Değerli Meslektaşlar
Bağımsız denetim konusundaki güncel gelişmelere meslek kamuoyumuz tarafından yeterince yer verilmediği görüşündeyim Halbuki özellikle bağımsız denetim konusunda her geçen gün önemli değişiklikler olmaktadır.
Bağımsız denetim lisanslarının verilmesinde yetkili Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nden lisans yenileme eğitimleri hakkında bağımsız denetim kuruluşlarına aşağıdaki yazı gönderilmiştir:

Sayın İlgili,

Lisans yenileme eğitimlerine katılması gereken kişiler, Lisanslama Sicil Tutma Sistemi (LSTS) tarafından önceden belirlenen kurallar dahilinde hesaplanır ve eğitime davet edilirler. Bu hesaplamalarda lisans sahiplerinin, ilgili lisans belgesinin kapsamında bir görevde çalışıp çalışmadığı ve lisansın başlangıç tarihi temel alınır. Lisans belgesi kapsamında bir görevde çalışan kişiler için lisansın yenileme tarihi, lisans tarihinden 4 yıl sonrasıdır. Bunun dışında kalan kişiler için bu süre 2 yıl olarak düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı'na muafiyet yolu ile hak kazanılması halinde lisansın başlangıç tarihi, Seri:X, NO:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inde bu hakkın kazanılmasında baz teşkil edilen 2006 (12.06.2006) yılının son günü olan 31.12.2009 tarihidir.

Bununla birlikte yenileme eğitimlerini düzenleyen Seri:VIII, NO:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans'ını, muafiyet yöntemi ile alan kişiler için herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak LSTS, belirlenen kurallar dahilinde, bu grubu içine alacak şekilde tüm lisans türleri için eğitim ihtiyaçlarını oluşturmuş ve ilgilileri e_posta yolu ile yenileme eğitimlerine davet etmiştir. Bu aşamada Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını muafiyet yöntemi ile alanlar için de yenileme eğitimleri oluşmuş ve ilgilileri aşağıdaki e_posta ile bilgilendirlmiştir. Birliğimiz konu hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'dan (Kurul) görüş talep etmiştir. Kurul'un yapacağı düzenlemeye kadar lisans yenileme eğitim ihtiyaçları LSTS'nden kaldırılacak olup , 04.12.2009 tarihinde tarafınıza gönderilmiş elektronik postayı dikkate almamanız hususunu bilgilerinize sunarız.

Not: Gerçi bu yazıyı Önemli Gelişmler kısmına göndermiştim Fakat Lisans Yenileme Eğitimlerinin ayrı bir başlık altında ele alınması bence daha iyi olur
Paylaşım her zaman gereklidir Saygılarımla