kamu işçi maaş

Konu: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  133

  Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  iki tane ayrı şirketin hesabını birbirine virmanı olur mu?
  *ortaklık yapıları önemli mi?
  *ortaklık yapıları farklıda olsa iki firmadan yazılı bir belge alınırsa virman olur mu?


 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  Virman olabilir . Alacağın temliki, borcun nakli kavramları geçerlidir. Ancak bu alacak borç devri işlemini açıklayabilecek mantıklı bir ticari ilişkinin bulunması zorunludur.
  Durup dururken sebebsiz , illiyet bağı olmayan bir işlem yapılması dikkat çeker.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  ek; 8.000 YTL sınırı konusuna dikkat etmek gerekir.

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  Burda ödeme olmadığı için 8000 sınırı söz konusu değildir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  90

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
  Virman olabilir . Alacağın temliki, borcun nakli kavramları geçerlidir. Ancak bu alacak borç devri işlemini açıklayabilecek mantıklı bir ticari ilişkinin bulunması zorunludur.
  Durup dururken sebebsiz , illiyet bağı olmayan bir işlem yapılması dikkat çeker.

  Cari hesaplar arası virman yaparken anladığım kadarıyla 2 belge düzenlenecek 1-alacağın temliki
  2-borcun nakli belgesi bu belgeler ne şekilde olacaktır?hangi bilgilere yer verilecektir örnekli olarak anlatabilirmisiniz?çok teşekürler saygılar

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  Bunun belili bir şekli yok. Ancak doğal olarak yazılı bildirim şarttır.Alacaklı olan (A), Borçlu firma(B) birde 3 firma söz konusudur(C)


  A C ye hitaben ; Nezdinizde bulunan cari hesabımdan (B) firmasına 10,000 ytl ödeyiniz (veya B nin nezdinizdeki c/h alacak kayıt ediniz) diye bir yazılı talimat vererek bu işlemi yaptırabilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  90

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  İlginize,bilginize çok teşekür ederim sayın Güroy.Saygılar

 8. #8
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
  Burda ödeme olmadığı için 8000 sınırı söz konusu değildir.
  Neden?
  A firmasından 8.000 üzeri ft geldi, ödemeleri B firmasına parça parça elden ödedik. B firması kendisine yapılan ödemeleri A firmasına virman yaptı.
  A firmasından 18.000 ft geldi, B firmasıdan 8.000 altı ft oluşan toplam 18.000 alacağımız var. B bize değilde A firmasına elden ödedi ve virman ile ilgili belge yolladı.
  Şimdi bu bankadan geçmenin hüllesi olmaz mı?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  28

  Ynt: Şirket Cari Hesaplarının Birbirine Virmanları

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü



  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/Mük-257 12.06.2007*4610



  Konu : Hem alış hem de satış yapılan müşterilerle 8.000.00 YTL üzerindeki tutarların mahsuplaştırma yapılıp yapılamayacağı



  İlgi dilekçenizden ?????. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, tekstil ürünleri toptan alım satımı işi ile iştigal ettiğiniz, bazı firmalardan hem mal alışı hem de mal satışı yaptığınız, bu firmalarla 8.000,00 YTL üzeri tevsik kapsamındaki tutarları, ilgili firmadan olan alacağınıza karşılık aynı firmaya olan borçlarınızla cari hesap mahsuplaştırması şeklinde ödenip ödenemeyeceği hususunda başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.



  Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.



  Bu yetkiye dayanılarak tahsilât ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320, 323, 324, 332 sıra no?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir.



  Söz konusu tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere;



  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye?de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin ( 1.5.2004 tarihinden sonra 8.000.000.000-TL aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilât veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.



  Yine;



  Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000-YTL?yi aşması halinde de tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  8.000,00-YTL?yi aşan mal ve hizmet bedelinin farklı tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilât ve ödemenin yapılacağı kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  VUK ?nun Mük. 257?nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 320-323-324 no.lu genel tebliğlerle yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.



