kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  1.014

  Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  YTTK ile şirketlere bağımısız denetim zorunuluğu geliyor ve bağımsız denetçiler şirketlerin hesapları için görüş bildirecek
  Örneğin, Denetçi firmanın hesaplarına olumlu görüş bildirdi yani hesaplarının doğruluğunu onayladı ancak ileride bu hesaplardan mesela 101 alınan çekler hesabı 200.000 Tl gözükürken aslında 28.000 Tl olduğu yada stoklarında hesaplarda 470.000 Tl olduğu ve denetçi tarafından onaylanmasına rağmen gerçekte 125.000 Tl olduğu anlaşılırsa yada 331 ortaklara borçlar hesabının hesapta 46.000 Tl gözükmesine rağmen gerçekte 230.000 Tl olduğu anlaşılırsa
  Bu durumda denetçi olumlu görüş vermesine rağmen hesapların aslında denetçi tarafından onaylanan tutarlarla farklı olduğu anlaşılırsa denetçinin cezai sorumluluğu ne olur?
  Örneğin, banka şirkete kredi verecek ve denetçi tarafından onaylanmış hesaplara göre 500.000 Tl kredi veriyor ancak şirket krediyi ödeyemeyince banka alacağı için mahkemeye gittiğinde aslında hesaplarda gözüken stokların, alınan çeklerin ve ortaklara borçların çok farklı olduğu ve bu sebeple banka denetçiden şikayetçi olsa denetçinin cezai sorumluluğu ne olur? Çünkü banka hesaplar gerçeği yansıtsaydı kredi tutarı 500.000 Tl yerine sadece 120.000 Tl olacaktı
  Bu gibi durumarda denetçi sorumluluğu cezai veya diğer yönlerden nelerdir?
  Saygılar


 2. #2
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Yeni TTK ve 660 sayılı KHK'da bağımsız denetçi için hukuki sorumluluk var, kusurlu olarak zarara uğratırsa bu zarardan sorumlu olacağı belirtilmiş. Ancak cezai sorumluluk yok(adli para cezası veya hapis cezası).
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  202

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Alıntı Ertann Nickli Üyeden Alıntı
  YTTK ile şirketlere bağımısız denetim zorunuluğu geliyor ve bağımsız denetçiler şirketlerin hesapları için görüş bildirecek
  Örneğin, Denetçi firmanın hesaplarına olumlu görüş bildirdi yani hesaplarının doğruluğunu onayladı ancak ileride bu hesaplardan mesela 101 alınan çekler hesabı 200.000 Tl gözükürken aslında 28.000 Tl olduğu yada stoklarında hesaplarda 470.000 Tl olduğu ve denetçi tarafından onaylanmasına rağmen gerçekte 125.000 Tl olduğu anlaşılırsa yada 331 ortaklara borçlar hesabının hesapta 46.000 Tl gözükmesine rağmen gerçekte 230.000 Tl olduğu anlaşılırsa
  Bu durumda denetçi olumlu görüş vermesine rağmen hesapların aslında denetçi tarafından onaylanan tutarlarla farklı olduğu anlaşılırsa denetçinin cezai sorumluluğu ne olur?
  Örneğin, banka şirkete kredi verecek ve denetçi tarafından onaylanmış hesaplara göre 500.000 Tl kredi veriyor ancak şirket krediyi ödeyemeyince banka alacağı için mahkemeye gittiğinde aslında hesaplarda gözüken stokların, alınan çeklerin ve ortaklara borçların çok farklı olduğu ve bu sebeple banka denetçiden şikayetçi olsa denetçinin cezai sorumluluğu ne olur? Çünkü banka hesaplar gerçeği yansıtsaydı kredi tutarı 500.000 Tl yerine sadece 120.000 Tl olacaktı
  Bu gibi durumarda denetçi sorumluluğu cezai veya diğer yönlerden nelerdir?
  Saygılar
  Mesele mahkeme meselesidir ancak bu durumda bağımsız denetimi yapan kişinin tek başına sorumlu olması mümkün değildir.
  1-Olumlu görüş bildiren Bağımsız denetçi her halükarda bunun için teşvik primi almıştır.
  2-Bu teşvik primini yönetim kurulu vermiştir.
  3-Mesele adi bir dolandırıcılıktır.Yönetim kurulu ile birlikte müteselsilen sorumlu olacağından koçlar gibi cezai müeyyideleri yerine getirecek ve ruhsatı da iptal edilecektir.
  Bir terazide binlerce teraziyi tartabiliyor iseniz artık muhasebecisiniz.

 4. #4
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Birincisi sizin tabirinizle teşvik primi aldıysa bunu kesin olarak ispatlamak gerekir, çünkü ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır. İkincisi bağımsız denetçi yanlış olumlu görüşü taksirle de verebilir, her zaman kasıt olmasına gerek yok. Zira kusur kavramı hem taksiri hem de kastı kapsar.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Şirket denetciyi yanıltmış ise sorumlu tutulamaz. Denetçi incelemesinde var gösterilen ve bunun denetçi tarafından çalışma kağıtları ile belgelenmesi onu sorumluluktan kurtarır. Denetçinin şirketin tüm hilelerini ortaya çıkarmak gibi bir zorunluluğuda yok.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  7

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Yeni TTK'nın ilgili maddeleri :

  "A) Genel olarak

  MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir."

