kamu işçi maaş

Konu: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  98

  YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  Değerli forum arkadaşlarım, öncelikle Yeni TTK ve TTK çatısı altında doğmuş olan, ancak henüz gelişme aşamasının dahi başında bulunduğumuz BAĞIMSIZ DENETİM alanında bu forumda yazan ve olumlu/olumsuz görüşlerini paylaşan tüm arkadaşları (bilgi birikimleri ve tarafsız öngörüleri ile başta Önder68 olmak üzere TAXTOTAX, deeper_blue, gukhanuy ve diğer arkadaşlar) yürekten kutluyorum. Zira şu güne kadar TTK/UFRS/B.D. başlıklarından bi haber olan bir çok meslektaşımı gördükten sonra bu ilgilerinin takdirsiz kalması haksızlık olur.
  Konuyu uzun süreden beri ilgile izleyen biri olarak Denetim Konusunda oluşan kafa karışıklıkları ve her kurum ve kişilerin kendi menfaatlerine yazılarından ziyade tespit ettiğim genel şablonu sizlerle paylaşmak istiyorum.
  Değerli üstadımız Prof. Dr. Ünal Tekinalp hocamız ve ekibi tarafından hazırlanan 6102 sayılı yeni TTK 14.02.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda denetime ilişkin yeni sistem 397/400 maddeler ile düzenlenmiştir.
  Foruma konu olan BAĞIMSIZ DENETİM uygulamaları ise esasen bu ana maddeler ışığında düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecektir.
  Ancak Dünya ve Avrupa ülkelerindeki denetim mevzuatları incelendiğinde ve de yürütme organının bu konudaki çalışma aşamalarına bakıldığında tablonun genel hatları görülebilmektedir.
  Gelinen aşamada ?660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname adıyla T.C. Resmi Gazete?nin 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı nüshasında? yayınlanması ile bu tablo daha da netleşmektedir.
  Bu açıklamalardan Yasa koyucunun Avrupa birliği normları ile tam uyumlu bir Ticaret Hukuku ve IFRS ile finansal tabloların denetimini amaçladığı ortaya çıkmaktadır. Avrupa birliğinin bu konudaki mevzuatına kısaca bakacak olursak, 1 Ocak 1958 tarihli Roma Antlaşması gereğince, Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin muhasebe sistemlerini Topluluk yönergelerinde belirlenen kural ve ilkelere uygun bir yapıya kavuşturmaları gerektiği, bu sayede üye ülkeler arasında muhasebe uygulamalarında standardizasyon sağlanması amaçlandığı görülmektedir.
  - Birlik, üye ülkeler arasında muhasebe ve denetim konularında Standardizasyonu sağlamak üzere direktifler yayımlamaktadır. 2006 yılında son bir değişiklik geçiren Sekizinci Yönergede bağımsız denetim ve denetim standartlarına ilişkin hükümler yer almaktadır.
  - 25.04.2006 tarihinde sekizinci yönergede önemli değişiklikler yapılmış, muhasebe alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, mesleki eğitim ve yetkinlik konusunda ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır. Yönergeye göre meslek mensubu olacakların muhasebe alanında en az üniversite mezunu olmaları, teorik bir bilgi birikimine sahip olmaları, 2 yılı denetim yetkisine sahip bir yasal denetçinin gözetimi altında olmak üzere 3 yıl staj yapmaları ve son olarak da teorik bilgiyi ve bunu uygulama becerisini ölçen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
  - 25.04.2006 tarihli Yönerge ile şirket hesaplarının denetimine ilişkin ilave hükümler getirilmiştir. Bu değişikliklerle yasal denetçilerin uyması gereken asgari koşullar belirlenerek finansal tabloların güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır.
  - 6. maddede, yasal denetçi olarak kabul edilebilmek için gerekli eğitim koşulları belirlenmiştir. Bu konudaki hükümler önceki yönergedekiyle aynıdır. 11. madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla,
  bir denetçinin yasal denetim gerçekleştirme konusunda yetkili kılınması için en az üniversite düzeyinde eğitim görmüş olması, teorik bir eğitimden geçmiş olması, bir staj döneminden geçmesi ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. (11. maddede uzun dönemli pratik deneyim yoluyla yasal denetçi unvanı sahibi olma koşulları yer almaktadır. Buna göre, 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle finans, muhasebe ve hukuk alanlarında yeterli
  deneyime sahip olanlar ya da söz konusu alanlarda 7 yıl faaliyette bulunup ayrıca 10. maddede sözü edilen staj dönemini geçirenler mesleki yeterlilik sınavını geçmek suretiyle denetçi olabilmektedirler.)
  - Mesleki yeterlilik sınavı yasal denetime ilişkin gerekli teorik bilgiyi ve bu bilgiyi uygulama yeteneğini ölçmeye yönelik olmalıdır. Sınavın en azından bir bölümü yazılı olmalıdır.
  - Staj dönemi, iki yılı bir yasal denetçi ya da denetim firmasının gözetimi altında olmak üzere üç yıl sürecektir. Vb. gibi hükümler içermektedir.
  Bu açıklamalardan ise bir çok kişinin kafasında soru işaretlerinin cevapları ortaya çıkmaktadır.
  1- Denetçi olabilmek için en az yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir.
  2- 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle, finans, hukuk ve muhasebe alanında yeterli deneyime sahip olanlara (SMMM/YMM) sınavsız denetim yetkisi verilecek.
  3- 7 Yıl faaliyette bulunanlardan; staj dönemini bitirip mesleki yeterlilik sınavlarını verenlerde denetçi olabilecek.
  4- Staj Süresi; 2 yılı denetim yetkisine sahip bir yasal denetçinin gözetimi altında olmak üzere
  3 yıl staj yapmaları ve son olarak da teorik bilgiyi ve bunu uygulama becerisini ölçen
  mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir
  5- SPK dan Lisans belgesi almış ve alacak olanlar; 7 yıllık mesleki faaliyet süresi var ise
  yeterlilik sınavını vermiş kabul edilerek denetçi olabilecekler.
  6- YMM/SMMM ayrımı diye bir şey yoktur. Mesleki ünvan tektir.
  7- Türkiye?deki unvanı ne olursa olsun denetim yetkisine sahip kimseler kendi aralarında şirket kurabilir. (Şirketlerin denetim yapabilmesi için ayrıca KGMDSK?dan izin almaları yeterli denetim ekibine sahip olmaları, mesleki yeterlilik vb.gerekmektedir.)
  8- Tek kişilik denetim şirketi de kurulabilir. Ancak bu şirketler KGMDSK tarafından açıklanacak kriteler altında kalan firmalara denetim işini yapabilir.
  9- 2 ncil düzenlemelerde açıklanacak kriterlerin altında kalan şirketlerin denetimini şahıs veya
  Şirket halindeki denetçiler yapacak.
  10- SPK kapsamındaki şirketlerin denetimini yapabilmek için denetim şirketlerinin ayrıca SPK
  Dan onay almaları gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen görüşler kişisel görüşlerim olup herhangi bir yerden alıntı değildir. Yorum ve eleştiriye açıktır. Tüm forum arkadaşlarıma yapacakları katkılar nedeni ile teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: YMM/SMMM/BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ

