kamu işçi maaş

Konu: KOSGEB bağımsız denetim desteği hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  KOSGEB bağımsız denetim desteği hk.

  KOSGEB tarafından bağımsız denetim desteğinde işletmelere 10.000.-TL tutarında destek sağlanacağı ve destekten yaralanmak isteyenler için uygulamalar web sitesinde açıklamıştır.

  duyuru incelendiğinde destekten ancak SPK bağımsız denetim listesinde bulunan firmalardan hizmetin alınması halinde destekten yararlanacağı belirtilmiştir.

  2013 yılında bağımsız denetimin tüm sermaye şirketlerinde zorunluluk olması ile kobi denetimlerinde haksız rekabet oluşacaktır. Kaldıki SPK bağımsız denetim yönetmeliğinin 30 madde (f) bendinde 5 yıl denetimde bulunmayan firmaları denetleme yetkilerinin iptal edileceği belirtmektedir. Bu bağlamda 2013 itibariyel 92 olan sayı 15 lere düşecek olup yeni TTK ya göre bizlerin denetim işine girmemiz büyük oranda zor olacaktır.

  Konuya ilişkin gerek TÜRMOB gerekse İSMMMO nezdinde yazılı olarak döonüş tarafımdan yapılacaktır. uygulama detayları ektedir. Mesleğimizi ve geleceğimize sahip çıkalım lütfen...


  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tüm KOBİ'lere 10.000 TL Bağımsız Denetim Desteği vermeye başladı. Konuya İlişkin düzenleme ve formlar aşağıda sunulmuştur.


  8.13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

  8.13.1. Destek Unsurları

  (1) İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

  (2) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL?dir.

  8.13.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

  (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme ekte yer alan Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2?de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

  (2) Hizmet Merkezi başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

  8.13.3. Ödeme

  (1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2?de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

  (2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

  (3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

  (4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.  BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ BAŞVURU FORMU  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
  GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI  .....................MÜDÜRLÜĞÜNE

  KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında yer alan Bağımsız Denetim Desteği?ne ilişkin belge ekte sunulmaktadır. Başvurumuzun değerlendirilerek bu destekten yararlanmamız hususunda gereğini arz ederim.


  İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

  ??./?../20?
  Kaşe, İmza  İşletmenin Adı
  Adresi
  Yetkili Kişi
  Telefon No / Faks No
  Vergi Dairesi ? Vergi No
  TC Kimlik No (Şahıs İşletmeleri İçin)
  Bağımsız Denetim Hizmetini Veren Kurum/Kuruluş
  Bağımsız Denetim Hizmet Ücreti (Tahmini)
  KDV Hariç (TL)


  Ek: Bağımsız denetim hizmeti alınan kuruluşun SPK web sayfasından alınmış Yetkili kuruluşlar listesinde yer aldığına ilişkin internet çıktısı,


  BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ ÖDEME TALEP FORMU


  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
  GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ..................... MÜDÜRLÜĞÜNE


  Müdürlüğünüzün ??./?../20? tarih ve ????? sayılı yazısı ile uygun bulunan Bağımsız DenetimDesteğine ilişkin hizmet alımı ve kesin kabulü işlemleri tamamlanmış olup, ödemeye esas belgeleri yazımız ekindedir.

  Destek ödemesinin aşağıda belirtilen banka hesabımıza yapılması için gereğini arz ederiz.

  İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

  İmza, Kaşe

  .../..../20..  İşletmenin Adı
  Vergi No
  Banka Adı
  Şube Adı ve Kodu
  IBAN No  EKLER:

  İşletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belge,
  İşletme tarafından fatura tutarının tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu,
  Destek kapsamında alınan ve olumlu ya da şartlı görüş içeren bağımsız denetim raporu,
  İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı,
  İşletmenin Vergi Borcu Yoktur Yazısı (Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır),
  Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  Daha 2013 gelmeden pasta bölündü bile.Bizim odalar ise hala eğitimcileri eğitmekle meşgul !!!

