kamu işçi maaş

Konu: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  394

  Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Değerli Meslektaşlar ve Forumdaşlar

  Hepimiz için önem taşıyan bu yönetmelik hakkında hafta sonu yoğunlaşıp bir çalışma yapmaya çalıştım. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Tabiki sizlerinde paylaşımları olursa hep beraber değerlendirelim. Nizam üstadımız da talep böyle bir çalışma talep etmişti. Her ne kadar zamanında olmasa da bir çalışma yapıldı
  Sabri beyin değerlendirmeni de okudum. Ne kadar çok paylaşım olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum
  Saygılarımla İyiçalışmalar

  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER:

  Kanımca öncellikle önemli noktaları inceleyip, sonrasında değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır

  1- Bağımsız Denetçi Olmanın Şartları: (Madde 14,Madde 15, Madde 16)

  a) Meslek Mensubu Olmak ( SMMM-YMM ayrımı bulunmamaktadır. )
  b) 4 yıllık fakülte mezunu olmak ( Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme , Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler konularında mezun olması veya diğer konularda lisans seviyesinde mezun olmakla beraber söz konusu konulardan lisansüstü diploma almış olması )
  c) 2 yılı denetçi yanında veya denetim şirketinde fiilen çalışmak suretiyle 3 yıl uygulama eğitimi
  d) Denetçi Sınavında Başarılı Olmak ( KAYİK için 7 ders, Sermaye Şirketleri denetçiliği için 6 ders )
  e) Diğer Koşullar ( Türkiye?de yerleşik olmak, Yüz kızartıcı suç işlememek vs. )

  2- Bağımsız Denetim Şirketi Olarak Faaliyet Göstermenin Şartları: (Madde 13)

  a) Sermaye Şirketi Olması ( A.Ş, Ltd., Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit)
  b) Bağımsız Denetim veya Meslek Şirketi olması
  c) % 51?inin madde 14?e göre yetki almış denetçilere, tamamı meslek mensuplarına ait olması,
  d) En az 2 Sorumlu Ortak Baş Denetçi 4 denetçi olmak üzere 6 kişilik denetim kadrosunun bulunması
  e) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması
  f) Diğer Koşullar (yeterli ofis, yeterli ekipman, denetim planı, kalite güvence sistemi vs)

  3- Sorumlu Ortak Baş Denetçilik Şartları: ( Madde 26)

  a) Denetim kuruluşunda pay sahibi olması,
  b) KAYİK denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması
  c) Denetim Kuruluşu adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş olması

  4- Geçiş Dönemi Muafiyetleri:

  a) Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı Olanlar:

  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK?nın yayımı tarihinden önce ilan edilen sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananmış olanlar ve 31/12/2012 tarihine kadar hak kazacak olanlar sınavdan muaftırlar.

  b) 15 yıl Meslek Deneyimi Olanlar:

  31/12/2013 tarihine kadar 15 yıl süreyle mesleki tecrübe kazandıracak hizmeti bulunup, Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı eğitim programlarını tamamlayanlar, mesleki teorik eğitim ve uygulamalı eğitimde ve KAYİK kuruluşlarını denetimi için düzenlenecek sınav konusu harici sınav konularından muaftırlar.

  c) 10 yıl Mesleki Deneyimi Olanlar:

  31/12/2014 tarihine kadar 10 yıl süreyle mesleki tecrübe kazandıracak hizmeti bulunup, mesleki teorik eğitim ve uygulamalı mesleki eğitimin denetçi yanında geçmesi gereken 2 yılın 1 yılından muaftırlar.

  5- Denetim Kuruluşlarına İlişkin Geçiş Hükümleri:

  a) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma başvurmaları şartıyla, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumlarından denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetki almış olan denetim kuruluşları 31/12/2013 tarihine kadar denetim faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olacaklardır.

  b) 30/06/2013 tarihine kadar yetkilendirme başvurusunda bulunan denetim kuruluşlarında, yönetmelikte belirtilen kalite kontrol sistemi kurma şartı denetim rehberlerinin oluşturulması kaydıyla 31/12/2013 tarihine kadar aranmaz.

  c)Yetkilendirilen kuruluşlar 31/12/2013 tarihine kadar yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde yetkileri askıya alınır.

  Yorum, Öneriler ve Sorular

  1-Yönetmelikte SMMM-YMM ayrımı bulunmamaktadır. Bu durum denetimde mesleğin parçalanmaması bakımından olumludur.

