kamu işçi maaş

Konu: Sosyal Güvenlik Reformu'nun İptali Bağ-Kurluya Pahalıya Patladı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Sosyal Güvenlik Reformu'nun İptali Bağ-Kurluya Pahalıya Patladı

  Ali Tezel
  Sosyal Güvenlik Reformu'nun iptali Bağ-Kur'luya pahalıya patladı

  5502 Sayılı Kanun ile SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı tek çatı olarak SGK çatısı altında birleştirildikten sonra bu kurumlara prim ödeyenler ile emekli aylığı alanlar konusunda eşitlik getirmek amacıyla 5510 Sayılı Kanun, TBMM tarafından kabul edilmişti.
  Eşitlikçi ve adaletli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girecekti. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından 22 maddesi iptal edilince Kanun'un yürürlüğe girme imkânı kalmadı. Şimdi hükümet, kanunun yürürlük tarihini altı ay erteledi. İşte bu erteleme, Bağ-Kur'lular için yeni dönemde getirilmesi planlanan birçok güzel uygulamanın yürürlüğe girmesine engel oldu.
  1-Bağ-Kur'lularda iş kazası halleri genişleyemiyor Halen geçerli olan uygulamalara göre, Bağ- Kur'lular için sadece işyeri içindeki olaylar iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Reformla birlikte 2007 yılından itibaren,
  -) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  -) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
  -) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazası sayılacaktı ama artık sayılamayacak.
  2-Bağ-Kur'lu iş kazası ödeneği alamayacak Reformla birlikte 2007 yılından itibaren ilk defa, Bağ-Kur'lular uğrayacakları iş kazası sonrası iş göremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde ticari faaliyetlerine devam edip edemeyeceklerine bakılmaksızın geçici işgöremezlik geliri alacaklardı. SGK'ya bildirdikleri kazançlarının üçte ikisi kadar geçici işgöremezlik ödeneği alacaklardı. Artık alamayacaklar. Örneğin, aylık 1000 YTL üzerinden sigorta primine esas kazanç bildirip, her ay 335 YTL. prim ödeyen bir esnaf iş kazası geçirip 10 gün hastaneye yattığında ve hastane çıkışı da 20 gün istirahat verilip evine gönderildiğinde kendisine, SGK tarafından 1000 YTL'nin üçte ikisi kadar yani 666.66 YTL. geçici işgöremezlik ödeneği ödenecekti ama artık ödenemeyecek.


  3-İş kazası sonrası sakat kalırsa ömür boyu her ay gelir verilemeyecek Reformla birlikte 2007 yılından itibaren, tedavileri sonrasında belli bir rapor oranıyla sakat kalmaları halinde de sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük aylığı bağlanacaktı. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi uygulamasına Bağ-Kur sigortalılarında ilk defa 2007 yılında başlanacaktı. Artık verilemeyecek. Örneğin, geçirdiği iş kazasından sonra yapılan tedaviler neticesinde yüzde 20 oranında sürekli işgöremez durumuna düşen esnaf ayda 1000 YTL. kazanç bildiriyorsa kendisine bir ömür boyunca her ay 200 YTL. sürekli işgöremezlik geliri verilecekti.

  4-Hastalanan Bağ-Kur'lu istirahat parası alamayacak Tarihlerinde ilk defa olmak üzere tüm Bağ- Kur'lulara istirahat parası verilmeye başlanacaktı. Daha önce sadece SSK'lılara ödenen, geçici işgöremezlik ödeneği 2007 yılından itibaren Bağ-Kur'lulara da ödenecekti. Hastalanan ve hastanede tedavi gören Bağ-Kur'lulara hastanede yattıkları süre ve hastane sonrası istirahat alıp evlerinde yattıkları sürece SGK tarafından her ay geçici işgöremezlik ödeneği verilecekti. Örneğin, aylık 2000 YTL üzerinden sigorta primine esas kazanç bildirip, her ay 670 YTL. prim ödeyen bir esnaf hastalanıp 10 gün hastaneye yattığında ve hastane çıkışı da 20 gün istirahat verilip evine gönderildiğinde kendisine, SGK tarafından 2000 YTL'nin üçte ikisi kadar yani 1333 YTL. geçici işgöremezlik ödeneği yani istirahat parası ödenecekti ama artık ödenemeyecek.

  5-Bağ-Kur'lunun eşine ve kızına çeyiz parası verilemeyecek Bağ-Kur'luların, dul eşleri ve kızları bugüne kadar evlenmeleri halinde çeyiz parası almazken, tarihlerinde ilk defa gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenmeleri halinde bir yıllık aylıkları kendilerine peşin olarak evlenme ödeneği olarak verilecekti artık verilemeyecek.


  Konuyu kısaca özetlersek, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girecekti ama Anayasa Mahkemesi tarafından 22 maddesi iptal edilince Kanun'un yürürlüğe girme imkânı kalmadı. Şimdi hükümet, kanunun yürürlük tarihini altı ay erteledi. İşte bu erteleme, Bağ-Kur'lular için yeni dönemde getirilmesi planlanan birçok güzel uygulamanın yürürlüğe girmesine engel oldu.

