Merhaba...
LTD. şirket ortaklarının değişmesi durumunda, tahakkuk etmemiş verginin eski ortaklardan resmi yollarla istenmesi mümkün mü? Mümkünse Hangi yollar izlenmelidir?

Örneğin; nisan ayı başında ortakları değişmiş LTD şirkette, mart ayında kesilen fatura kdv si ve diğer çıkacak vergileri (yani henüz tahakkuk etmemiş vergiler) önceki ortaklardan alınabilir mi?