http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.a...=c&yanmenuid=1

Sermaye piyasası alanında çalışan ihtisas personeli ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılmakta olan ve 6-7 Kasım?da gerçekleştirilen lisanslama sınav sonuçları 16 Aralık 2010 tarihinde açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği işbirliği ile düzenlenen lisanslama sınavlarında, bu dönem Gaziantep ve Konya da sınav merkezi olarak eklenmiş olup böylece sınav yapılan il sayısı 10?dan 12?ye çıkarılmıştır.

2002 yılı Eylül ayından başlayarak bugüne kadar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 24 lisanslama sınavı sonucunda başarılı olan adaylar toplam 32.858 adet lisans almaya hak kazanmışlardır. Başarı oranı; modül bazında 100 üzerinden asgari 60 alınmasını, sınav bazında ise sınav konularının tamamından alınan notların ortalamasının 100 üzerinden asgari 70 olmasını ifade etmektedir.

Adaylar, bir sınav türüne ait konuları (modülleri), tek sınavda geçmek zorunda olmayıp, 4 yıllık bir süreç içerisinde farklı sınavlarda almış oldukları notların ortalamasının 100 üzerinden asgari 70 olması halinde de lisans belgesi almaya hak kazanabilirler. 12 adet lisans türü ve toplam 35 konu (modül) içeren 10 adet sınav türünün olduğu bu süreçte, ilgili faaliyet alanı itibarıyla lisans sahibi olmayan kişiler, sermaye piyasası mevzuatı gereği lisans belgesi alma zorunluluğu olan alanlarda işe giremezler.

Kasım 2010 döneminde 32 bin 445 adayın başvurduğu sınavlara, 29 bin 661 aday katılmış olup, ortak modüllerden hak kazanılanlarda dahil toplam 2.796 adet lisansa hak kazanılmıştır. Lisanslama sınavında en yüksek başarı oranının % 67,53 ile ?Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı?nın, ?Kurumsal Yönetim? modülünde olduğu görülmüştür. Sözkonusu modülü ?Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı?nın, "Gayrimenkul Değerleme Esasları" modülü izlemektedir. Modül ve sınav türü bazında başarı oranları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
Modül Kodu Modül Adı (Sınav Konuları) Sınava Giren Aday Sayısı Başarılı Olan Aday Sayısı Başarı Oranı %
1100 Genel Ekonomi 10.062 1.250 12,42
1120 Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar 9.810 4.106 41,86
1140 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları 9.567 1.169 12,22
1160 Hisse Senetleri Piyasaları 11.531 1.311 11,37
1180 Tahvil ve Bono Piyasaları 12.196 1.007 8,26
1200 Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar 9.955 829 8,33
1220 İlgili Vergi Mevzuatı 12.655 1.514 11,96
1240 Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz 9.882 441 4,46
1260 Takas ve Operasyon İşlemleri 9.157 758 8,28
2300 Genel Ekonomi ve Mali Sistem 3.550 1.338 37,69
2320 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) 2.966 566 19,08
2340 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları 2.827 976 34,52
2360 Ulusal ve Uluslararası Piyasalar 2.549 405 15,89
2380 Finansal Yönetim 2.722 945 34,72
2400 Analiz Yöntemleri 2.547 652 25,60
2420 Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar 2.908 616 21,18
2440 İlgili Vergi Mevzuatı 3.180 564 17,74
3560 Türev Araçlar 1.222 732 59,90
3580 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi 1.286 583 45,33
3600 Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma 1.211 333 27,50
3620 Muhasebe, Takas ve Operasyon İşlemleri 1.190 497 41,76
4700 Gayrimenkul Değerleme Esasları 1.443 961 66,60
4760 Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar 1.783 762 42,74
4840 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1.587 468 29,49
4860 Temel Finans Matematiği 1.754 439 25,03
4880 İlgili Vergi Mevzuatı 1.716 448 26,11
5900 Kredi Derecelendirmesi ve Finans 837 183 21,86
5920 Muhasebe ve Finansal Raporlama 816 337 41,30
5940 Sermaye Piyasası Hukuku ve Anonim Şirketler Hukuku 857 383 44,69
5960 Kurumsal Yönetim 194 131 67,53
6640 Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 3.715 689 18,55
6660 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları 3.162 723 22,87
6680 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 3.032 1.771 58,41
7800 Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği 224 49 21,88
7820 Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı 245 113 46,12


BELGE ALMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR (KASIM 2010)

Sınavlar (Kasım 2010) Sınava Giren Aday Sayısı Belge Almaya Hak Kazanan Aday Sayısı Başarı Oranı (%)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI 2.504 264 10,54
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI 270 27 10,00
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI 924 103 11,15
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI 233 61 26,18
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI 3.856 279 7,24
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI 15.951 398 2,50
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI 4.028 271 6,73
TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI 42 13 30,95
TÜREV ARAÇLAR MUHASEBE VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI 56 28 50,00
TÜREV ARAÇLAR SINAVI 1.797 251 13,97
TOPLAM 1.695


BELGE ALMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR (MART 2010)

Sınavlar (Mart 2010) Sınava Giren Aday Sayısı Belge Almaya Hak Kazanan Aday Sayısı Başarı Oranı (%)
GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI 1.984 202 10,18
KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVI 233 25 10,73
KREDİ DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI 367 52 14,17
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI SINAVI 226 117 51,77
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY SINAVI 3.093 270 8,73
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY SINAVI 12.377 422 3,41
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM SINAVI 2.355 276 11,72
TAKAS VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI 41 20 48,78
TÜREV ARAÇLAR MUHASEBE VE OPERASYON SORUMLUSU SINAVI 79 58 73,42
TÜREV ARAÇLAR SINAVI 1.671 294 17,59
TOPLAM 1.736

Sınavlar (Eylül 2002- Eylül 2009 Dönemi) Hak Kazanılan Lisans Sayısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı 16.987
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı (Takas ve Operasyon Modülü) 859
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı 5.712
Türev Araçlar Sınavı 2.034
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı (****) --------
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 1.430
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı 314
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sınavı (*) 456
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı (**) 430
Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı (***) 104
TOPLAM 28.326


(*) Sınavlar Eylül 2005 döneminde yapılmaya başlandı.
(**) Sınav Eylül 2007 döneminde yapılmaya başlandı.
(***) Sınav Ocak 2008 döneminde yapılmaya başlandı.
(****) Sınav Mart 2010 döneminde yapılmaya başlandı.Ortak Modüllerden Hak Kazanılan Lisanslar (Kasım 2010)

Lisans Adı Hak Kazanılan Lisans Sayısı
Temel Düzey Sınavı Müşteri Temsilciliği Lisansı 395
Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı 320
Takas ve Operasyon İşlemleri Lisansı 228
Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı 158
Toplam 1.101