kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Merhaba Arkadaşlar kendi aramızda kısır tartışmalar yerine olaya daha geniş kapsamlı bakabiliriz diye düşünüyorum Buraya görüş yazan arkadaşlar zamanlarını ayırıp fikirlerini belirtiyorlar Onun için her görüşe saygı duymak gerekir bence Mesleğimizde sıkıntılar var hepimiz bunlarla karşılaşıyoruz Bu sıkıntıları çekip te mesleğini sürdüren arkadaşlar ufak bir kırıntı da olsa sevmeden bu meslek yapılmaz diye düşünüyorum 1994ten beri çeşitli kademelerde ekmeğimi bu meslekten kazandım diyebilirim 2003te ruhsat aldım Ben haddim olmayarak biraz kendimde bahsedeyim Tamamen siyah yada beyaz renkle karşılaşmadım Çevremde çoğunlukla gri renk gördüm. Fakat şunu da gördüm arkadaşlar bu bir kamuoyu meselesi yani şöyle eğer toplum içinde çoğunluk yada söz sahibi kişiler talep ederse kanunlar çıkar benim bildiğim demokrasilerde durum böyle Her meslek grubu yada çıkar grubu kendi avantajına kanunların çıkması ister bunun için çaba gösterir Bu da örgütlenme ile olur Bu yüzden meslek örgütleri kurulmuştur Meslek örgütü kimi zaman çıkarlarını korur yada koruyamaz fakat önemli olan meslek örgütü adı altına fikir oluşturmak ve mesleğe katkıda bulunmaktır kaanatimce tabi bunları yaparken de yasal çerçeve içinde kanunlara aykırı davranmadan bunu yapmak gerekir diye düşünüyorum Mesela arkadaşlar bu bağlamda bence kısır tartışmalar yerine şu konuyu tartışalım eğer mesleğimizi seviyorsak ileride mesleğiz açısından önem taşıyan bir bağımsız denetim konusu var Bu konuda basitçe ifade edersek sınav konusunda spk ile turmob davalık olmuştu Şimdi ise lisansları tspakb veriyor Geçenlerde tspakb başkanı dedi ki madem bu lisansları biz veriyoruz sınavları da biz yapalım dedi Şimdi bağımsız denetçi olarak smmm olarak lisansımızı biz aracı kurumlar birliğinden alma gibi bir durum var Şimdi sizce sınavı kim yapmalı bağımsız denetim lisansını kim vermelidir? Burada Türmob'un rolü ne olmalıdır Ben şimdi olmasa bile tabandaki görüşlerin bir gün uygulanabileceğini düşünen bir meslektaşınızım Bu konuda meslektaşlarımdan camiayı bir aile kabul edersek büyüklerimizden küçüklerimden görüş bekliyorum Fakat birbirimizi kırıp kısır tartışmalar içine girmeyelim geleceğimizi ilgilendiren konuları tartışalım ve bir fikir bir güç birliği oluşturalım diye buraya yazdım Sadece tespit yapıp eleştiri değil çözüm önerilerimizde olmalı diyorum Bunun gibi bir çok önemli konu var Tartışacağımız ve fikir üretebileceğimiz bir çok konu var Görüşleriniz bekliyorum Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Arkadaşlar yukarıdaki yazıma ek yapmak istiyorum Ruhsat sayısı meslektaş ve bürolar çoğaldı pasta küçüldü diyoruz O zaman önümüze uzmanlaşma konusu geliyor Büro faaliyetlerinin dışında yapabilecek faaliyetler de ortaya çıkıyor Örneğin marka vekilliği sigortacılık yatırım danışmanlığı ve bağımsız denetim bu sahaları çoğaltabiliriz Bağımsız denetim konusu ileride meslektaşlarımızın uzmanlaşacağı bir konu olarak ortaya çıkıyor Onun için şimdiden kendimizi geliştirip bu alandaki gelişmeleri takip etmeliyiz diye düşünüyorum Bir çok sahada bağımsız denetim söz konusu Fakat kurumlar arası farklı uygulamalar var Hatta şöyle söyleyeyim bazı sahalarda bağımsız denetimi ymm smmmlerin dışındaki kişilerin de yapmasına olanak tanıyor Bazı kurumlarda bağımsız denetim kuruluşları bazı kurumlar da ymmler bazı kurumlarda smmmler yetkili yani ortada dağınık bir yapı var Bir de Yeni ticaret kanunu taslağında bağımsız denetim var Kaanatimce belli standartı olması gereken konu çeşitli nedenlerle parçalanmış görülüyor Gerçi TBMM de bu konuyla ilgili bir taslak var Bir de 4 büyükler konusu var Bağımsız denetimin sorunları ve genç arkadaşların bu sahada yer almaları önündeki engelleri hep birlikte tartışalım Varsa çözüm önerilerini ortaya koyalım diyorum Görüşlerinizi bekliyorum Saygılarımla
  Not: Konu kapsamlı olduğu için yazımda uzun oldu umarım anlayışla karşılarsınız

