kamu işçi maaş

Konu: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Arkadaşlar Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile ilgili gelişmeler kanımca ayrı bir başlık altında izlencek kadar kapsamlı konudur Buı yüzden böyle bir başlık açtım İnanıyoru ki bu gelişmeleri beraber izler katkı yapar ve fikirlerimizi paylaşırız Paylaşım her zaman gereklidir diyerek ilk gelişmeyi gönderiyorum İyiçalışmalar Saygılarımla
  SPK'nın 2009/23 sayılı haftalık bülteninde bağımsız denetim ile ilgili aşağıdaki karar yayınlanmıştır:
  Kurulumuzun ?sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesi?nde (Liste) yer alan İtimat Bağımsız
  Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Kuruluş) nezdinde, Kurulumuzun Seri:X, No:22 ?Sermaye Piyasasında Bağımsız
  Denetim Standartları Hakkında Tebliği? (Seri:X, No:22 Tebliği) çerçevesinde yapılan kalite kontrol çalışması sonucunda,
  a) Kuruluş bünyesinde görev yapan personelin hiç birinin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı bulunmaması
  nedeniyle Kuruluşun Kurulumuzun 22.04.2009 tarih ve 12/292 sayılı Kararı?nın gereklerini yerine getirmesi ve 01.01.2010
  tarihinden sonra sona erecek hesap dönemlerine ait finansal raporların bağımsız denetimine yönelik düzenlenecek
  sözleşmelerde, "Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi" bulunmayan bağımsız denetçilerin görev
  alamayacakları hususunda bilgilendirilmesine,
  b) Bağımsız denetimin kalitesine ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin yapılan tespitler çerçevesinde mevzuata uyum
  konusunda uyarılmasına,
  c) Kuruluş?a, Seri:X, No:22 Tebliği?nin İkinci Kısmının 27?nci maddesi kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine ilişkin
  eksiklikler ile aynı kısımda yer alan ?Kurula başvuru ve yetkilendirme? başlıklı 5?inci maddesinin (f) bendine uygun nitelikteki
  çalışma planlarını mevzuata uygun olarak hazırlayarak Kurulumuza iletmesi için üç ay süre tanınmasına, aksi takdirde
  Kuruluşun bağımsız denetim listesinden çıkarılacağı hususunda bilgilendirilmesine
  karar verilmiştir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  23

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Gelişmeler

  Bağımsız Denetim yetkisinin meslek yasamızın çiğnenerek üstüne üstlük bunu fütursuzca gizlemeye çalışmaları utanç verici, işte spk ya yaptığım başvuru ve gelen cevap, ve türmobun kaybettiği davalar...

  Kurulunuzca yayımlanmış olan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ (Seri X, No: 22) aleyhine TÜRMOB (Türkiye Sebest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından tebliğin, 3568 sayılı meslek yasasında tanımlanmış olan denetim yapma yetkisine tebliğle düzenleme yapılması gerekçesiyle tebliğ hakkında yürütmenin durdurulması yada tebliğin iptaline yönelik dava açılmış mıdır?

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
  Gereğini arz ederim.

  İlgi: 15.5.2009 tarihli e-postanız ile yapmış olduğunuz bilgi edinme başvurusu.
  Sn....................,

  İlgide kayıtlı e-postanız ile, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından, Kurulumuzca yapılmış olan Seri:X, No:22 sayılı ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in, 3568 sayılı Meslek Yasası?nda tanımlanmış olan denetim yetkisinin Tebliğ?le düzenlendiği gerekçesiyle iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle dava açılıp açılmadığı sorulmaktadır.

  Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ?de Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Seri:VIII, No:46 sayılı Tebliğ?in 1. maddesinin sermaye piyasasında bağımsız denetim yapan kuruluşların bağımsız denetçilerini de Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabi tutan hükmünün; 3. maddesinin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5. maddesinin (2) numaralı bendinin üçüncü paragrafını değiştiren hükmünün; 4. maddesinin ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı Yapılmasını? öngören hükmünün ve 6. maddesinde yer alan ?Sermaye Piyasasında Denetim sınavı konuları, üniversiteler, TÜRMOB ve Bağımsız Denetim Derneği ile istişarede bulunarak Kurul tarafından belirlenir ve sınav kılavuzunda yayınlanır? hükmünün yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TÜRMOB tarafından Danıştay 13. Dairesi?nin E.2006/1947 sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

  Öte yandan, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ?in İkinci Kısmının Birinci Bölümünün 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ??Kurul?da meslek personeli yardımcılığında geçen süreler dahil en az on yıl meslek personeli olarak çalışmış olanlar ile Kurul üyesi olanların?? aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulu yerine getirmiş sayılacaklarına dair hükmü ile Otuzbeşinci Kısmının 2. maddesinde yer alan ?Kurul?da meslek personeli yardımcılığında geçen süreler dahil en az beş yıl meslek personeli olarak çalışmış olanlar ile Kurul üyesi olarak görev yapanların?, bu Tebliğ?in İkinci Kısmının 4. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan şartı yerine getirmiş sayılacaklarına dair hükmünün yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TÜRMOB tarafından Danıştay 13. Dairesi?nin E.2006/3341 sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK)?nun 20. maddesinin son fıkrasında;