  Bu durumda; iki firma arasındaki emtia alış ve satışları karşılığında nakit ödeme ve tahsilat sözkonusu olmadan cari hesapların karşılıklı olarak mahsup yoluyla kapatıldığı durumda nakit bir hareketten bahsedilemeyeceğinden mahsup yoluyla kapatılan tutarların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktadır.



  Bilgi edinilmesini rica ederim. ?



  Yine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2006 yılında verilmiş olan mukteza da aşağıdaki gibidir;



  ?T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü



  Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/257 05/04/2006*2621



  Konu : Ayni ödemelerin VUK?nun 320-323 ve 324 Seri No.lu Tebliğlerine istinaden yapılıp yapılmayacağı hk.



  Dilekçenizde; ??????..Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuzu, şirketinizin sahibi bulunduğu iki adet un fabrikasında üretilen unu imalatçı ve ihracatçı sıfatıyla iç piyasaya sattığınızı, aynı zamanda gümrük beyannamesi ile yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç ettiğinizi, imal ettiğiniz un talepleri karşılayamadığı dönemlerde diğer un fabrikalarından un satın aldığınızı ve karşılığında buğday satışı yaptığınızı, bu türlü satılan mal karşılığında, mal satın alınması şeklindeki ticari işlemlerde finansal hareket olmadığı için V.U.K.?nun 320, 323 ve 324 Sıra No.lu Genel Tebliğleri kapsamında nakit ödeme ve tahsilatın söz konusu olmadığını, söz konusu cari hesapların karşılıklı mahsup yolu ile kapatıldığını belirterek, şirketiniz tarafından yapılan bu işlemin tebliğlere aykırı olup olmadığı hususunu sormaktasınız.



  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.



  Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320-323-324 nolu VUK tebliğlerinde düzenlenmiştir.



  Söz konusu tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere;



  Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye?de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000.-Türk Lirasını aşan tahsilât ve ödemelerinin ( 1.5.2004 tarihinden sonra 8.000.000.000TL. aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilât veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.



  Yine;



  Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000.-YTL?yi aşması halinde de tahsilât ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  8.000.000.000.-TL. aşan mal ve hizmet bedelinin farklı tarihlerde ödenmesi halinde de her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  VUK?nun Mük.257?nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 320-323-324 nolu genel tebliğlerle yapılan düzenlemeler ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.



  Dilekçenizde bahsedildiği üzere; iki firma arasındaki emtia alış ve satışları karşılığında nakit ödeme ve tahsilât sözkonusu olmadan cari hesapların karşılıklı olarak mahsup yoluyla kapatıldığı durumda finansal bir hareketten bahsedilemeyeceğinden mahsup yoluyla kapatılan tutarların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de zaten mümkün bulunmamaktadır.



  Diğer taraftan; mal aldığınız firmalar hakkında SMİYB kullandığı veya düzenlediği konusunda herhangi bir rapor veya olumsuz bir tespit olmaması, diğer bir ifade ile müteselsil sorumluluk uygulamasını gerektiren bir durum bulunmaması halinde alınan mal bedellerinin mal karşılığı ödenmesi tek başına iadeye engel teşkil etmemektedir.



  Bilgi edinilmesini rica ederim. ?



  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2007 yılında verilmiş olan mukteza da yukarıda aktarılan muktezalar ile aynı paraleldedir;



  ?T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

  İlgili Kanun : Vergi Usul Kanunu

  İlgili Madde : VUK Md.257 Gt 320,323,324

  İlgili Birim : Usul Müdürlüğü

  Özelge Tarihi : 15.03.2007

  Özelge Sayısı : 1401



  Konu: İşletmelerde nakit hareketlerinde ispat edici belgeler hk.



  İlgide kayıtlı dilekçenizde, tekstil sektöründe yaptığınız alım satımlarda genellikle cari hesap olarak alıcı ve satıcı firmalarla ticari işlemlerinizi sürdürdüğünüzü, zaman zaman cari hesap mahsuplaşmasının söz konusu olduğu, herhangi bir finansal hareket olmamasına rağmen tevsik zorunluluğuna uyma konusunda tereddüt yaşadığınızı belirterek tarafınıza bilgi verilmesi istenilmektedir.



  Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı, başlangıç tarihleri ve uygulanma esasları yayımlanan 320-323-324 No.lu VUK Tebliğlerinde düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğlerde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye?de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000.- Türk Lirasını aşan tahsilât ve ödemelerinin (01.05.2004 tarihinden sonra 8.000.000.000 TL. aşan tutarlar) banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilât veya ödemelerin banka veya özel finans kurumları ile posta idaresi aracılığıyla yapılması ihtiyaridir. Yine; Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.



  İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000.- YTL.?yi aşması halinde de tahsilât ve ödemelerin banka veya özel finans kurumaları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Ticari işlemlerinizi sürdürdüğünüz alıcı veya satıcı firmalarla cari hesap mahsuplaşması olması durumunda finansal bir hareketten bahsedilemeyeceğinden mahsup yoluyla kapatılan tutarlar içinde banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki de mümkün bulunmamaktadır.



  Cari hesap mahsuplaşması sonucu oluşacak artı veya eksi bakiyenin oluşması ve bunun belirtilen haddi aşması halinde bunun banka veya özel finans kurumları ile posta idaresince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Ancak, cari hesap mahsup işlemlerinde vergilendirme döneminin geçirilmemesi gerekmektedir.



  Bilgi edinilmesini rica ederim. ?



  İdare tarafından verilmiş muktezalardan da görüleceği üzere, ticari işlemler dâhilinde yapılan cari hesap mahsuplaşmaları tevsik zorunluluğu kapsamı dışında değerlendirilmiştir.



  Nakit hareketi gerektirmeyen bu işlemlerin tevsik kapsamı dışında değerlendirilmesi en doğal yaklaşımdır ki, aksi yaklaşım mahsup işlemini ortadan kaldıracaktır.



  V. SONUÇ



  Tevsik zorunluluğundaki yaklaşım belli bir rakamsal haddin üzerindeki işlemlerin yasa koyucunun belirlediği noktalardan geçirilmek suretiyle yapılması olmuştur. Bu düzenleme ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır.



  Karşılıklı ticari işlemlerin yapıldığı ve açık hesap çalışılan durumlarda, aynı işletmeden hem alacaklı hem de borçlu olmak mümkün olabilmektedir. Bu durumda cari hesap mahsuplaşmaları en rasyonel davranış olacaktır. Bu mahsup işlemleri nakit hareketi gerektirmemesinin yanında belirlenen limitlerin üzerinde olması durumunda, tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı uygulayıcılar tarafından zaman zaman tereddüt konusu olmuştur. Yazımızda konu idarece verilen muktezalar ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.



  Sonuç olarak, aralarında ticari işlemlerin olduğu işletmeler arasında cari hesap mahsuplaşmaları olması durumunda finansal bir hareketten bahsedilemeyeceğinden mahsup yoluyla kapatılan tutarlar için tevsik zorunluluğu bulunmamaktadır.



  Dip Notlar



  (1) 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirli kira ödemeleri de tevsik zorunluluğu kapsamına alınmıştır.





  Kaynaklar

  ?320, 323, 324 ve 332 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
  ?www.ivdb.gov.tr
  ?www.izmirvdb.gov.tr
  ?Vergi Usul Kanunu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cari Hesap Virmanları Hk.
  Konu Sahibi greatviper Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Ocak.2018, 11:59
 2. Cevap: 9
  Son Mesaj : 26.Mart.2015, 15:32
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 07.Mayıs.2014, 09:17
 4. 740 ile 770 Hesaplarının Kullanımı
  Konu Sahibi Pritt Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 09.Ocak.2013, 14:43
 5. Cari Hesapların Takibi İçin Tek Düzen mi Yoksa Cari Hes. Takip Programı mı?
  Konu Sahibi e-seyyah Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Aralık.2009, 17:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36