  Sayın Prestij31;

  Tespitlerinizin bit çoğuna katılıyorum, esas beni düşündüren aranılacak yıllık kıdemin efektifliği, zira 15, 7 gibi yıllaarda meslek mensubunun gerek denetim gerekse UFRS konularında ne kadar donanım kazanacağı muamma.

  Ankara YMM odasının hazırladığı raporda yer alan 10 yıl kıdem ve ihtisas gerekçeleri ile muafiyet talebi ile karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca bu süreler kabul gördüğünde 2013 ocak ta yürürlüğe girecek olan bağımsız denetleme iş yükünü hangi meslek mensupları ile yapabileceğiz.

  Benim şahsi düşüncem sizin belirttiğiniz husuların orta vadede gündeme gelebileceği.

  Saygılarımla;

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  416

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  2500 yeminli mali müşavire hem smmm hem spk ruhsatı olan 600 kişiyi de eklersek toplamda 3100 kişi ediyor.Yaklaşık 15 bin denetçiye ihtiyaç var.12 bin kişi sınavla mı yoksa kıdemle mi denetçi olacak!
  İş tecrübesinin yeterli olmadığı alanında uzmanlığın sertifikasyona tabi tutulması gerektiği gelişmiş ülkelerde kabul gören bir uygulamadır.Denetim alanında kıdem yerine bir sertifikasyon sürecinin oluşturulması daha rasyonel ve kaçınılmaz görünüyor.
  CPA<br />CIA<br />CMA<br />MA