  6-1687,50 YTL. cenaze yardımı alamayacaklar Daha önce ödenmekte olan cenaze yardımı yeni uygulama 10 katına çıkarak asgari ücretin üç katı tutarında (1687,50 YTL.) ödenecekti. Reform ertelendiğinden artık ödenemeyecek...

  7-Bayan Bağ-Kur'luya 16 hafta doğum istirahat parası verilemeyecek İlk defa 2007 yılından itibaren bayan Bağ- Kur'luya doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta süresince yevmiye verilecekti. Ayrıca bayan Bağ-Kur'luya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş görmezlik süresince de, günlük geçici iş görmezlik ödeneği verilecekti. Artık verilemeyecek. Mesela, 900 YTL. kazanç bildiren bayan esnaf için günlük 20 YTL. geçici işgöremezlik veya (16 hafta için 2240 YTL.)doğum parası verilecekti. Artık verilemeyecek.

  8-Emzirme ödeneği ödenemeyecek Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilecekti. Artık verilemeyecek Mesela, Asgari ücret 562,50 olduğundan, toplamda 1125 YTL. emzirme ödeneği ödenecekti ama artık ödenemeyecek.

  9-Malullüğe esas malullük oranı azaltılamadı Reformdan önce Bağ-Kur'lular yüzde 67 oranında çalışma gücünü kaybederse kendisi malul sayılırken bu oran yeni yasayla yüzde 60'a indirilmişti. En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, yeterli olacaktı.

  10-Dul-yetim (ölüm) aylığından yararlanma şartları kolaylaştırılamadı Reformdan önce sigortalının en az 5 tam yıl prim ödemiş olması halinde Bağ-Kur'luların geride kalan eş ve çocuklarına ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanırken, yeni Kanuna göre; a) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış, c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanacaktı. Artık bağlanamayacak.

  11-Basamaklar kaldırılamadı Reformla birlikte Bağ-Kur'lulara uygulanan 24 basamaktan oluşan prim ödeme sistemi ortadan kaldırılmıştı. Yeni Kanun gereğince, sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı olan asgari ücret (562,50 YTL) ile üst sınırı olan 3656,25 YTL. arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek kazanca göre ödenecek primler belirlenecekti ama reform yürürlüğe giremediği için basamaklara devam...

  12-Prim oranları düşürülemedi Halen Bağ-Kur'a bulundukları gelir basamaklarına göre %20 oranında emeklilik ve %20 oranında sağlık primi olmak üzere toplamda %40 oranında prim ödeyen Bağ-Kur' lular 2007 yılından itibaren reformla birlikte daha az oranda prim ödeyecekti. Yeni Kanun gereğince Bağ-Kur'lular beyan edecekleri kazanç rakamları üzerinden, %20 oranında emeklilik ve %12,5 oranında da sağlık sigortası prim ödeyeceklerdi. Ayrıca, yaptıkları işin tehlike- sınıfına göre %1 ile %6,5 oranları arasında kalmak şartıyla işkazası - meslek hastalığı primi de ödeyeceklerdi.

  13-Sağlık staj dönemi 30 güne düşürülemedi Halen, Bağ-Kur'lular sağlık yardımından yararlanabilmek için en az sekiz ay sağlık primi ödemek zorundadılar. 2007 yılından itibaren Genel Sağlık Sigortası yani GSS ile birlikte 30 gün prim ödeyen hemen sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktı. Başlayamadı.

  14-Eski borcu olsa da 30 gün prim ödeyene sağlık hizmeti verilemeyecek Bağ-Kur'a sekiz ay prim ödenmiş olsa bile eski sürelerden prim borcu var ise sağlık yardımı verilmemektedir. 2007 yılından itibaren eski Bağ- Kur borçlarına bakılmaksızın GSS'den sağlık yardımları verilecekti.

  15-30 günle yurtdışında tedavi imkânı getirilemedi Bağ-Kur'lular en az 10 ay sağlık primi ödemişlerse ve Bağ-Kur'a borçları yoksa yurtdışına tedavi için gönderilmektedirler ama 2007 yılından itibaren eski Bağ-Kur borçlarına bakılmaksızın 30 gün GSS primi ödeyenlere yurtdışında tedavi olabilme hakkı verilecekti. Artık verilemeyecek...

  www.alitezel.com
 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  676

  Ynt: Sosyal Güvenlik Reformu'nun İptali Bağ-kurluya Pahalıya Patladı

  Alıntı M.Hayri ANDAÇ Nickli Üyeden Alıntı
  Ali Tezel
  Sosyal Güvenlik Reformu'nun iptali Bağ-Kur'luya pahalıya patladı
  +1
  Ahmet Akca SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (5)
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ekim.2008, 10:49
 2. Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (4)
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Ekim.2008, 10:53
 3. Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (3)
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Ekim.2008, 10:51
 4. Sosyal Güvenlik Reformu Yürürlülükte
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ekim.2008, 11:08
 5. Sosyal Güvenlik Reformu ve Sağlık
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Eylül.2008, 17:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36