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Konunun kapsamı bakımından Türkiye'de Bağımsız Denetim yaptıran kurumları bildiğim kadarıyla basit olarak sıralayayım
  1-SPK- Halka açık Şirketlerin denetimi
  2-BDDK- Bankaların denetimi
  3-Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve sigorta reasürans şirketlerinin denetimi
  4-EPDK-Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin denetimi
  5-Tarım ve Köyişleri bakanlığı-Tarımsal Üretici Birlikleri
  6-Sivil Havacılık Genel Md- Sivil Havayolu şirketleri
  7-Sanayi ve Ticaret Bakalığı- Organize Sanayi Bölgelerinin denetimi
  Bunlara ek olarak Yeni ticaret kanunu tasarısnda şirketlerin denetimi Futbol ve diğer federasyonların denetimi , Haberleşme şirketlerinin denetimi gündemdedir. Bunlar dışında başka sahalar varsa bilen arkadaşlar katkıda bulunabilirler.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Bu konuda katkı yapan arkadaşımız yok fakat görüntüleme sayısı var demekki arkadaşlar okuyor o zaman bende konuya devam edeyim Yukarıdaki sıralamadan gidelim Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi olan işletmelere aşağıda yer verilmiştir:
  Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar,
  Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya arz edilmiş sayılan ortaklıklar,
  Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,
  Aracı kurumlar,
  Portföy yönetim şirketleri,
  Yatırım fonları,
  Emeklilik yatırım fonları,
  Yatırım ortaklıkları,
  Konut finansmanı fonları,
  Varlık finansmanı fonları,
  İpotek finansmanı kuruluşları,
  Kanun'da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve
  Kurul tarafından finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen diğer işletmeler

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  SPKya göre denetçi olabilmenin şartları: Seri:X No:22 tebliğe göre
  Yönetici ve bağımsız denetçiler
  MADDE 4 - (1) Yönetici ve bağımsız denetçilerin;
  a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanını almış
  ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları,
  b) Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları,
  c) Türkiye'de yerleşik olmaları,
  ç) Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim
  kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen
  denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları,
  d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları,
  e) Sermaye piyasası mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş
  olan kuruluşlarda yetki iptaline neden olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilmemiş
  olması,
  f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş
  işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,
  g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
  ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve
  h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları
  şarttır

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Arkadaşlar 23-24 Mayıs 2009 tarihlerinde yapılacak lisanslama sınavları giriş yerleri belli oldu. SPK'nın sitesinden ayrıntılara bakabilirsiniz. Ayrıca bağımsız denetim konusunda önemli spk kararı yayınlandı:
  (Kurulumuzun 22.04.2009 tarih ve 12/292 sayılı Kararı)
  12.06.2006 tarihli ve 26196 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Seri: X, No: 22 ?Sermaye Piyasasında
  Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in Geçici 3?üncü maddesi uyarınca, bu Tebliğ?in yayımı tarihi itibariyle sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyeti ile yetkili olan bağımsız denetim kuruluşları ile bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Kurula başvurmuş olup yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı 4?üncü maddesinin (d) bendinde sayılan koşulu yerine getirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili bağımsız denetim kuruluşlarının yönetici ve bağımsız denetçilerinin, 12.06.2009 tarihine kadar ?Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgeleri?ni almaları gerekmektedir.
  Söz konusu sürenin uzatılması yönündeki talepleri değerlendiren Kurulumuz; 2009 yılı finansal raporları için imzalanan bağımsız denetim sözleşmeleri ile ilgili olarak şirketler ve bağımsız denetim kuruluşları açısından bir sıkıntı oluşmaması ve kamunun aydınlatılmasında bir zafiyete neden olunmaması amacıyla,
  1. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşların yönetici ve bağımsız denetçilerinin, 31.12.2009 tarihli finansal raporların kamuya açıklanacağı son tarihe kadar bağımsız denetim lisans belgesi olmaksızın çalışmasına izin verilmesine,
  2. Ancak 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmelerde, ?Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi? bulunmayan bağımsız denetçilerin görev alamayacaklarına; 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmiş bağımsız denetim sözleşmelerinde bağımsız denetim lisansı bulunmayan bağımsız denetçilerin görevlendirilmiş olması halinde, bu durumun ek sözleşme ile giderilmesi gerektiğine,
  3. 12.06.2009 tarihinden sonra, ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesi?ne alınmak amacıyla Kurulumuza yapılacak başvurularda, yönetici ve bağımsız denetçilerin tamamından Seri:X, No: 22 Tebliği?nin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı 4?üncü maddesinin (d) bendi uyarınca bağımsız denetim lisans belgesi talep edilmesine; 12.06.2009 tarihinden önce yapılmış başvurular ile ilgili olarak ise yukarıda yer alan (1) ve (2) nolu bent hükümlerinin uygulanmasına,
  4. Seri: X, No:22 Tebliği?nin Geçici 3 üncü maddesinin (1) ve (2) fıkraları uyarınca bağımsız denetim lisans sınavına girmekten muaf olanların en kısa sürede sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgelerini almak üzere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği?ne başvuruda bulunmaları gerektiği, aksi halde belge almayanların 01.01.2010 tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek sözleşmeler kapsamında görev alamayacakları hakkında bilgilendirilmelerine,
  5. 31.12.2009 tarihli finansal raporların kamuya açıklanacağı son tarihten itibaren sermaye piyasasında bağımsız
  denetim lisans belgesi almamış olanların, hiçbir şekilde bağımsız denetim kuruluşlarında yönetici ve bağımsız denetçi olarak görev alamayacaklarına karar vermiştir.
  Şuanda fiilen bu işi yapan biri olarak görüldüğü üzere 31.12.2009 mali tabloları denetlenene kadar şuanki kadrolar faaliyetlerini sürdürecek daha sonra bağımsız denetim lisans belgesi olmayan eski veya yeni hiçbir denetçi halka açık şirketlerin denetiminde yer alamayacak Bu tarih te kaanatimce nisan 2010 tarihini gösteriyor demektir Paylaşım her zaman gereklidir. İyiçalışmalar Saygılarımla