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  Ben muaafiyetin (SPK Belgesi olanlar istisna) hiç bir şekilde uygulanması taraftarı değilim. Surda bir delik açarsanız arkası kesilmez. SPK dan yetki alan meslek mesnupları için ise eğitim yada sınavın olması yada olmaması bence onlar için önemli bile değil diye düşünüyorum. Zira zaten vakıf oldukları konular olduğundan sınav şartı gelirse de başaracaklarına dair bir kuşkum yok. Meslekte askerlikteki gibi devrecilik kavramına sonuna kadar karşıyım. "Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu" ayeti ile bitiriyorum.
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 5. #5
  FruitJuice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  FruitJuice Guest

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  Sınavın (eğer olacaksa) hiç bir kurum, kuruluş, kişi ayırt edilmeksizin bütün lisans, ruhsat ve tecrübe sahiplerine eşit ve adaletli olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

  saygılar

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  98

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  Getirilecek düzenlemeler ile; hem Avrupa birliği mevzuatlarına paralellik sağlanması hemde mesleki kuruluşların itirazlarını karşılayabilmesi amacıyla bu sürelerin aynen kabul edileceği kuvvetle muhtemeldir.
  - Mevcut durumda, 5000 YMM?nin yaklaşık (YMM öncesi 10 yıllık kamu denetimi veya SMMM faaliyeti + 5 yıl ymm olarak çalışma) 3500?ünün15 yıllık pratik deneyim sahibi olduğunu
  - 70/80 bin SMMM den yaklaşık 15 bin kişinin de 15 yıl deneyimi sahibi olduğu (Bunlardan da 10 bininin denetim için kendilerini yeterli görebileceği öngörüsü ile)
  - SPK?dan Lisans sahibi olan 2000 kişiden (en az 7 yıl SMMM faaliyeti olan) larında yaklaşık 1000 kişi.
  (SPK dan lisans belgesi alan 2000 kişinin üçte birinde YMM/SMMM belgesi bulunmamaktadır.)

  2013 yılında başlayacak bağımsız denetime uygulamasına, başlangıç olarak 3500+10.000+1000= 14.500 kişinin denetim yetkisine haiz olarak başlayacağını öngörmek mümkündür.

  Tabiî ki burada sayın deeper_blue?nin de tespit etmiş olduğu gibi bu sürelerin efektifliği de önem kazanmaktadır. Kendilerini, mesleğin denetim ayağında görmek isteyenlerin kalan zaman içerisinde sıkı bir çalışma sergilemeleri gerekmektedir. Denetim yetkisi alan meslek mensupları için, Kamu veya meslek odaları tarafından düzenlenecek seminerler ve kurslar ile de bu eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  135

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  tecrübe dediğin olay artık herkezde var gençler daha hızlı vede daha çabuk öğreniyor zaten bir çok üstad da ununu elemiş eleğini asmış yeni arkadaşlar zaten iş konusunda açlar bırakalımda birazda onlar bu işi götürsünler herkez aynı ve eşit kimse bennce ayırdım yapmamalı kanunlar değişiyor eski olan bişi kalmıyorki bu işin tecrübesi olsun valla ben derimki gelin birlik olalım

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2011
  Mesajlar
  54

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  a- 15 yıl ve 7 yıl mesleki tecrübe kavramı bana biraz afaki geldi- SPK ya tabi firmaların ki bu firmaların çoğunda daha karmaşık denetim teknikleri ve uygulamarı mevcutken, daha Başdenetçi olabilmek için dahi 15 yıl kıdem gerekmezken, TTK tabi denetimde 15 yıl-7 yıl süre dile getirilmesi bana rasyonel gelmedi.

  b- 3 yıl staj konusu da çok aklıma yatmadı, şimdi 3 yıl staj yapmış smmm ye gel bir 3 yıl daha mı staj yapın denecek???, üstelik anladığım kadarı ile 15 yıllık kıdeme sahip meslek mensubuna denetçi yetkisi verilirse, smmm yanında, 3 yıl smmm stajı yaptığı kişinin yanında, 3 yıl da bağımsız dentçi stajımı yapacak? bu durumun da izahının mümkün olmayacağı kanaatindeyim.

  c- denetçi olabilmek için en az yüksek okul mezunu olma şartı, kanunen mümkün değil, artık 4 yıllık üniversite mezunu omayanların smmm sınavlarına kabul edilmediği, SPK denetçisi olabilmek için en az 4 yıllık üniversite mezunu olma şartının getirildiği bir durumda, TTK denetçilerinin en az yüksek okul mezunu olması mevzuat gereği mümkün görünmüyor, şu dnebilir tabi ki, özel smmm (ki tasvip etmediğim bir uygulama) sınavı ile smmm olan yüksek okul mezunu sm lerin, çemberin dışında tutulmaması amaçlanmış olabilir, öyleyse, anayasa gereği, lise ve ortaokul mezunu smmm lerinde bu kapsama alınması gerekecektir...

