Şubat 2011'de Avrupa Komisyonu (AK) tarafından 'Finansal Raporlama ve Denetimde Değişim Zamanı Geldi mi?' başlıklı bir konferans düzenlendi. Bu konferansta AK'da piyasalar ve hizmetlerden sorumlu Michel Barnier 2010 sonbaharında yayınlanan "Audit Policy: Lesson from the Crisis" (Denetim Politikaları ve Krizden Alınacak Dersler) başlıklı "Yeşil Dosya'yı (Green Peper)" yazmasına neden olan düşüncelerini açıklama fırsatı buldu.

"Yeşil Dosya" da başlıca aşağıdaki konular ele alınmıştır;

* Denetçi Rotasyonu : Sadece denetim ortaklarının değil, denetim firmalarının da zorunlu rotasyonu düşünülmektedir. Burada AK rotasyon sonucu oluşan bilgi kaybını kabul ediyor yine de denetim pazarında tarafsızlık ve dinamizm sağlamak amacıyla rotasyonun artı ve eksilerini incelemek istemektedir.

* Denetim Dışında Hizmet Verilememesi: Böyle bir yasak olması halinde tüm firma ve müşterilerine mi uygulanmalı yoksa finansal kurumlar gibi bazı özel tip kurumlar için mi uygulanmalıdır? Bugün itibariyle Avrupa Birliği genelinde müşterilerine denetim dışı hizmet sunan denetçileri engelleyen hiçbir yasak yoktur. Ancak bu uygulamalara Fransa karşı çıkmıştır. Fransa da denetçilerin müşterilerine denetim dışı hizmet vermeleri yasaklanmıştır.

* Denetim Şirketlerinin Finansal Tablolarının Yayımlanması : Yeşil raporda ele alınan önemli bir konu da budur. Denetim Firmaları nasıl daha fazla şeffaf hale getirilebilir? Küresel firmalar için şeffaflık bütün ağı kapsamalıdır.

* Denetçinin Atanması ve Ödenekleri : Denetçiler, denetlenen şirketler tarafından atanır ve ücretleri ödenir. Buna rağmen denetçiler denetlenen şirketin hissedarlarına ve diğer paydaşlara karşı sorumlu olurlar. Bu durum denetimde bozulmalara sebep olmaktadır. AK, atama, ücretlendirme ve anlaşma sürelerinin üçüncü bir grup tarafından yapılmasını öngören bir senaryo üzerinde çalışmaktadır. Bu konu ayrıca artan bürokrasi riskinin ve kanıtlanabilir bağımsız atamaların olası toplumsal yararları dikkate alınarak araştırılmaktadır.

* Kalifiye Denetleme Raporları : Denetim ortamında en önemli sorunlardan biri kalifiye denetim raporlarına karşı gelişen olumsuz algılardır. Denetçi raporunda mali tablolar ile ilgili adil, tekdüze, genel, özel durumları açıklamaktan uzak ifadeleri göreceli performans ve göreceli kaliteye tercih etmekten/etmemekten kaynaklanmakdar.

* Somut ve Görünür Bağımsızlık : AK da, denetim kuruluşlarına yönelik yapılan tartışmalarda denetçi bağımsızlığı ile ilgili olarak " bağımsızlığın somut ve görünür olması " zorunluluğuna vurgu yapıyor. Müşterek Denetçi (joint audit) ( bir şirketin birden fazla denetçi tarafından denetlenmesi) pratikte bu bir 'big Four' denetim şirketinin bir big four dışında bir denetim firması ile birlikte çalışması anlamına gelmektedir. Komisyon bu konuda önerilere açık...

Avrupa Komisyonu bundan sonra 2011 sonbaharında yukarıda çok kısa değindiğim yaklaşık 10 bin sayfalık 700 tane görüşü inceledikten sonra bir mevzuat oluşturacak. Bunun da 2015 yılına kadar sürmesi beklenebilir.