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Tekrar Merhaba arkadaşlar daha çok spk bağımsız denetim lisanlama sınavları konusu ile ilgileniyorlar Aramızda bağımsız denetimi fiilen yapan şuanda arkadaşlarımız az yada yok anladığım kadarıyla Çünkü bu konuda görüş gelmiyor Fakat ben konu başlığına uygun bir soru sormak istiyorum Eğer bu konuda bilgi ve yetki sahibi kişiler cevap verirlerse sevinirim Ben 1997den beri denetçi yardımcılığı ile başlayıp çeşitli kademelerde bağımsız denetimde yer aldım Halen bir denetim şirketinde fiilen görev almaktayım Fakat aklımdaki şu soruya yıllardır net bir cevap alamadım o da şu: Kurumlar arasında niye farklı uygulamalar var? Örneğin Spk'ya tabi halka açık şirketlerin denetiminde bağımsız denetim şirketleri yetkili EPDK'ya tabi enerji şirketlerin denetimini de bağımsız denetim şirketleri yapıyor BDDK'ya tabi bankaları da bağımsız denetim şirketleri denetliyor Fakat Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tabi Tarımsal Birliklerin denetiminde hem bağımsız denetim kuruluşları hem de yeminli mali müşavirler yetkili. Organize sanayi bölgelerin denetimde ise bağımsız denetim kuruluşları yok sadece yeminli mali müşavirler yetkili Yani arkadaşlar hepsi yıllık mali tabloların denetimi yani aşağı yukarı aynı denetim fakat bir parçalanmışlık var Yani bu tablo ilginç değil mi? Yurtdışından aldığımız bilgilere göre yurtdışında tek elde bir yapı var Gerçi TBMM'de bağımsız denetimin tek elde toplanması bu konuda bir kurul kurulması ile bir taslak var Fakat mevcut durum parçalı bir yapı bu yapının derlenip toparlanamsı bence meslek örgütümüz olarak Turmob'u ilgilendiriyor Bence bu konu ve ticaret kanunundaki denetim sadece bizi değil bizden sonra gelecek kuşakları da ilgilendiriyor kanımca Eğer bağımsız denetim düzenli bir çatı altında toplanamazsa gelecek kuşaklar için kayıp olacaktır kanımca Çünkü temel kanuni düzenlemelerin yıllarca etksi oluyor Bu konuda bilgisi olanlar bilgi paylaşımında bulunurlarsa sevinirim

