kamu işçi maaş

Konu: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

 1. #21
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Tabiki deferred tax hesaplarken tek fark kıdem tazminatı karşılığı değil ama ertelenmiş vergi hesaplamanın aşırı zor olacağını da düşünmüyorum.

  Mantık olarak vergi için hazırlanmayan bilançonun vergi bilançosu ile arasındaki farkları bir tablo ile sunmak. Şu anda Kimsenin bilançosunun buna hazır olmadığı çok belli ama yavaş yavaş neyin geçici fark neyin sürekli fark olduğu kafalara oturduktan sonra yapılmayacak ve öğrenilmeyecek iş değil

  İsteyene örnek bir excel deferred tax tablosu gönderebilirim

  SMMM

 2. #22
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  tabiki tek geçici fark olarak kıdem tazminatı karşılığı değil, sadece konunun anlaşılabilmesi için verilmiş bir örnekti.
  Bunun yanında sürekli ve geçici farklar ile oluşturulacak şablon, vergi bilançosunun olduğu gibi ortaya konulup, farklar tespit edilip, buna uygun düzenlemenin yapılması.

 3. #23
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  A. SÜREKLİ FARKLAR (Permanent Differences)
  Süreklilik arz eden farklar vergi mevzuatına göre mali karın tespitinde hiçbir zaman kabul edilmeyen giderler ile hiçbir zaman vergilendirilmeyecek gelirlerden kaynaklanır ve bu farklar sonraki dönemlerde ortadan kalkması söz konusu olmadığından gelecek dönemlerin vergi gelir ve giderini etkilemez, dolayısıyla ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi yükümlülüğü oluşturmaz. Bunun içindir ki sürekli faklar için herhangi bir muhasebesel işlem yapılmaz.
  Daha önce yazdığım aşağıdaki mesajda tarihi maliyet yöntemi nedeni ile döviz çevrim farkından kaynaklanan tutar kalıcı farktır ve bunun üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanmaz.

  EUR rapor hazırlayacağız , bize TL gelen örneğin 242 hesabı bilanço kuru(dönem sonu) kuruna böl ,aynı zamanda işlem tarihindeki (iştirak edildiği tarihteki) kura böl ikisi arasındaki farkı translation gain and loss(çevrim veya kur farkı k\zararı) a kaydet.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 4. #24
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Farklar:Şüpheli Alacaklar
  Yasalda bir alacağın şüpheli alacak(doubtful receivables) olarak değerlendirilmesi ve karşılık ayrılması ancak o alacağın yazılı protestoya rağmen alınamaması veya icra safhasına girmesi ile mümkün olabilmekteyken IFRS de alacağımızı,örneğin ekonominin genel trendinden dolayı,borçlunun durumunun kötüye gitmesinden dolayı tahsil edemeyeceğimizi düşünüyorsak bu alacağı şüpheli olarak değerlendirip karşılık ayırabiliyoruz.Dolayısı ile yasalda indiremeyeceğimiz bir şüpheli alacak karşılık giderini IFRS te indirebiliyoruz.Dolayısı ile burdan indirilebilir geçici fark doğduğundan dolayı ertelenmiş vergi varlığı (deferred tax asset) hesaplanması gerekir.Varlık olmasının sebebi nedir?Çünkü benim için karı azaltıcı dolayısı ile vergiyi azaltıcı bir tutar ileride indirilmek üzere elimdedir,alacağımdır.

  VUK a göre hesapladığım kurumlar vergisi veya geçici vergi yi getirip IFRS gelir tabloma yazdığımda Ifrs gelir tablomda indirilecek gider olarak kabul ettiğim bu karşılık giderinden hesaplayacağım %20 vergi oranını da vergi öncesi kardan indirmek üzere yasal a göre hesaplanan verginin altındaki deferred tax bölümüne yaqzacağım.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 5. #25
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  İlişkili Taraflar (Related Parties):
  IFRS ye göre ilişkili taraflarla olan işlem tutarlarının finansal tablolarda gösterilmesi gerekir.VUK daki ilişkili şirket kavramından farkı bir şirketin diğer şirkette hisse bazlı payı olmasa dahi yönetiminde kilit noktada söz sahibi olması o şirketi onun ilişkili şirketi yapar.
  Peki ilişkili şirketi nasıl açıklayabiliriz.Aşağıdaki gibi bir sınıflama işlemlerde kolaylık sağlayabilir.
  120-1 Tam Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerinden Alacaklar-Ticari
  120-2 Tam Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerinden Alacaklar-Ticari Olmayan
  120-3 Oransal Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerinden Alacaklar-Ticari
  120-4 Oransal Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerinden Alacaklar-Ticari Olmayan
  120-5 Konsolidasyona Tabi Olmayan İlişkili Şirketlerden Alacaklar-Ticari
  120-6 Konsolidasyona Tabi Olmayan İlişkili Şirketlerden Alacaklar-Ticari Olmayan

