Vakıflarda denetçi sertifakası kalktı bu durum Danıştay'ca durduruldu.