  2- Bağımsız denetim kuruluşlarına yapılan vurgular kurumlaşmayı gerektireceğinden mesleki kurumsallaşma açısından olumludur.

  2- Bildiği üzere halen meslek mensupları Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisans Belgesi alarak yetkili denetim kuruluşlarda denetçi olarak denetim yapmaktadırlar. Geçici 1. Maddede kasıt sadece söz konusu belgemedir? Yoksa 5018 sayılı Kanun kapsamında kurumlardan kasıt Maliye, Gelir İdaresi Başkanlığı veya Üniversiteler mi kastedilmektedir. Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

  Ayrıca 1. Geçici Maddede belirtilen ?a ila e bentlerindeki konular? demekle konular tümü ifade edilmek istenmiş, sınav konularından tümü muaf sayılmıştır. Ancak meslektaşlarımızın bir çoğu ila kelimesini ile anlayıp sadece a ve e konularından muaf oldukları kanısına varmışlardır. Halbuki söz konusu ifade tüm dersleri kapsamaktadır.

  3- 15 yıllık mesleki deneyimi bulunanların muafiyetlerinde 8. AB Direktifindeki sürelerin dikkate alındığı görülmektedir. Ancak mesleki deneyim için gerek 15 yıllık mesleki deneyimliler de gerekse 10 yıllık mesleki deneyimlilerde mesleki deneyim süreleri açık değildir. Ruhsat tarihi mi esas alınacaktır? Staj süresi dahil olacak mıdır? Yoksa sadece 4 yıllık Üniversite eğitimi mi mahsup edilecektir?

  4- Yönetmeliğin en önemli kavramı olan Sorumlu ortak baş denetçi nin belirlenebilmesi için gereken ?mesleki denetim deneyimi? kavramı tanımlanmalıdır. Devlet Denetim kadrolarında geçen süreler sayılır mı? Vergi denetimi (YMM) şirketlerinde geçen süreler sayılır mı? Faaliyetinde denetim bulunan ve birçok denetim faaliyeti gerçekleştiren ancak herhangi bir kuruma akredite olmayan SMMM şirketlerindeki tecrübe sayılır mı? Yoksa Sadece SPK, BDDK, EPDK, Hazine?den yetki almış denetim şirketlerinde geçen süreler mi sayılacaktır?

  Sorumlu Ortak Baş Denetçilik için gereken mesleki deneyimde üniversite eğitimi ve staj sayılacakmıdır?

  6- Sermaye Piyasası mevzuatında Sorumlu Ortak Baş Denetçi- Kıdemli Denetçi-Denetçi-Denetçi Yardımcısı kavramlarından sadece SOB ve Denetçi kavramları kullanılmıştır. Kıdemli Denetçi ve Denetçi Yardımcısı kavramlarına yer verilmemiştir. Bu unvanların çıkarılmasından ne amaçlanmıştır?

  7- Lisans mezunu olmayan meslek mensupları 15 yıllık mesleki deneyime sahip olsalar bile denetçi olabilecekler midir?

  8- 15 yıllık mesleki deneyimlilere tanınan muafiyette geçen ?Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı programlarını başarıyla tamamlayanlar? ifadesi eğitim sonunda sınav yapılacağı gibi bir anlam doğurmaktadır. 15 yıllık mesleki deneyimliler için eğitim sonrası sınav söz konusu mudur?

  9- SPK? dan yetki almış şirketler bir ay içinde taahhüt verir ise 31.12.2013?e kadar yollarına devam edebiliyorlar. Ancak 31.12.2013?te bu yönetmeliğe uygun değiller ise yetkileri doğrudan iptal edilecek midir?

  SONUÇ

  Sonuç olarak yönetmelik bir yerden başlamak için uygun bir taslaktır. Fakat bir çok düzenlememizde görülen netleştirilmeyen birçok konu bulunmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin özüne dokulmadan daha net hem dava konusu yapılamayacak hem de uygulamada meslek mensuplarına zorluk çıkarmayacak değişikliklerin yapılması her açıdan daha iyi olacaktır.