  320-1 Tam Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerine Borçlar-Ticari
  320-2 Tam Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerine Borçlar-Ticari Olmayan
  320-3 Oransal Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerine Borçlar-Ticari
  320-4 Oransal Konsolidasyona Tabi Grup Şirketlerine Borçlar-Ticari Olmayan
  320-5 Konsolidasyona Tabi Olmayan İlişkili Şirketlere Borçlar-Ticari
  320-6 Konsolidasyona Tabi Olmayan İlişkili Şirketlere Borçlar-Ticari Olmayan

  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 6. #26
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Tam konsolidasyontabi şirket: ilgili iş ortağının veya grup şirketinin hesap tutarlarının tamamını konsolidasyona dahil ettiğim şirket,oransal konsolidasyona tabi grup şirket,hesap tutarlarını iştirak oranında konsolidasyona tabi tuttuğum şirket,konsolidasyona tabi olmayan ilişkili şirket ise konsolidasyona tabi tutmadığım ama ilişkili olarak değerlendirdiğim şirketi ifade ediyor.
  Sınıflama KaydıReclass)
  Somutlaştıracak ve basit bir örnek verecek olursak:benim iştirakim olan bir şirkete (diyelim %40 payım var bu şirkette) 10.000 TL borç verdim ve bunu 131 hesaba attım.Şimdi Oransal konsolidasyona tabi olduğu için ve verdiğim ticari olmayan borçları 131 hesapta takip ettiğim için bu tutarı IFRS de ifade ederken bu hesaba alacak verirken 120-4 hesaba 10.000 TL borç verirsem ilgili yerde göstermiş olurum.

  Diğer bir örnekiyelim bir şirketin %100 hissesini satın aldım ,sermayesi 100.000 TL fakat ben bunu 150.000 TL ye satın aldım ve bu tutarın diyelim yarısını ödedim yarısını taahhüd ettim ,kayıt şöyle olacak. 242 borç(debit) 243 e alacak (credit) 150.000 tl vereceğim ve ödedikçe 243 e borç vereceğim.Aldığım şirket 243 teki bakiyeye istinaden faiz işletirse ve fatura keserse ben bunu 332 hesaba alacağım.Dolayısı ile bunu raporlama döneminde sınıflarken 320-2 nolu hesaba sınıflamam gerekecek.

  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 7. #27
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  IFRS te borç ve alacakalrda ticari olan ve olmayan dikkate alınmazken ve ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar ve işletilen faiz gideri sınıflama açısından yeterli olurken, SPK da ticari olan ve olmayan ayrımını yapmak gerekmektedir.
  Sınıflama olarak:ilişkili şirketlerden ticari olan ve olmayan borç ve alacakları 120 ve 320 alt hesaplarda göstererek kırılıma göre de bize en kolay gelecek şekilde sınıflama yapabiliriz.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 8. #28
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Yasalda eğer cari dönemde zarar etmişsek bu zarar üzerinden gelecek yıllarda indirilmek üzere herhangi bir vergi hesaplanmaz.Zarar durur geleceğe dönük 5 yıl içinde kardan indirim konusu yapılabilir.Fakat IFRS de eğer gelecek 5 yıl içinde bütçe konjonktür ve geleceğe dönük tahminle kar edinileceği düşünülüyorsa dönem zararı üzerinden gelecek dönem karından indirilmek üzere ertelenmiş vergi varlığı hesaplanır.(TAX LOSS CARRIED FORWARD)
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 9. #29
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Standartlara Göre;
  Muhasebe tahminlerindeki değişikliğin etkisi cari ve gelecek dönem mali tablolarına yansıtılırken muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi geriye dönük olarak uygulanabilir.

