kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  14

  Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  2 yıllık ön lisanas mezunu olup smmm olan arkadaşlar bu sınava girebiliyormu. kayıtlar kabul edildi ama giremeyeceklerine dair makaleler var eğitim şartı gerçekleşmediği için kesin bir bilgisi olan varmı bu konuda


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  Daha yeni kurulan kurul ne sınav açacağını nede şartlarını açıklamadı ki!
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2012
  Mesajlar
  28

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  HER SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI MIDIR?(?)


  Hasan AYKIN- Grup Başkanı (VDK)
  Yaklaşım / MART 2012 / Sayı: 231

  I- GİRİŞ
  660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(1) (KHK) uyarınca, yeminli mali müşavir (YMM) ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) ruhsatını almış meslek mensupları ?bağımsız denetçi adayı? konumunda bulunmaktadır.
  Ancak SMMM?lerden bazılarının, bu ruhsata sahip olmasına rağmen bağımsız denetçi adayı olması durumu tartışmalıdır. Aşağıda SMM ruhsatına sahip meslek mensuplarından hangilerinin bağımsız denetçi olamayacağına ilişkin değerlendirmeye yer verilecektir.

  II- BAĞIMSIZ DENETÇİ ADAYI OLABİLECEK/OLAMAYACAK MESLEK MENSUPLARI
  Bağımsız denetçilik uzun süre çok başlı bir şekilde devam etmiştir. Son olarak 660 sayılı KHK ile yeni bir döneme girilmiştir.
  KHK ile bağımsız denetimde uygulama birliği oluşturmak, bağımsız denetim müessesesi için gerekli güveni sağlamak ve kaliteyi artırmak amaçlanmıştır (md. 1). Bu amaçla bağımsız denetim konusunda tek söz sahibi olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve aynı isimle Kurul oluşturulmuştur. Kurum, diğer yetki ve görevlerinin yanısıra, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetki ve görevleri ile donatılmıştır.
  KHK?nın ikinci maddesinde bağımsız denetçinin tanımı yapılmıştır. Buna göre bağımsız denetçi: bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?na göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen kişilerdir.
  Bu tanımlama ile 3568 sayılı Kanun?a göre YMM veya SMMM ruhsatına sahip olmak, bağımsız denetçi olmak için gerekli niteliklerinden biridir. Böylece, aslında başlı başına bir denetim mesleği olan YMM ve SMMM?lik başka bir mesleğe adaylığın ön koşulu haline gelmiştir.
  YMM ve SMMM?lerin bağımsız denetçilik yapabilmeleri için, aynı zamanda Kurum tarafından öngörülecek şartlara sahip olması veya o şartları yerine getirmesi gerekecektir. Kurum, sınav, eğitim, mesleki tecrübe veya belli alanlarda belli süre görev yapma şeklinde şartlar getirebilecektir. Nitekim, mezkur KHK?nın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu?nun görev ve yetkilerini düzenleyen 9. maddesinin bir numaralı fıkrasının (f) bendinde Kurula, bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak şeklinde görev ve yetkiler verilmiştir. Bu görev ve yetkiler, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek YMM ve SMMM?lerden ilave şart veya nitelikler aranacağına işaret etmektedir. Bu şartları taşıyan YMM ve SMMM?ler normal şartlar altında bağımsız denetçilik mesleğini de yapabileceklerdir.
  Burada normal şartlar altında ibaresini kullanmamızın nedeni, bazı SMMM?lerin, bu unvana ve ruhsata sahip olmasının bağımsız denetçi adaylığı için yeterli olmaması ile ilgilidir. Başka bir deyişle, her SMMM otomatik şekilde bağımsız denetçi adayı konumunda bulunmamaktadır.
  Burada, hangi SMMM?lerin bağımsız denetçi niteliğini taşımadığı sorusu önem taşımaktadır.
  Bilindiği üzere, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nda Değişiklik Yapılması Hakkında 10.07.2008 tarih ve 5786 sayılı Kanun?un(2) 20. maddesi ile 3568 sayılı Kanun?a geçici madde 11 eklenmiştir. Söz konusu maddeyle; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlara belli süre eğitim ve beş yıl içinde beş defa girebilecekleri özel bir sınav ile SMMM olma imkanı tanınmıştır.
  Mezkur geçici 11. madde uyarınca serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazananların; bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapabilmeleri için söz konusu mevzuatta belirtilen şartlara ilave olarak 3568 sayılı Kanun?un 5. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde belirtilen eğitim şartını da taşımaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu kişiler, mezkur bentte belirtilen eğitim şartını sağlamadıkları sürece, SMMM unvanını kullanmakla birlikte, bağımsız denetçi unvanıyla denetim yapamayacaklardır.
  3568 sayılı Kanun?un 5. maddesinde SMMM?ler için öngörülen eğitim şartı, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumu?nca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmaktır.
  Yukarıdaki Kanun hükümleri çerçevesinde, 3568 sayılı Kanun geçici 11. maddesi uyarınca SMMM unvanını almaya hak kazanmasına rağmen yukarıda belirtilen eğitim şartını taşımayan SMMM?lerin bağımsız denetçilik yapmalarının mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu eğitim şartının daha sonradan yerine getirilmesi durumunda özel sınavla SMMM unvanına hak kazananlar da bağımsız denetçi adayı olabilecektir.
  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?na verilen yetki ve görevler çerçevesinde bağımsız denetçilikle ilgili olarak yapılacak ikinci düzenlemelerde de, bağımsız denetçi olacaklarda, belli alanlarda lisans diploması sahibi olma şartının öngörülmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir düzenleme, mezkur geçici 11. maddeyi destekleyen nitelikte olacaktır.