  Önder TUNABOYLU-SMMM-SOB 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  211

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler


  Önder bey çalışmalarınız için çok teşekkürler, gayet net ve açıklayıcı olarak yazmışsınız.
  Dilerim ki ; mesleğimizi hak eden insanlar yapar

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Önder bey ;

  değerli çalışmanıza ek olarak;

  Görüşünüzün 3. maddesinde belirttiğiniz AB 8. Direktifinde bahsi geçen 15 yıllık mesleki deneyimden kasıt salt SMMM veya YMM de geçen süre değildir. Zira metnin orjinalinde;

  ''?6. maddede, yasal denetçi olarak kabul edilebilmek için gerekli eğitim koşulları belirlenmiştir. Bu konudaki hükümler önceki yönergedekiyle aynıdır. 11. madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bir denetçinin yasal denetim gerçekleştirme konusunda yetkili kılınması için en az üniversite düzeyinde eğitim görmüş olması, teorik bir eğitimden geçmiş olması, bir staj döneminden geçmesi ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. (11. maddede uzun dönemli pratik deneyim yoluyla yasal denetçi unvanı sahibi olma koşulları yer almaktadır. Buna göre, 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle finans, muhasebe ve hukuk alanlarında yeterli deneyime sahip olanlar ya da söz konusu alanlarda 7 yıl faaliyette bulunup ayrıca 10. maddede sözü edilen staj dönemini geçirenler mesleki yeterlilik sınavını geçmek suretiyle denetçi olabilmektedirler.) ?Mesleki yeterlilik sınavı yasal denetime ilişkin gerekli teorik bilgiyi ve bu bilgiyi uygulama yeteneğini ölçmeye yönelik olmalıdır. Sınavın en azından bir bölümü yazılı olmalıdır.?8. maddede sınav konuları belirtilmiştir.?Staj dönemi, iki yılı bir yasal denetçi ya da denetim firmasının gözetimi altında olmak üzere üç yıl sürecektir''

  Şeklinde yer almaktadır ''15 yıllık mesleki aktivite'' olarak bakıldığında FİNANS, MUHASEBE, HUKUK dallarında tam zamanlı çalışma işaret edilmiştir. Hal böyle iken madem 8. direktif şablon olarak alınıyor. Salt BD firmalarında ve/veya SMMM-YMM faaliyetlerinde geçen sürenin dikkate alınması 8. direktife aykırıdır.

  yukarıda bahsi geçen alanlarda aktif olarak geçen çalışma sürelerininde ilgili hesaba dahil edilmesi bir çok bağımlı çalışan meslek mensubunun lehine olacaktır.

  Saygılarımla;

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  17

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Önder bey mrb yazınızı okudum, yazınızda benim ismimin geçmesi vede sizin söylediğiniz gibi konuların açıklığa kavuşması için önce yönetmeliği tartışmaya ve tanımaya çalışıyoruz. Ancak bir konunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Bu da SMMM .ler açısından bağımsız denetleme kuruluşunda bağımlı olarak çalışmanın mümkün olmadığıdır. Çünkü kanunen büro faaliyetinin dışında bağımlı çalışmak yasaktır. Ya büro kapanacak yada SGK na bağlı bir şirkette bağımlı olarak çalışacaksınız. Dolayısıyla bağımsız denetim kuruluşunda staj ile denetim tecrübesi kazanması mümkün değildir.
  Başka husus SM ve SMMM lerden bahsederken acaba lisans mezunu olmayanlarında denetçi olabileceği ihtimalinin var olacağını düşünüyorsunuz . Ancak geçici 1. maddenin 4. fıkrasında lisans eğitimlerinden bahsederek bence lisans eğitimlerinin şart olarak değerlendirileceğini düşünüyorum tabii ki bu konuda daha açıklayıcı bilgilere muhtacız.
  GECİCİ-1-4 MADDE
  "(4) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler konularında lisans veya lisansüstü eğitimde geçen süreler 4 yılı geçmemek üzere 10 ve 15 yıllık sürelerin hesabında mahsup edilir"
  Başka konu SPK lisansı sahiplerinin 4.500 tl vererek eğitime katılmaları . Bu konuda da belirsizlikler vardır.
  DİĞER KONULARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİM AŞAGIDA Kİ GİBİDİR.

  BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) HAKKINDA GÖRÜŞLERİM


  1-) GEÇİCİ MADDELERDE VERİLEN SINAV VE DİĞER MUAFİYETLER BİREYSEL OLARAK YAPILACAK BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİSİNİ VERECEKMİDİR?