 8. #8
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Sayın Önder68; denetim konusu ülkemiz şartlarında çok sevilmeyen bir konu, nedenleri de malum, tek çatı altında toplanması bu işin daha profesyonelleşmesini getirir ki bu bir çok kesimi rahatsız eder. Ancak sizinde bildiğiniz gibi bu konuda bir taslak var ve AB bastırmadan da çıkacak gibi görünmüyor. İlk sırada GİB nin özerkleşmesi var. Eğer bu konuda ciddi adımlar atılmak istense idi yıllardır bekleyen TTK yasalaşırdı, kaldı ki TTK o kadar uzun bir süredir bekliyor ki maddeler tekrar komisyona sunulsa belki bir çoğu kabul görmez.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Merhaba Ogün bey foruma verdiğiniz katkılardan dolayı size ve arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum Tesbitlerinize katılmakla beraber şu konuyu vurgulamak istiyorum Benim anlayamadığım bir kurumun denetiminde bağımsız denetim kuruluşu yetkili diğer bir kurumun denetiminde bağımsız denetim kuruluşu ile yeminli mali müşavirler beraber yetkili başka bir kurumda sadece yeminli, mali müşavirler yetkili İşte ben bunu anlayabilmiş değilim Yurt dışındaki arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre vergi konusunda yeminli mali müşavirler yetkili denetim alanında bağımsız denetim kuruluşları yetkili ( Hatta bazı ülkelerde sadece mali müşavir var yeminli mali müşavir uygulaması yok ) Yani basit olarak düz mantıkla bakarsak bizde de öyle olması gerekiyor Eğer böyle olmuyorsa smmmlerin de denetim yetkisi olması gerekmez mi? Yani şunu anlayabiliyorum yeni ticaret kanunu tasarısında olduğu gibi belli bir sınıra kadar smmm belli bir sınıra kadar ymm belli bir sınıra kadar bağımsız denetim kuruluşu fakat bir kurumda örneğin organize sanayi bölgelerinin ymm var denetiminde bağımsız denetim kuruluşları yok Yani organize sanayi bölgelerinin denetimini bağımsız denetim kuruluşları yapacak yeterlilik te değil mi? İşte bunu anlamakta güçlük çekiyorum Ogün bey Ben de süre dolunca ymm sınavlarına girmeyi düşünen bir olarak eğer dünayada kabul görmüş standartlar ne ise biz de uygulanmasından yanayım kuralları istediğimiz gibi eğip bükersek hiç bir yere varamayız diye düşünüyorum Bu parçalanmış yapı özellikle gençler ve smmmler açısından kayıplar oluşturduğu ve ileride de oluşturacağı kaanatindeyim Aksi düşünce içinde olanlar varsa kanıtlar ortaya koydukları taktirde tezlerini kabul etmeye hazırım Bir de GİB'İN özerkleştirilmesi ne kadar önemli ise ülke açısından bu konuda bence önemli Paylaşım her zaman gereklidir Yanlış bir söz söylediysek affola Saygılarımla

 10. #10
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Bağımsız Denetimde Sorunlar ve Kurumlar Arası Farklı Uygulamalar

  Bu konuda ki taslaklarda hatırladığım kadarıyla, Halka açık olmayanlar için yetki TURMOB' a veriliyor ancak burada KOBİ tanımı önemli bir hal alıyor, KOBİ tanımı içinde , kobilere yönelik yeni standartların yazım çalışmaları bildiğim kadarıyla devam ediyor bu süreçten sonra sanırım taslaklarda KOBİ lerin denetime ilişkin net bir tanım ortaya çıkacaktır. Büyük şirketler için bağımsız denetim firmaları zorunlu iken KOBİ ler için SMMM ve/veya YMM yeterli sayılacaktır ancak KOBİ nin ne olduğu konusunda tasarılarda net bir bilgi yok. Bu eksiklik daha sonra ki dönemde giderilir diye düşünüyorum. Bir ikinci nokta bağımsız denetim firması ile Meslek Mevzuatında SMMM lerin ortaklık kurması halinde ticari ünvanları konusu. Taslaklarda ünvanda bağımsız denetim ibaresinin geçmesi şart koşulurken Meslek mevzuatında bağımsız denetim ibaresi yasaklanmış şekilde. TURMOB kendi kendini dolayısıyla meslek mensuplarını bağlar durumda.

  Mali Tablo yerine Finansal Tablolar oluşturulduğu zaman sanırım herşey yerli yerine oturacak.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetimde Son Durum
  Konu Sahibi sahincolak71 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 40
  Son Mesaj : 01.Haziran.2012, 22:50
 2. Bağımsız Denetimde TURMOB'un Yeri
  Konu Sahibi sahincolak71 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 23.Ağustos.2010, 10:54
 3. Bağımsız Denetimde SMMM/YMM Ayrımı
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 10:15
 4. Bağımsız denetimde Ymm/Smm ayrımına son verilmelidir.!
  Konu Sahibi gokhandede Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Nisan.2010, 14:29
 5. Bağımsız Denetimde Rotasyon
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2009, 19:42

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36