TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları

BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

A. Sözleşmenin kurulması
I. İrade açıklaması
1. Genel olarak
MADDE 1- Sözleşme, tarafların..... devamı için tıklayınız.
_________________________________________________
TTK dan önce mi onaylanır acaba.