  ??4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.?

  hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, idari yargıya ilişkin olarak Mahkemelere intikal eden konular hakkında bilgi ve belge talep edilmesi durumunda İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanarak, başvuruların Mahkemelere yönlendirilmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesi rica olunur.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Merhaba Mısmas arkadaş katkın için öncellikle kendi adıma teşeKkür ederim Meslektaş arkadaşlarımız sizin kadar duyarlılık gösterebilseydi sanırım şuan yaşadığımız sıkıntıların bir çoğunu yaşamıyor olacaktık Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Bağımsız Denetimde Sınav Muafiyeti İçin İzlenecek Yol ( Ayrıntılı bilgi TSPAKB resmi internet sitesi )
  Seri:X No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" Uyarınca Sınava Girmeksizin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi Alabilmek İçin Yapılacak Başvurulara Dair Esaslar
  Genel Açıklamalar
  Bilindiği üzere SPK'nın Seri:X No:22 Tebliğinin Geçici 3. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen iki farklı şekilde, sınava girmeden Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi alınabilmektedir.
  1) Tebliğin yayımı tarihi olan 12.06.2006 tarihi itibariyle fiilen sorumlu ortak başdenetçi olarak görev yapanlar,
  2) Sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalıştıklarını belgeleyenler,
  Bu doğrultuda, sınava girmeden Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi alabilmek için yapılacak başvuruların iki tipte olması ilgilinin durumuna göre farklı başvuru belgeleri tamamlamasını gerektirmektedir.
  Birinci başvuru türü, Tebliğin yayımı tarihi itibariyle fiilen sorumlu ortak başdenetçi olarak görev yapanlar içindir. Bu kişilerin yapacakları başvurularda, FORM-1 "Sorumlu Ortak Başdenetçiler İçin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi Başvuru Formu" ve eklerini kullanmaları gerekmektedir.
  İkinci başvuru türü ise, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlarda 10 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak fiilen çalışanlara yöneliktir. Bu durumda olan kişilerin FORM-2 "Tebliğin Yayınlandığı 12.06.2006 tarihi itibariyle Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlarda 10 Yıl Süreyle Bağımsız Denetçi Olarak Çalışanlar İçin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi Başvuru Formu" ve eklerini kullanmaları gerekmektedir.
  Lisans belgesi başvurularının bireysel olarak yapılması gerekmektedir. Toplu başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Bu doğrultuda sunulan bilgi, belge veya beyanlardan herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru, işleme alınmadan ilgiliye iade edilecektir.
  Söz konusu başvuru formlarına dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır:Sorumlu Ortak Başdenetçiler İçin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi Başvuru Formu ( FORM-1) Tebliğin Yayınlandığı 12.06.2006 Tarihi İtibariyle Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlarda 10 Yıl Süreyle Bağımsız Denetçi Olarak Çalışanlar İçin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesi Başvuru Formu ( FORM-2 )
  Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Merhaba Arkadaşlar
  Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/32 nolu haftalık bültenine göre:
  TAV Havalimanları Holding A.Ş.?nin (şirket) halka açılma izahnamesinde yer alan 31.12.2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile 30.09.2006 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ?peşin ödenen imtiyaz giderlerine? ilişkin hata içermesi nedeniyle;
  a) Sermaye Piyasası Kanunu?nun 47/A maddesi kapsamında ihlalin yapıldığı 2007 yılı için belirlenen asgari tutar olan 11.836 TL idari para cezası uygulanmasına,
  b) İzahnamenin hatalı olarak düzenlenmesinden dolayı zarar gören Şirket ortaklarının, yasal koşullar oluştuğu takdirde, şirket, şirket?in anılan dönemlerde görevli bulunan yönetim kurulu üyeleri ve şirket?in izahnamesinde yer alan mali tablolarını denetleyen bağımsız denetim şirketine karşı yasal yollara başvurma hakları bulunduğu hususunda idari para cezası hakkında yapılacak ilk genel kurulda şirket ortaklarının bilgilendirilmesine,
  karar verilmiştir.
  Paylaşım her zaman gereklidir
  Saygılarımla

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/32 nolu haftalık bültenine göre:
  Can Uluslar arası Bağımsız Denetim A.Ş. nezdinde Kurulumuzun Seri:X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ? çerçevesinde gerçekleştirilen kalite kontrol çalışma sonucunda, Can Uluslar arası Bağımsız Denetim A.Ş.?ye;
  1. Bağımsız denetim çalışmalarında, Seri:X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ?in ?Bağımsız Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi? başlıklı 5, ?Bağımsız Denetimin Planlanması? Başlıklı 9?uncu kısımları ile ilgili diğer maddelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu?nun 47/A maddesi çerçevesinde 15.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
  2. Sermaye piyasası mevzuatında finansal raporlama ve bağımsız denetim uygulamalarının kalitesini artırmaya yönelik olarak son dönemde yürürlüğe girmiş olan UFRS ve Seri: X, No: 22 Tebliği çerçevesinde hazırlanmış, yürütülecek denetimlerin baştan sona söz konusu düzenlemeler çerçevesinde yapılmasını sağlayacak yeni bir denetim programı hazırlaması ve bundan sonra gerçekleştirilecek denetimlerde söz konusu programın esas alması hususunda 3 ay süre verilmesine
  karar verilmiştir.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  59

