kamu işçi maaş

Konu: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  Beyin fırtınası adlı başlıkta konunun ilgi görmesi üzerine , lisanslama sınavlarına ilişkin bilgilerin tek başlık altında toplanıp kullanıcılara yarar sağlaması dileğiyle....
  _________________________________________________

  SPK Lisanslama sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  95

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  ewet ve sınav sonuçları ilan edildiği tarihte açıklanıyor.1 hafta veya en geç 10 gün içinde

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  IV- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı için adayların ;

  a) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
  b) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,
  c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
  d) Sermaye Piyasası Kanununa muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
  e) Sermaye Piyasası Kanunu?nun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

  Bağımsız denetçi yardımcılarının; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yükseköğrenim görmüş olanların ise sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludur.

  Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim ile görevlendirdiği bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür gibi unvanları taşıyan yöneticilerin;

  a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
  b) Türkiye?de yerleşik olmaları,
  c) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olmaları
  d) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanını ile çalışmış olmaları,
  e) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları, şarttır.

  Bağımsız denetçi ve yöneticiler için yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet esası aranır.

  *****************************
  Sınav klavuzu için

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  Teşekkür ederiz sayın Güneş. Bilgi isteyen arkadaşlarla diğer forumda değil burada paylaşım yapmak daha yerinde olur.
  Sınava giriş şartları ile ilgili yeterince detay ihtiva eden bilgi SPK'nın sitesinde zaten mevcut.
  Ancak ilave olarak çalışma kaynaklarına değinmek isterim.
  Piyasada sadece 1 adet hazırlık kitabı var. O da Gazi Yayınlarının.
  Ancak farklı kaynaklarla desteklenebilir.
  Bağımsız denetim dersi için SPK'nın 22 nolu tebliğinden çalışmak en iyisi.
  (orjinal kaynak metin)
  SPK mevzuatını konu alan ders için ise http://www.tspakb.org.tr/ 'de ders notları var.Sadece birkaç yüz sayfa. Onlara çalışmak gerekir.

  UFRS ise malumunuz zor iş. Ya Türkçe yayınlanmış birkaç tane UFRS kitabından ki bunların en iyisinin Gazi Yayınevi olduğunu duymuştum, ya da UFRS kursları ile hazırlanmak gerekiyor.

  Şu anda başarı yüzdesi %4 civarında.
  Sınava girenler SMMM ya da YMM.(Lisans düzeyinde eğitim önşart) Ya da SMMM ruhsatı almak üzere olanlar.
  Genelde bağımsız denetim şirketlerinde bağımlı çalışanlar ve serbest çalışıp tam tasdik faaliyetlerine, bağımsız denetim faaliyetini ilave etmek isteyen YMM'ler bu sınava katılıyor.

  TTK taslağında bu sınava çok somut bir atıf yok. Ancak bağımsız denetim için şirketleri büyüklüklerine göre ikiye ayırıyor. Küçük olanları iki SMMM ya da YMM. Büyük olanları bağımsız denetim şirketleri denetler diyor. Bağımsız denetim şirketine kurucu ortak olamanın şartı ise bu lisans ile 2 yıl çalışmak.

  Eylül 2009'da geçiş süresi bitiyor. Bu tarihten sonra bağımsız denetçi olmak için bu lisansa sahip olmak gerekiyor.

  Esas soru şu: Gelecekte SMMM ya da YMM olmak bağımsız denetçi olmak için yeterli olacak mı / olmalı mı?

  Turmob evet yeterli diyor. SPK hayır kendi lisanslamamı yaparım diyor.

  Diğer forumda konuşulan birleşip büyüme fikirlerine katkı yapması dileğiyle,
  Saygılar,

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  sınav ücretlerine değinmeyi unutmuşum.
  sınav giriş ücreti sadece 90 YTL.
  Lisans ücretini bilmiyorum http://www.tspakb.org.tr/'de muhtemelen yazıyordur. Lisanslama işlemlerini TSPAKB yapıyor. SPK sadece sınavı yapıyor.
  Sonuçlar ise 10-15 gün içinde şipşak belli oluyor.
  (Aylarını TURMOB'dan sınav sonucu bekleyerek geçirenlere duyurulur.)

 6. #6
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  Sayın maviefe , lisans ın süresi var mı? Belirli dönemler halinde lisansı güncel tutmak adına sınavlara giriliyor mu?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  307

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  Bende aşağıdaki bilgiye ulaşabildim. umarım faydası olur.
  Aslında tebliği baştan aşağı okumak öğrenmek gerekli.
  Sadece lisanslama belgesini almakta yetmiyo daha sonra böyle bir oluşum için SPK'dan izin almak gerekiyormuş.