  Benim se tüm bu süreçten anladığım, konunun oldukça karmaşık olduğu ve ilgili komisyonlarda da bu konuların henüz netliğe kavuşmadığı noktasında

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  202

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  Uluslararası finans güçlerinin konuya olan ortak bakış açılarını iki cümlede anlatalım.
  1-Dünya artık globaldir ve teknolojik gelişim neticesinde savaşlar kısa vadeli ve lokaldir.
  2-Fiili işgal dönemi bitmiştir.Ekonomik işgal dönemi başlamıştır.

  Meselelere bu kriterden baktığınızda görünmeyenleri görmek gibi bir konfora sahip olacaksınız.
  Ülkemizdeki son yirmiyılda yapılanlar bu sisteme entegrasyon için olmayıp,gelişmiş ülkelerin entegrasyon sistemidir.
  Hani birtakım kişilerin iddiaları ile oluşmamış,bizzat oluşturulmuştur.(nylon kahramanlar konusudur)
  Önce demokrasi ,arkasından finans sistemindeki köklü değişikliklerin sebebi de budur.Ancak Kalıp hatasından olsa gerek biçilen don,bebeğe büyük gelmiştir.Şimdi hormonlasak mı hormonlamasak mı çelişkilerini yaşayacağımızdan kesinlikle emin olun.
  Japonya'ya davet üzerine giden bir dostumuzun dikkatini en çok ne çekmişti.?
  Taksiye bindikten sonra şöförün sürekli not tutmasına hayret etmiş ve mihmandarına sormuş.Yabancıların bindikleri taksilerde bu kayıt tutanağı özellikle şart imiş.
  Ülkeler ,bir gecede gelişmiyorlar ne yazık ki.Uzun ve yorucu yıllara,birikmiş bilgi birikimlerine ve herşeyden öte ülkelerine olan güven ve inançlarına bağlı ne yazık ki.
  Kurumsallaşmayı şirketleşme olarak gören,mülkiyet belgesinin ne olduğunu bilmeden ticaret odası başkanlığı yapan,şirket ortağı olup ta yıllarca zarar beyan edip,şirketten beş kuruş maaş almadan milyonluk yatlara binen iş adamlarımızın olduğu bir ülkede böyle köklü değişimleri yaratmak hakikaten çok zordur.
  Kayıt dışı ekonomi bile düşük seviyeye ulaştırılamamış iken böyle bir standarta geçmek ne kadar dogrudur?
  Elbette bir yerden başlanması gerekiyordu.
  Şİmdi teori ile pratiği birleştirmedeki en büyük sihirbazlar muhasebe geleneğinden gelen,ofis tecrübesinde yıllarını vererek pişen,ticari ve siyasi bakmadan mesleğini ve kendi etiğini üreten yaşlı şövalyelere iş düşüyor.
  Mesele pasta değil,pişiren ustalar olmalıdır.
  saygılarımla,
  Bir terazide binlerce teraziyi tartabiliyor iseniz artık muhasebecisiniz.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  33

  Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

  o yaşlı şövalyeler sayesinde muhasebe mesleğinin piyasa değeri bugün herkesin
  gözlemlediği yerdedir >

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetim Mesleğinin Geleceği Hakkında.
  Konu Sahibi daybreak2121 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Şubat.2014, 12:28
 2. SPK Lisansı , Bağımsız Denetim ve Smmm
  Konu Sahibi rkrlmaz Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2013, 15:43
 3. Her SMMM ve YMM mutlaka Bağımsız Denetim Eğitimi Almalıdır
  Konu Sahibi friko1907 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2012, 09:55
 4. Bağımsız Denetimin Geleceği...
  Konu Sahibi stajyerzade Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Aralık.2011, 19:22
 5. Cevap: 47
  Son Mesaj : 25.Ağustos.2011, 13:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36