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  179

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  işe bak yaa bu meslek hepten bedavaya düşmüş yalandan yere uğraşıyoruz vallahi
  daha bugün spk bağımsız denetim sınavına başvurdum ama ne işe yararki hal böyleyken
  bizim odalar turizm acentası anca nerde güzel tatil yapılır onu biliyorlar.
  zati türmob=rakı balık kurumu

  iyicene meslekten soğudum halbukide başarısız değilim ama işte emek vermeden belge alanların
  yüzünden böyle oluyor

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  Merhaba Arkadaşlar
  SPK'nın denetim standartları ve yetkilendirme koşulları bellidir Ancak Turmob geçen sene yayınladığı bağımsız denetim tebliğ geri çekmiştir. Kamu otoriteleri Özerk kurum ve kuruluşlar karşılarında standartları belli otoriteler görmek isterler Şu anda Türkiye'de SPK bağımsız denetim konusunda bir otoritedir Turmob ise sadece meslek örgütü olarak kalmıştır SPK KOSGEB ve IMKB bir protokol imzalamışlardır. Öte yandan TMSK çalışmaları devam etmekte olup, Türkiye Kamu Gözetimi Denetim Standartları Kurulu yasa taslağı TBMMeclistedir.

  Deeper Blue Arkadaşımız 92 olan sayı 15lere düşecek demiş SPK'nın listesi güncellendir Yani listede 92 adet bağımsız denetim kuruluşu varsa 92 adet fiilen bağımsız denetim yapıyor demektir. 5 yıl bağımsız denetim yapmayan kuruluş güncel olarak listeden çıkacaktır
  İyiçalışmalar

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  [Deeper Blue Arkadaşımız 92 olan sayı 15lere düşecek demiş SPK'nın listesi güncellendir Yani listede 92 adet bağımsız denetim kuruluşu varsa 92 adet fiilen bağımsız denetim yapıyor demektir. 5 yıl bağımsız denetim yapmayan kuruluş güncel olarak listeden çıkacaktır
  İyiçalışmalar
  [/quote]

  Önder bey;

  Dediğiniz doğru hali hazırda 92 firma yetkilidir. ancak tamamı SPK tabii işletmelerin denetiminde 92 firmada ''aktif'' olarak rapor hazırlamıyorlar. Benim bildiğim 10 firma ise 5. yılları içindeler ve halen rapor hazırlamış değiller, benim altını çizmek istediğim nokta bu idi.

  Saygılarımla;

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  271

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği


  tabiykide lisansı olan denetim firmaları yapabilir

  çalıştıgınz denetim firması aranan özellikleri taşıması gerekir ..

  SMMM.S.E.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği

  Tekrar Merhaba Arkadaşlar
  Deeper Blue arkadaşa öncellikle bu konuyu gündeme taşıdığı için kendi adıma teşekkür ettiğimi belirteyim Kendisinin bağımsız denetimi takip ettiği ve belli bir bilgiye sahip olduğunu da söylemlerinden anlıyorum Ancak bazı konularda kendisinden ayrılıyorum Deeper Blue arkadaş sizin söylemlerinizden şu çıkıyor Spkdan yetkili kuruluşlar Kosgeb bağımsız denetiminde yetersiz kalabilir gibi sonuç çıkarttım Halbuki şuanda bence bağımsız denetim alanında en disiplinli, ufrs ve denetim standartları bakımından konuya vakıf olarak adlandıracağımız kuruluşlar Spk'dan yetkililendirilmiş kuruluşlardır Çeştli illerde şubeler oluşturarak bu talebe cevap vereceklerine inanıyorum Ankarada şuan 20ye yakın Spk'da yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketinin yarısından çoğu faaldir ve her geçen gün şube sayılarını arttırmaktadırlar Pastanın tabana yayılmasına gelince kanımca Kurumların başlarında yer alan yöneticiler kendi üyelerinin iş potansiyellerini arttırmakla mükelleftirler Bence Turmob bağımsız denetim tebliğini geri çekmekle iş potanyelini elinde tutma konusunda somut gelişmeyi gerçekleştirememiştir. Yapılması gereken işlem diğer düzenleyici otoritelerle Turmob uzlaşarak mevzuatlara yön vermesiydi Ancak Ymm üstadlarımız ve İstanbul smmm odamız sınava karşı çıkarak olayı farklı bir noktaya taşımışlardır Gerçi biz eleştirilerimizi sıralarken şunu da unutmuyoruz Yöneticilerimizin işi göründüğünden zordur Söylemek kolay yapmak zordur Yine de kanımca fikirler ortaya konarak ortak akıla ulaşılabilir Saygılarımla

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  21

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği hk.