  Geçici madde 1-1 maddelerde geçiş hükümlerinden ve sınav muafiyetinden bahsederken sınavlardan muaf olacakları ?1.maddede sınavlardan muaftırlar, 2. Maddede ise 16. maddede belirtilen sınavda, (f) bendi hariç olmak üzere, başarılı olmuş sayılırlar?. Denilerek teorik ve uygulamalı eğitim yapılmasıyla açıkça bu sınavları kazanmış ve madde 14. ve 15 de ki Bağımsız Denetçi olmanın diğer şartlarından muaf oldukları yazıldığından Bağımsız Denetçi olduğu veya Bağımsız Denetim yetkisi verileceği anlaşılmaktadır.

  Ancak KGK tarafından ?Bireysel olarak Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir? denilmeğinden yetkilendirme konusunda tereddütler meydana gelmektedir.

  2-) Geçici 16. Maddenin 2. Fıkrası ile 15 yıl tecrübeli meslek mensuplarının, eğitimi başarıyla tamamlama sonucu, tamamına sınav muafiyeti tanınması ne ölçüde doğrudur? Veya Başarıyla tamamlama cümlesinden
  ?Kurum tarafından yürütülecek teorik ve uygulamalı eğitim programlarını yapılacak sınav sonucunda başarıyla tamamlayanlar? şeklinde mi anlamamız gerekir.
  Çünkü bu meslek mensuplarının bir kısmının, sayıları az olsa da, meslek ile gerçek anlamda ilgilenmeyen, sadece belgesi ve ruhsatı duvarda asılı durmak suretiyle, işlerinin başkaları tarafından yürütüldüğü kişiler olduğu bilinmektedir. Yada sadece ?Akademik Unvanları? neticesinde, meslekle fiilen ilişkileri olmayan, ancak YMM unvanı bulunan meslek mensuplarının varlığı bilinmektedir.

  Aksi takdirde hem denetim yetkisi ehil olmayan kişilere tevdi edilmiş olacak, hem de daha önce sınavla bu yetkiyi almış insanların kazanılmış haklarına müdahale ve haksızlık yapılmış olacaktır.


  3-) MESLEK MENSUPLARI ŞİRKET KURMAK İÇİN 1 YILLIK DENETİM TECRÜBESİNE MAHKÛM EDİLECEK MİDİR?

  a) Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri
  b) Denetim kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri başlıkları altında geçiş hükümleri
  açıklanmış.

  Geçiş döneminde yeni kurulacak bağımsız denetim şirketlerinden
  Sorumlu ortak denetçi açısından ağır bir şart getirilmektedir. Geçmiş dönemlerde ilişki kurularak 1 yıllık bağımsız denetim tecrübesine haiz 2 sorumlu baş denetçi istenmektedir.

  Sorumlu ortak denetçi olabilme şartları:

  MADDE 26 - (1) Sorumlu ortak denetçiler, denetim raporunu denetim kuruluşları adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun yönetimi tarafından, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle atanır;

  a) Denetim kuruluşunda pay sahibi olması,
  b) KAYİK denetimleri için 10 yıllık mesleki ve 2 yıllık denetim; diğer denetimler için 6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması?

  Şeklinde düzenlenmiş;

  Bağımsız denetim şirketi kurulurken aranılan şartlardan olan 2 adet Sorumlu ortak denetçi olması hali geçiş süresi içinde yumuşatılmamış aksine ?6 yıllık mesleki ve 1 yıllık denetim tecrübesi bulunması? denilerek Bağımsız denetim şirketi kurulması şartları Sorumlu baş denetçinin 1 yıllık denetim tecrübesi açısından ağırlaştırılmıştır.

  Bunun sonucu olarak Bağımsız denetim tecrübesi bulunmayan Meslek mensuplarının ömür boyu Bağımsız denetim şirketi kuramayacağı şeklinde bir kanaat oluşmaktadır.

  Bağımlı olarak, tam zamanlı bağımsız denetim şirketinde çalışmak SMMM? ler için yasaktır. Bu konuya açıklık getirilmeli ve denetim tecrübesinin geçiş süresinde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

  Denetim tecrübesinden de ne kastedildiği açıkça belirtilmelidir.

  -Bağımsız denetim şirketinde tam zamanlı çalışmak mıdır?
  -2013 yılında ve daha sonraki yıllarda denetçi olarak denetimi yapılan firmalarda geçen süreler mi?
  Yoksa YMM yada SMMM lerin geçmişteki denetim tecrübelerimidir.
  Konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.
  4-) BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ KURULUŞUNDA YENİ TTK. NA AYKIRILIK DÜZELTİLECEKMİDİR.
  TTK 400. Madde Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.