  Mali tablo üzerinde Yönetim kurulu onay tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamaz.
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 10. #30
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: IFRS-TDHP farklar.Deferred Tax (Ertelenmiş vergi) nedir?

  Muhasebe Standartları Notlar:
  TMS-2 Stoklar;Satın almada ortaya çıkan faiz giderleri,kur farkları maliyete eklenmemekte ,dönem gideri olarak kayda alınmaktadır.
  TMS-7 Nakit Akış Tabloları;NAT İşletme,yatırım,finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları olarak 3 gruba ayırabiliriz.
  Nakit,nakit ve vadesiz mevduatı kapsar.
  Nakde eşdeğer;hemen paraya dönüştürülebilen ve değer değişiklikleri karşısında önemsiz riske sahip olan kısa vadeli (max 3 ay) varlıklardır.
  TMS -8 Muasebe Pol.Muhasebe Tahm.deki değişiklikler ve Hatalar;muhasebe tahminlerindeki değişiklikler cari dönemde ve ileriye doğru,varlık ,kaynak ve özkaynak kalemlerinin defter değerlerinde düzeltme gerektirmektedir.
  TMS-16 MDV;MDV değerlemesinde maliyet veya değerleme yöntemi uygulanmaktadır.KOBİ de sadece maliyet yönetimi uygulanır.MDV niteliğinde olan iktisadi kıymetin değerine bakılmaksızın (belli bir sınırın altında)aktifleştirilmesi gerekir.
  MDV ediniminedki borçlanma maliyetleri;aktifleşme tarihine kadar olanlar maliyete,aktifleşme tarihinden sonrakiler ise gider yazılmalıdır.
  TMS -17 Kiralama İşlemleri;Risk ve yarar devrediliyorsa bu işlem finansal kiralama işlemidir.bunun dışındakiler faaliyet kiralamasıdır.Finansal kiralamada kiracı;finansman giderleri ile TMS 16 ve TMS 38 e uygun olarak ayrılan amortismanları ilgili dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.
  TMS-21 Kur değişiminin Etkileri;yabancı paralı MDV alımlarından kaynaklanan kur farkları (özellikli mal kapsamında değilse)sonuç hesaplarında muhasebeleştirmektedir.
  TMS -24 İlişkili Taraf Açıklamaları;ilişkili taraf,kişinin kendisinin yada yakın aile üyelerinin raporlayan işletmede kilit yönetici veya üzerinde kontrol ve önemli etkiye sahip olması durumunda ilişkili taraftan söz edilir.
  TMS-27 Konsolide ve bireysel Finansal Tablolar;TFRS 5 e göre satış amaçlı olarak elde tutulanlar hariç olmak üzere tüm grup şirketlerinin finansal tabloları konsolide olarak düzenlenmelidir.
  KOnsolidasyon işleminde ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların finansal tablolarında tüm kalemler satır satır toplanarak birleştirilir.grup içi bakiyeler ve işlemler tamamen elimine edilir.Grup şirketlerinde tüm finansal tablolarında aynı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanması gerekmektedir.
  Kontrol gücü olmayan paylar konsolide finansal durum tablosunda ana ortaklığın sahiplerinin özkaynaklarındaki payında ayrı olarak özkaynak içerisinde gösterilir.
  TMS-28 iştiraklerdeki yatırımlar;yatırım yapılan şirkette faaliyet ve finansman kararlarına katılım gücü olunan şirkettir.(%20 lik oy hakkı)
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ertelenmiş Prim
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 08.Mayıs.2017, 13:45
 2. Ifrs Kitap Tavsiyesi
  Konu Sahibi Yaklaşım Forum UFRS / TFRS Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 02.Aralık.2015, 14:06
 3. Bağımsız Denetim ile Vergi Denetimi Arasındaki Farklar Nelerdir
  Konu Sahibi cengiz türk Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 11.Mart.2013, 11:49
 4. IFRS/Ufrs
  Konu Sahibi stajyer32 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 41
  Son Mesaj : 19.Kasım.2011, 15:08
 5. Differences between Ifrs and Tax Procedure Law
  Konu Sahibi Kooperatif Forum English Articles
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Mart.2011, 09:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36