  Kosgeb'in denetim desteğinin SPK ile ne alakası var anlamadım.Burada Kosgeb'in iki tane desteği söz konusudur.Birincisi kobilerin Gelişen İşletmeler Piyasasına girişi ile ilgili olan ve bir çok destek kalemimin içinde Bağımsız denetim desteğine de barındıran.Bir diğer destek ise sadece denetim desteği.Yani sözkonusu kobi Gip'e başvurmaksızın sadece denetim desteği alabilmektedir.Ve bu ikinci tanımdaki desteğin halka açılma ile yani SPK ile hiç bir ilgisi bulunmamasına rağmen bu denetim hizmetinin sadece SPK kütüğüne bağlı denetim firmaları tarafından verilebilecek olması kabul edilebilir bir durum değildir.Kosgebi aradım ve teyit ettim.Halka açılma şartı olmaksızın sadece denetim desteği verdiklerini ve bunun limitinin 10.000 Tl Olduğunu ancak denetim firmalarının SPK ya kayıtlı olma şartının arandığını söylediler.BU arada TÜRMOB'u aradım.Bu söz konusu ikinci destekten haberlerinin olmadığını eğer durum böyle ise KOSGEB ile görüşeceklerini söylediler.Görüşlerinizi bekliyorum.Saygılar.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Ynt: KOSGEB bağımsız denetim desteği hk.

  Arkadaşlar Birincisi her 2 destek için de SPK KOSGEB Başbakanlık IMKB protokol imzalamış durumda mevzuat oluşturulmuş benim bildiğim 10 Nisandan geçerli olmak üzere uygulma yapılıyor durumda İkincisi Turmobun daha bağımsız denetim şirketleri kütüğü yok denetçi tanımı yok Turmoba göre kim denetçi belli değil Gönül isterdi ki meslek örgütümüz çıkardığı bağımsız denetim tebliğin arkasında durur ve kamu otoriteleri tarafından muhattap alınır Ancak Turmob tebliğ geri çekti İstediğiniz kadar Kosgeble görüşelim deyin sizin oluşturduğunuz yetkilendirdiğiniz bir denetim merkeziniz yok Kim nasıl ne şekilde sizi muhattap alacak? Denetçi kim olacak? 70 bin meslek mensubu defter mi tutacak denetim mi yapacak? Sanayi Bakanlığı Ticaret Kanunu için sınav öngörüyor Turmob karşı çıkıyor? Sınavsız kalite kontrolsuz Bağımsız Denetim Merkezi olmadan kimse meslek örgütü de olsa dikkate almaz Birol Çalışkan meslektaşımızın söyleminden yola çıkarsak, Enerji Piyasası denetiminde Kalkınma Ajanslarının denetiminde Tarımsal Birliklerin denetiminde de SPK bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirildi O zaman Turmob bu kuruluşlarla da görüşebilir Kendisnin muhattap alınmasını sağlayabilir Ancak şuana kadar Turmob bağımsız denetimde yeterince otorite olamadığı için denetim ve yetkilendirme standartlarını ortaya koyan SPK otorite olarak benimsendi Doğru mu değil mi onu tartışmıyorum Kendi yorumumu da yapmıyorum Fakat kısacası bence sistemini ortaya koyan çalışan otorite olarak kabul edilir Arkadaşlar benim gördüğüm tablo böyle yanlış eksik olabilir ancak maalesef şuanki tablo böyle saygılarımla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kosgeb Yeni Girişimci Desteği
  Konu Sahibi bilge.deniz Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Aralık.2012, 09:38
 2. Cevap: 47
  Son Mesaj : 25.Ağustos.2011, 13:09
 3. KOSGEB kredi desteği
  Konu Sahibi yurdatap26 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Mayıs.2011, 12:40
 4. Kosgeb Desteği Hk.
  Konu Sahibi cumhurbal Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Kasım.2006, 12:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36