  Denilmesine rağmen;

  Yönetmelik taslağında

  -?Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,?

  Denilerek şirket kuruluşunda TTK. ya aykırılık teşkil eden bir Denetim şirketi kuruluş şartı meydana gelmektedir. Yeni TTK açıkça denetçiden yetkilendirilen kişi olarak bahsetmekte ve ortakları bu kişilerden (denetçi) oluşan sermaye şirketi olabilir demektedir. Bu aykırılığın giderilmesi gerekmektedir.
  5-) SPK LİSANSI SAHİBİ VE 15 YILLIK MESLEK MENSUPLARININ TEORİK VE UYGULAMALA MESLEKİ EĞİTİME GİTME ZORUNLULUĞU VARMIDIR.
  Denetçilere ilişkin geçiş hükümlerinden bahsederken Geçici 1-1.maddede SPK lisanslılarının muafiyetlerinden bahsedilmekte,
  1-2.madde de ise 15 yıllık meslek mensuplarından muafiyetlerden bahsetmekte ve zorunlu teorik ve uygulamalı mesleki eğitimin zorunlu olduğundan bahsedilmektedir.
  Ancak SPK lisanslı meslek mensuplarının zorunlu eğitime tabii olduğundan bahsetmemektedir. Buradaki SPK lisansı sahiplerinin mesleki eğitim zorunluluğundan muaf oldukları açıkça belirlenmesi gerekmektedir.
  6-) BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN KURULUŞ ŞARTLARINDA ASĞARİ ORTAK SAYISI BELİRTİLMEMİŞTİR.

  Şirket kuruluşunun ortaklara ait nitelikler ve diğer şartlar sayılırken;

  d) Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilere ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,
  e) Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde denetçi belgesine sahip olması,
  f) Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,
  g) 26 ncı maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu ortak denetçisinin bulunması,
  ğ) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 25 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,
  h) Yöneticilerinin çoğunluğunun denetim kuruluşunun denetçilerinden olması,
  ı) Ortaklarının ve denetçilerinin başka bir denetçinin yanında veya denetim kuruluşunda ortak veya denetçi olmaması veya kendi adına denetim faaliyeti yürütüyor olmaması,
  Şeklinde ortaklık şekli verilmiş ancak şirket ortak sayısının en az kaç denetçiden oluşacağı yazılmamıştır. Sayısal açıdan sadece 2. sorumlu ortak denetçiden bahsedilmekte ve yönetimin kurulundaki çoğunluğun denetçiden oluşacağı yazmaktadır. Denetçilerin ise bağımlı çalışanlardan oluşacağı düşünülmektedir.
  Yukarıda yorumlamaya çalıştığım problemlerin KGK. Tarafından dikkate alınması, giderilmesi, açıklanması gerekli bölümlerin açıklanması, gerekli maddelerin düzeltilmesi isteği ile tüm meslek mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.
  SMMM
  SABRİ ORTA
  sabriorta@hotmail.com

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  3

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Merhabalar,

  Yorumunuzda;
  "4- Geçiş Dönemi Muafiyetleri:

  a) Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı Olanlar:

  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK?nın yayımı tarihinden önce ilan edilen sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananmış olanlar ve 31/12/2012 tarihine kadar hak kazacak olanlar sınavdan muaftırlar."


  olarak ifade etmişsiniz. Ancak Taslak yönetmelikte SPK lisansı olanların sadece sınavın bazı konularından (Muhasebe, Hukuk ve SP Kanunu) muaf olduğu yazılmaktadır.

  GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumlarından; bir sınava bağlı olarak verilen bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini, sınav sonucunda veya mevzuatında tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar,
  b) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından, 660 sayılı KHK?nın yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen denetime ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar sonuçlandırılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar,
  16 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ila (e) bentlerindeki konular ile alanlarıyla sınırlı olmak üzere (f) bendinde belirtilen konular için yapılacak sınavdan muaftırlar.

  bu noktad SPK lisansı olanlar yine diğer şartları oluşturmak zorundadırlar diye düşünüyorum.