  III- SONUÇ
  660 sayılı KHK uyarınca YMM ya da SMMM ruhsatı sahibi olmak bağımsız denetçi adaylığı için gerekli bir zorunluluktur. Ancak her SMMM ruhsatı sahibi meslek mensubu bu adaylığa otomatik olarak sahip bulunmamaktadır. Çünkü 3568 sayılı Kanun?un geçici 11. maddesi ile yapılan düzenleme kapsamında SMMM olmaya hak kazananlardan eğitim durumları itibariyle mezkur Kanun?un 5. maddesindeki belli alanlardan lisans veya yüksek lisans sahibi olma şartını taşımayanların bağımsız denetçilik yapması mümkün bulunmamaktadır.
  Dolayısıyla, SMMM ruhsatı sahibi bazı meslek mensuplarının bağımsız denetçi adayı olabilmek için, ayrıca 3568 sayılı Kanun?da SMMM?ler için öngörülen mezuniyet veya diploma şartını da yerine getirmeleri gerekmektedir.
  Her SMMM?nin bağımsız denetçi olamayacağı yönündeki yukarıdaki tespitlerimiz, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen Denetçilik müessesesi ve 660 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemelere muhatap meslek mensubu sayısının doğru belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu belirleme, bağımsız denetim alanındaki denetçi ihtiyacından, bu denetçilerin eğitimi, sınav planlamasına kadar pek çok alanla ilgili uygulama ve düzenleme için gerekli görülmektedir. Çünkü bu durumda olan meslek mensuplarının sayısı azımsanmayacak düzeyde olduğu tahmin edilmektedir.

  Kaynak: http://www.yaklasim.com/anasayfa/bir_konu_bir_konuk.htm

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  660

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  Şartlar henüz açıklanmadı ancak, denetim için 4 yıllık lisans mezunu olma şartı mutlaka getirilecektir.Yanlış hatırlamıyorsam yTTKda da denetçi için böyle bir kriter vardı..
  Onun içindir ki odanın ttk ve tfrs eğitimlerine herkes katılırken denetim eğitimlerine en az lisans düzeyinde mezunu olmak şartı gerekiyor..
  Ne zaman karanlık olsa, hatırla!<br />...ışık sende,<br />...kalbinde,<br />...bul onu!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  Orası hiç belli olmaz. Ben yaptım oldu düzenlemeleri ile (Yeni kurulun kurulması gibi) her şey olabilir.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  416

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  Kayıtlar kabul edildiğinden kastınız 'Türmob ttk kobi tfrs ve denetim eğitimleriyse,
  ttk ve kobi tfrs eğitimlerine tüm sm ve smmm 'ler katılabilir.Bazı odalar linklerin de denetim eğitimi için sadece lisans mezunu olan smmm'ler denetim eğitimlerine katılabilir ,diye yazmışlar.

  Burada bağımsız denetim alanında yetkilendirme türmob da olmadığı için tüm sm'lerinde üst birliği türmob olduğuna göre ve de alınan katılım belgesi bağımsız denetçi olmayı sağlamayacaksa neden bu eğitimlere sm'ler katılmasın,diye sorulabilir.

  İstanbul odası ücretli denetim kursları da açacağı için sm'lerden öte stajyerleri bile bu kurslara kabul edecektir.
  Ama alınan sertifikanın hiçbir geçerliliği olmayacaktır.Bilgilenmek isteyenler parasını ödeyerek bu kurslara katılabilirler.
  İstanbul oda başkanı tüm üyelerimiz denetçidir.Bu eğitimler yeterlidir. Sınava gerek yok diyerek aslında serbest muhasebecilere umut dağıtmaktadır.

  8.yönerge ise denetçi olma koşulunu 4 yıllık lisans mezuniyetine bağlamıştır.Farklı uygulamalar olur mu yakında hepbirlikte göreceğiz...
  CPA<br />CIA<br />CMA<br />MA

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2011
  Mesajlar
  14

  Ynt: Bağımsız denetmenlik sınav giriş şartları

  normalde bu denetim eğitimlerin martın ilk haftası başlması lazımdı.Daha kgk.gov.tr sitesi bile açılmıyor herkes meraktan bekliyor.Sanırım yine oyalama taktiği yapıyorlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetim Sınav Tarihleri Bellirlendi mi ?
  Konu Sahibi k.zerrin Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Aralık.2015, 08:52
 2. Bağımsız Denetim Sınav Tarihleri
  Konu Sahibi k.zerrin Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Aralık.2015, 10:03
 3. Bağımsız Denetimde Uygulamalı Mesleki Eğitimin Şartları Adil mi ?
  Konu Sahibi meslekte adaleT Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Aralık.2015, 14:07
 4. Bağımsız denetim şirketi kurmanın şartları nedir?
  Konu Sahibi nhbhr Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2011, 21:11
 5. Bağımsız Denetim Sınav hakkı.
  Konu Sahibi meltem76 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Ocak.2010, 11:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36