Merhabalar, şuanda bir bağımsız denetim firmasının (big four'lardan birtanesi) tax departmanında çalışmaktayım ve kendi bağımsız denetim firmamı kurmak istiyorum. Bu konudaki bilgileriniz ve tecrübeleriniz nedir acaba?

Ayrıca SPK'nın 22 no'lu tebliğinde bağımsız denetim firması kurabilmek için gerekli olan şartlara baktığım zaman " Sorumlu ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışmış olmaları veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalımı olmaları(*)"" gerektiği belirtilmekte olup benim görev aldığım vergi departmanında yapmış olduğumuz denetimler bu madde içerisinde girebilmektemidir acaba? Çünkü biz vergi mevzuatına ve türkiye muhasebe standartlarına göre denetim yapıyoruz ancak halka açık şirketler uluslararası finansal raporlama standartlarına (ıfrs) göre denetime tabiler diye biliyorum ve 1 temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan yeni TTK ile türkiye finansal raporlama standartları uluslarası raporlama standartlarına uyumlu hale getirileceği için bu durumda nasıl bir değişiklik olabilir acaba?
Ayrıca maddede belirtilen denetçi ünvanın en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim yılı ile kazanılacağını bilmekle beraber daha başka şartların (herhangi bir belge..vb?) gerekli olup olmadığı hakkında bir fikrim yok maalesef. Ayrıca mesleki deneyim yılı ne zaman başlamış sayılacak. SMMM ruhsatını aldığımız zaman mı, SPK bağımsız denetim lisansını aldığımız zaman mı veya daha başka bir zaman mı? Son olarak " Ortak, yönetici ve bağımsız denetçilere ili?kin bilgiler ile
Tebliğin bu Kısmının ?Yönetici ve bağımsız denetçiler? başlıklı maddesinde sayılan niteliklere sahip
olunduğunu gösteren belgeler (nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, mesleki ruhsat örneği, sermaye piyasasında
bağımsız denetim lisans belgesi, diploma örneği, müflis olunmadığına ve mesleki faaliyetler dı?ında ticari hiçbir
i?le uğra?ılmadığına ili?kin beyan, adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, sorumlu ortak ba? denetçilerin mesleki
deneyim süresinin en az iki yılını fiilen bağımsız denetim kurulu?larında geçirdiğine ve görev aldıkları
bağımsız denetim i?lerine ili?kin belge ve Kurulca istenen diğer belgeler),e) Kurulu?un organizasyonu,
donanımı, istihdam ettiği destek personel ve finansal durumu hakkında genel bilgiler," gerektiği belirtilmekte olup buradaki sorumlu ortak baş denetiçilerin mesleki bağımsız denetim işlerine ilişkin belge ve kurulca istenen diğer belgerin ne olduğu hakkındaki fikirleriniz paylaşabilirseniz çok sevinirim.

Bu konuda da yardımlarınız rica ediyorum.