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Can Uluslararası Bağımsız DEnetim şirketi bakın kimin denetçisiymiş.

  http://www.denizfeneri.org.tr/icerik...DUYURUBAGIMSIZ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Merhaba Arkadaşlar
  Yaklaşık 12 yıldan beri fiilen görev aldığım Halka açık şirketlerin Bağımsız denetiminde spk-turmob arasında yaşanan görüş ayrılığının yargıya taşınması, Seri:X No:22 nolu tebliğ ile bağımsız denetim lisans belgesi için sınav ve şuanda görev yapan denetçiler için sürenin 31.12.2009 mali tablolarıyla sınırlı olması, ttk yasa tasarısının mecliste beklenmesi, yine mecliste bekleyen Türkiye Denetim Standartları Kanunu tasarısı, bu arada Avrupa Birliğine uyum çerçesinde yapılması düşünülen düzenlemeler, halen tabiri caizse basel 1,5 olarak uygulanan basel 2'nin hatta tam uygulanması, şimdilik borsa şirketlerinin denetiminde uygulanan ufrs uygulamasının genişletilme olasılığı bilişim teknolojisi ve yabancı dilin bağımsız denetime etkileri ve 3568'de ymm-smmm ayrımı yokken bazı yönetmeliklerle bu ayrımın ortaya çıkması nedenleriyle hiç olmadığı belirsizlik hakimdir. Kısacsı fotograf net değildir
  Bu forumu izleyen genç arkadaşlarımızın yapacağı güncel gelişmeleri takip etmek bilgilerini arttırıp güncellemek ve konu ile ilgili yetki içeren sertifikaları çalışıp almalarıdır. Arkadaşlar sadece yukarıda saydığım gelişmeler değil başka değişikliklerde kapımızda olabilir Bence 10 yıl sonra tahmin edemeceğimiz gelişmelerin ayak sesleri duyulmaktadır Bu gelişmelerin dışında kalmak istemiyorsak kanımca tek yol çalışmaktır Çalışmak sınava hazırlıktan seminerlere katılmaya muhasebe bürosunda ymm bürosunda yada bağımsız denetim şirketinde çalışmaktan mesleki anlamda yabancı dili geliştirmeye tek başına kitap okumaya kadar geniş bir yelpazedir Bağımsız denetim alalında geçirdiğim 12 yıl sonundaki düşüncelerimi haddim olmayarak özel mesaj ve forumda sorulduğu için basitçeözetledim. Kısacası bence yukarıda bahsettiğim verilerin sonuçlanmasına bağlı olarak bağımsız denetimde hiç olmadığı kadar önemli gelişmeler kapıdadır Paylaşım her zaman gereklidir. Saygılarımla

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  202

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Ben kendi adıma Önder beye gerçekten teşekkür ederim Şuanda Önder beyin seviyesindeki bir üstadımızın randevusuz kapısından giremezken Öndey beyin yaşadığı tecrübe ve izlenimlerini aktarması büyük incelik. İltifat için değil forumu bir aile kabul edersek Önder beyi de abimiz kabul ediyorum Paylaşıma devam diyorum Bu konuya yabancı olabilirsiniz bilginiz az olabilir fakat Önder bey gibi bildiklerimizi paylaşalım diyorum Daha önce kürşat beydi sanırım spk'dan aldığı bir cevap yazısını aktarmıştı bayağı faydalı oldu Herkese iyi çalışmalar

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim ile İlgili Önemli Gelişmeler

  Önder Bey ben de size teşekkürü bir borç bilirim. Son mesajınızda haftalardır üzerinde konuşulan bir konuyu çok güzel özetlemişsiniz.

  Bu yazdıklarınızı daha geniş mesleki paylaşım adına gazete gibi, mesleki dergi gibi yayın organlarında görmeyi arzularız. Ayrıca mesleki örgütlenmede sizin gibi bilinçli ve iyi niyetli büyüklerimizi en ön safta görmek dileğimizdir.

  "Ey oda başkanları uyumayın, şunun bunun adamı niteliksiz üyelere değil, fikir sahibi üyelerinize sahip çıkın. Sahip çıkamıyorsanız çekilin gidin o insanlara yer açın."

  Saygılarımla,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2011, 14:13
 2. Enerji Piyasasında Bağımsız Denetim İle ilgili Gelişmeler
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Haziran.2011, 21:55
 3. YMM Sempozyumunda Bağımsız Denetim İle İlgili İlginç Görüşler
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 26
  Son Mesaj : 23.Nisan.2010, 09:21
 4. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Yenileme Eğitimleri
  Konu Sahibi Önder68 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Aralık.2009, 07:34
 5. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı
  Konu Sahibi Habip Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Eylül.2007, 12:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36