  Tebliğ
  Sermaye Piyasası Kurulundan:
  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
  Standartları Hakkında Tebliğ
  (Seri: X, No: 22)


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmelerine, Yönetici ve
  Bağımsız Denetçilerine İlişkin Esaslar
  Kuruluş şartları
  MADDE 3 - (1) İşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız
  denetim kuruluşlarının;
  a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı olması,
  b) Ticaret unvanlarında ?bağımsız denetim? ibaresinin bulunması,
  c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı maddesinde sayılan
  nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması (söz konusu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (h) bentlerindeki
  şartlar ortakların tamamı için aranmaz. Ayrıca merkezi yurtdışında bulunan bir kuruluşun aynı çalışma
  yöntemleri ile ülkemizdeki bir bağımsız denetim kuruluşuna katılması halinde bu şart aranmaz),
  ç) Esas sermayenin en az %51?inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması,
  d) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri,
  6
  e) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek
  düzeyde bulunması ve
  f) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından belirlenen usul ve
  esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları
  şarttır.
  Yönetici ve bağımsız denetçiler
  MADDE 4 - (1) Yönetici ve bağımsız denetçilerin;
  a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış
  ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
  b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
  c) Türkiye'de yerleşik olmaları,
  ç) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim
  kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen
  denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,
  d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları,
  e) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş
  olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş
  olması,
  f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş
  işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
  g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
  ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve
  h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları
  şarttır.
  (2) Yukarıda (a) bendinde belirtilen koşulun sağlanması bakımından; yabancı ülkelerde bağımsız denetim
  yetkisi sağlayan belgelerin tanınmasında 3568 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca mütekabiliyet esası
  aranır, ayrıca Kurulda, meslek personeli yardımcılığında geçen süreler dahil en az on yıl meslek personeli olarak
  çalışmış olanlar ile Kurul üyesi olarak görev yapanlar bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar.
  (3) Bağımsız denetçi yardımcılarının yukarıda (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşullara sahip olmaları ve
  hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletmecilik, bankacılık, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından
  birinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer alanlarda yüksek öğrenim görmüş olanların ise bu
  maddede sayılan alanların birinde yüksek lisans derecesi almış olmaları zorunludur.
  Kurula başvuru ve yetkilendirilme
  MADDE 5 - (1) Bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunmak isteyen ve Tebliğin bu Kısmının ?Kuruluş
  şartları? başlıklı maddesinde yer alan şartları taşıyan kuruluşlar aşağıda yazılı hususları içeren bilgi ve belgeler
  ile Kurula başvururlar.
  a) Kuruluşun esas sözleşmesi,
  b) Merkez ve varsa şube adresleri,
  c) Sermaye paylarının ortaklar arasında dağılımı, taahhüt edilen ve ödenen tutarlar,
  ç) Başvuru tarihindeki mizan veya son bilanço,
  d) (Değişik: Seri: X, No: 23 sayılı Tebliğ ile) Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ilişkin bilgiler ile
  Tebliğin bu Kısmının ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip
  olunduğunu gösteren belgeler (nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, mesleki ruhsat örneği, sermaye piyasasında
  bağımsız denetim lisans belgesi, diploma örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dışında ticari hiçbir
  işle uğraşılmadığına ilişkin beyan, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, sorumlu ortak baş denetçilerin mesleki
  deneyim süresinin en az iki yılını fiilen bağımsız denetim kuruluşlarında geçirdiğine ve görev aldıkları
  bağımsız denetim işlerine ilişkin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler),e) Kuruluşun organizasyonu,
  donanımı, istihdam ettiği destek personel ve finansal durumu hakkında genel bilgiler,
  f) Bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetim sözleşmesi, işletme türleri
  itibariyle ayrı ayrı hazırlanmış ve Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin tüm düzenlemelerini
  kapsayan genel bağımsız denetim programı ve çalışma kağıdı örneği ile program ve çalışma kağıtlarını
  ilişkilendiren kodlama sistemini tanıtan bilgiler,
  g) Merkezi yurtdışında bulunan bir başka şirket ile hukuki bir bağlantının bulunması durumunda söz
  konusu şirket ile yapılan sözleşmenin kuruluş yetkilerince onaylanmış bir örneği.
  (2) Kurul, başvuruların değerlendirilmesi sırasında, gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.
  Kurulca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgelerin, kuruluşa bildirim tarihini müteakip en
  geç 3 ay içerisinde Kurula gönderilmesi zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde ilgili kuruluşun
  başvurusu işlemden kaldırılır.
  (3) Kurula iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, aranan koşulları
  taşıyanlar Kurul tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilirler.
  7
  (4) Kurulca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları, faaliyetleri sırasında Tebliğin bu Kısmın
  ?Kuruluş şartları? başlıklı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen mesleki sorumluluk sigortasını
  yaptırmaya devam ederler.  Bağımsız Denetçilerin Nitelikleri
  Bağımsız denetçi unvanları
  MADDE 6 - (1) Bağımsız denetim kuruluşunda çalışan bağımsız denetçilerin alabilecekleri unvanlar
  kıdem sırasına göre; sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi, kıdemli denetçi, denetçi, denetçi yardımcısıdır.
  (2) Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi unvanını haiz
  ve bağımsız denetim çalışmasını kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız
  denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir.
  (3) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için
  en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. Denetçi
  yardımcılığında geçen süre bu hesaplamada dikkate alınır. Bilgi, deneyim ve yetenekleri bir üst kıdemin
  gerektirdiği nitelikte olmayanlar sürelerini doldursalar dahi bağımsız denetim kuruluşunun yetkili organlarınca
  bir üst unvana terfi ettirilemezler.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  lisans belgesini aktif kullananlar ve kullanmayanlar için farklı yenileme eğitim yükümlülükleri var diye biliyorum. Ancak detaylı inceleme fırsatım olmadı.