  "B)Konu ve Kapsam

  MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378 inci madde uyarınca verilen raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Denetleme, geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.

  "
  VI - Denetçinin ve işlem denetçilerinin sorumluluğu


  MADDE 554- (1) Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar."

  660 sayılı KHK

  "Denetimden doğan sorumluluk

  MADDE 24 ? (1) Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler; denetledikleri finansal tablo, bilgi ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları bağımsız denetim raporlarının denetim standartlarına aykırı olması ile bu raporlardaki yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar. Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler, verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir."

  Bu düzenlemeler çerçevesinde;

  1- Denetçiler denetim standartlarına göre denetim yapmalıdır.

  2- Etik kurallara da uymalıdır.

  3-Denetçinin kusurlu olduğunu ispat, iddia edene aittir. Buradaki kusur: Denetçinin, denetim standartları ve etik kurallara uygun olmayan bir şekilde görüş belirten bir rapor vermesidir (taksirle veya kasten). İddia edenin bunu ispat etmesi gerekir. Öte yandan KGK, denetçinin bahsedilen düzenlemelere aykırı bir durum ve fiilini tespit ederse, re'sen de denetçiye ceza verebilecektir.

  4-Denetçi finansal tablolar, dipnotlar ve faalliyet raporundaki her hileyi bulmak zorunda değildir. Yeter ki bu hile, karar vericilerin (pay sahipleri, alacaklılar, devlet, bankalar vb. ) kararlarını etkileyecek düzeyde olmasın. Çünkü denetçinin bildireceği görüş, kesin, tam bir güvence yerine yüksek doğruluk içeren bir güvence verecektir (reasonable assurance-makul güvence). (Zaten finansal tablolar, dipnotlar ve faalliyet raporunun %100 doğru olduğunu bunları hazırlayanlar dahil kimse garanti edemez)

  Karar vericilerin kararını etkilemeyecek düzeydeki bir hile için denetçi sorumlu tutulamaz. Ancak aksi durumda denetçinin sorumluluğuna gidilebilir. Yani denetçi karar vericilerin kararlarını etkileyebilecek düzeydeki hileleri bulmakla yükümlüdür, sorumluluğuna gidilebilir. Ancak, bu mutlak bir yükümlülük ve sorumluluk olarak algılanmamalıdır. Çünkü burada devreye, denetçinin, denetim standartlarına ne kadar uygun hareket ettiği girer. Denetçi denetim standartlarına uygun bir şekilde denetimini gerçekleştirmiş ve bunu da ispat etmiş ise (denetim dosyası, çalışma kağıtları, denetim planları vs.) hukuken sorumlu tutulmayabilir. Fakat bu sefer de ticari itibarı sıkıntıya girer (bakınız: Arthur Andersen) Bence "mükemmele yakın bir hile" olasılığı her zaman vardır. Yani siz denetçi olarak elinizden geleni yapın bazı hileleri tespit edemeyebilirsiniz. Onun içindir ki denetçilere sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmektedir.

  5-ERTANN'ın verdiği örnekte yer alan düzeye hata veya hileleri ihmalkarlık gösterip bulamayan bir denetçinin zaten bu işi yapmaması gerekir.

  6-Bahsedilen düzeydeki hatalara rağmen, denetçi kasten olumlu görüş veriyor ise; bu görüşten zarar gören ilgililer (banka) denetçinin sorumluluğuna gidebilir( şu ana kadar böyle bir dava açıldığına dair bir bilgim yok fakat kesin olacaktır.). Ki bence ispatı da hiç zor olmaz. Bu durumda işin içine kesin KGK da girer. Sonuç: TTK 554 (zarardan sorumluluk) + KGK (denetim lisans iptali veya askı) + itibar kaybı

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  202

  Ynt: Bağımsız denetçinin cezai sorumluluğu

  Verilen örnek incelendiğinde ilk etapta ihmal yada yanlış bilgilendirmeden ziyade buram buram kasıt kokuyor.
  Elbette henuz bu sistem başlamadığından oluşacak olumsuzluklara geçmişin verdiği tecrübeler ile tahmini yorum yapabiliriz.
  Anlaşılacağı üzere üç aşağı beş yukarı sonuçların bu ölçülerde olacağı kanısındayım.
  Bağımsız denetçinin olumlu görüşü arkasından bu olaylar cereyan ediyor ise masumiyet karinesinden bahsetmek bile muvazaadır.Elbette kendi görüşlerimdir.Beyin jimnastiğidir.
  Sevgilerimle,
  Bir terazide binlerce teraziyi tartabiliyor iseniz artık muhasebecisiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Nisan.2013, 18:24
 2. TTK'da 400. maddede denetçinin meslek mensubu olma şartı kaldırılabilir?
  Konu Sahibi sahincolak71 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 51
  Son Mesaj : 22.Haziran.2012, 22:58
 3. Anonim şirkette denetçinin incelemesi nasıl yapılır?
  Konu Sahibi Ant Z Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Nisan.2012, 13:01
 4. Genel Kurula denetçinin katılmaması
  Konu Sahibi azime Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Ağustos.2007, 12:27
 5. Anonim Şirkette Yönetim Kurulunda Denetçinin Vergi Borcunda Sorumluluğu
  Konu Sahibi semerkant Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 02.Şubat.2007, 09:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36