Sm'den Smmm'ye Geçiş Hakkında Oda Yönetim Kurulu'nun Açıklaması-17/07/2009

Sayın Üyelerimiz;

Odamıza yansıyan olaylardan Sm?den Smmm?ye geçişle ilgili bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

5786 sayılı kanunla Meslek Yasamızda yapılan değişiklikle Serbest Muhasebecilik ünvanı kısmen kaldırılmıştır. Kısmen çünkü geçici 11. maddeye göre sınava girmeyenler ile sınavda başarısız olanlar, eski unvanları ile çalışmaya devam edebileceklerdir.

Geçici 11.maddenin 3.paragrafının B bendindeki hüküm bazı meslektaşları tedirgin etmiştir. Bu hükme göre sınav kazanılsa bile 3568 sayılı yasanın 5.maddesindeki öğrenim şartı yerine getirilmeden; ünvanın kullanılmayacağı yönünde yorumlar yapılmıştır.

Getirilen kısıtlama Sm?den Smmm?ye geçenlerin Ymm. sınavına katılabilmeleri ve bağımsız denetçilik faaliyetinde bulunabilmeleri ile ilgili bir kısıtlamadır. Geçici 11. maddeye göre ünvanlarını Smmm. Olarak değiştiren Meslektaşlarımız öğrenim şartını yerine getirmedikçe Bağımsız Denetçilik yapamayacak ve Ymm. sınavlarına katılamayacaklardır. Başkaca bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Yönetim Kurulu bursasmmm odası