  Lisans ve deneyim sonrası şirket kurulması izne tabii. Ancak lisans sahibi olup bordrolu şekilde bir bağımsız denetim şirketinde çalışılabilir, bordrolu olarak çalışmak için izne gerek yok ancak kısa bir süre sonra lisans şartı aranacak. Lisans sahibi bordrolu çalışanlar da iki yıl çalışma süresini müteakip sorumlu ortak olabilme imkanına erişecekler.


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  116

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  sayın ilgililer ben tek dersten (meslek) . yeterlilik sınavına giriyorum temmuzda geçeceğim insallah bu arada spk bağımsız denetim sınavlarına başlayabilir miyim. eylül için kayıt olurken smmm belgesi istenir mi veya bağımsız denetim şirketinde çalışmak şart mı. ders çalışmaktan yana sıkıntım yok sadece sınavla ilgili bilgim yok test midir. aöf yapıyorsa test olmalı. sadece lisans mezunu ve smmm belgesi yeterli mi. ileride normal büro açmaktansa denetim şirketi açmak daha mı mantıklı. bunun için 2 yıl çalışma şartı var sanırım.
  keşke bana düşmeseydi şu dünyayı kurtarmak

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  116

  Ynt: SPK Lisanslama Sınavlarına Yönelik..

  arkadaşlar ben işletme mezunuyum smmm ruhsatımı ekim gibi alacağım, spk bağımsız denetim sınavına girebilir miyim. çalışma şartı aranıyor mu. ve temmuz da kayıtlar başlayınca mı aöf ün modülü açılır.. şu an sınav sonuçlarını veriyor sadece..bir de bu sınav smmm yeterlilikten zor mu, biliyorsunuz smmm yazılı sınav. ve ders içerikleri yoğun, sadece denetim lisansı için 3 ders çalışmak yeterli mi.
  bu iş 2 ayda yapılabilir birşey midir..şimdiden bilgi paylaşanlara teşekkürler
  keşke bana düşmeseydi şu dünyayı kurtarmak

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yeterlilik Sınavlarına Yönelik Tavsiyeler.
  Konu Sahibi Ogün Güneş Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 890
  Son Mesaj : 28.Haziran.2019, 09:55
 2. Staja Hazırlık Sınavlarına Yönelik Tavsiyeler
  Konu Sahibi Ogün Güneş Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 371
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2018, 11:39
 3. SPK Bağımsız Denetim Sınavlarına Yönelik Kaynak Tavsiyeleri
  Konu Sahibi KEMALİST Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 103
  Son Mesaj : 20.Ocak.2012, 22:58
 4. SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Etüt Odası
  Konu Sahibi FÜSUN Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 09.Mart.2011, 13:19
 5. SPK Lisanslama
  Konu Sahibi ORHANAYDIN Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2009, 14:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36