talep tarihine kadar bu borç ödenebilir.

-Halen yurtdışında çalışanlar, kesin dönüş yapmadan, yurtdışında geçen çalışma sürelerini;
a) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna,
b) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kurumuna,
c) Ev kadınları Bağ-Kura,
yazılı olarak başvurarak borçlanabilirler.

Aylık bağlanması için;
1- Yurda kesin dönüş yapılmış olması,
2- Tahakkuk ettirilen döviz borcunun ödenip, ödendikten sonra aylık isteğinde bulunmaları şarttır.
Saygılarımla.