  Teşekkürler,

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  666

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Alıntı Vasth Nickli Üyeden Alıntı
  Merhabalar,

  Yorumunuzda;
  "4- Geçiş Dönemi Muafiyetleri:

  a) Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı Olanlar:

  5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK?nın yayımı tarihinden önce ilan edilen sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananmış olanlar ve 31/12/2012 tarihine kadar hak kazacak olanlar sınavdan muaftırlar."


  olarak ifade etmişsiniz. Ancak Taslak yönetmelikte SPK lisansı olanların sadece sınavın bazı konularından (Muhasebe, Hukuk ve SP Kanunu) muaf olduğu yazılmaktadır.

  GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumlarından; bir sınava bağlı olarak verilen bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini, sınav sonucunda veya mevzuatında tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar,
  b) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurumları tarafından, 660 sayılı KHK?nın yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen denetime ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar sonuçlandırılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar,
  16 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ila (e) bentlerindeki konular ile alanlarıyla sınırlı olmak üzere (f) bendinde belirtilen konular için yapılacak sınavdan muaftırlar.

  bu noktad SPK lisansı olanlar yine diğer şartları oluşturmak zorundadırlar diye düşünüyorum.

  Teşekkürler,

  İLA kelimesi İLE kelimesiyle karışıyor a ve e bendleri olarak yorumlanıyor. İLA olduğunda a' da e bendine kadar olarak okunmalı. Dolayısyla a dan e ye kadar muafsınız.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  3

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Aydınlattığınız için teşekkür ederim.


 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  740

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Mesleki kıdemin hesaplamasında ,stajla meslek mensubu olanlar için meslekte staja başlama tarihi ;stajdan sayılan hallerde ise mesleğe giriş tarihi esas alınacaktır.(Sakarya Üniversitesi 1.Etap başvuru şartları arasında yazmakta)

  Anladığım kadarıyla 2.Etap başvuruda 10 yıllık kıdemlileri davet edecekler.

  SPK lisans sahipleri KAYİK e dahil halka açık şirket denetimi yapıyorlarsa sermaye piyasası mevzuatı dersinden dolayısı ile sınavdan muaf olacaklar.

  10 yıllık mesleki deneyime sahip ve SPK lisansı olanlar 1 yıl denetçi yanında staj ile ve diğer 1 yıl içinde finansal tablo denetimi yaptığını kanıtlarsa sınavsız SOBD olabilecekler. 10 yıllık deneyimi olmayıp SPK lisans sahipleri için staj şartı 2 yıl denetçi yanında 1 yıl finansal denetimi yapması ile tamamlanıyor.

  15 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar ve 4 yıllık üniversite mezunları halka açık şirketleride denetliyorlarsa direk eğitimi tamamlayarak sınavsız SOBD olabilecekler.10 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar için muafiyet sadece bağımsız denetim firmasında denetçi yanında staj da 1 yıl muafiyet tanınmış,bu kişilerde eğitim ve sınav şartı aranıyor.

  Birde somuttan soyuta gidelim dedim ,belki yazılarda geçmiştir ama muafiyetler ve şartlar kısaca böyle.Eksik olan yerleri tamamlayabilir misiniz?
  It's not the strongest species that survive,nor the most intelligent,but the most responsive to change.Charles Darwin ,British scientist.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  10

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  bir katkı da benden 15 yıl lise mezunları denetçi olamayacaklar..taslağın gecici madde 1 alt bende 2 de acıkca 14.maddenin 1.fıkrasının b bendine haiz olan kişiler denmektedir.14 madde1 b ise 4 yıılık fakulteye ısaret..(Bu taslak eksikler olmasına rağmen guzel beyin urunu)

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  505

  Ynt: Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hakkında Son Değerlendirmeler

  Bağımlı çalışanlarda 15 yıl nasıl dikkate alınacak acaba,
  belge almadan 20 yıldır çalışıyorum geçmiş hizmetleri stajdan saydırarak
  2012 yılında belge aldım bu durumda
  mesleğe başlangıç hangi tarih olacak
  KGK'da aradım kimse birşey bilmiyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliği
  Konu Sahibi deeper_blue Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Ekim.2014, 11:25
 2. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı (27.09.2012 Tarihli)
  Konu Sahibi baltun Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Eylül.2012, 11:12
 3. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı" Hakkında, "Durum ve Talepler''
  Konu Sahibi halilaklan Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2012, 00:09
 4. ONLİNE-Bağımsız denetim yönetmeliği taslak görüş bildirme!
  Konu Sahibi acemismmm Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 223
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2012, 10:33
 5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişecek gibi...!
  Konu Sahibi ebrukutlu Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2012, 14:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36