Karşılıksız çeke yasal düzenleme

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, son dönemlerde aldığı mal karşılığı çek verip daha sonra ''çek rızam hilafına kesildi (rızama aykırı) '' diyerek, bankalara ''ödemeden men'' talimatı veren ticaret erbabı ile bankaları uyardı.
Çağlayan, aldığı mal karşılığında çek kesen ancak daha sonra 'rızam hilafına kesildi' diyerek ödemeden men talimatı veren ticaret erbabının, karşılıksız çek düzenleme ve dolandırıcılık suçlarının faili haline gelebileğini bildirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 711/3 maddesinin ''gerçekten rızası dışında çek kesmek zorunda bırakılan ticaret erbabını korumaya yönelik'' olduğunu, son günlerde iş dünyasından kendilerine gelen şikayetlerden ve Bakanlığa ulaşan müracaatlardan bu hakkın kötü niyetli olarak istismar edildiğinin anlaşıldığını belirtti.

Aldığı mal karşılığında çek kesen bazı ticaret erbabının, bu hakkı ödemeyi geciktirmek için kullandığını, gerçekte böyle bir durum yokken bankalara ''rızam hilafına kesilen çeki ödemeden men ediyorum'' talimatı verdiğini ifade eden Çağlayan, bankaların da sorgulamadan bu uygulamayı yaptığını, bu durumun piyasada çok ciddi sıkıntılara yol açtığını vurguladı.

Bu durumun ortadan kaldırılması için TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısında bu hükmün kaldırıldığını hatırlatan Çağlayan, halen yürürlükteki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda keşideci tarafından çeklerin ödenmeden men edilmesi hususunun suiistimal edilmesini engelleyebilecek düzenlemeler bulunduğunu kaydetti.

-BAKAN ÇAĞLAYAN'DAN UYARI-
Kestiği çeki ödemeden, men talimatı vererek ''hakkı suiistimal'' eden çek sahiplerini, bu talimatı sorgulamadan uygulayan bankaları ve elindeki çeki tahsil edemeyen ticaret erbabını uyaran Çağlayan, şöyle devam etti:

''Aldığı mal karşılığında çek kesen ancak daha sonra 'rızam hilafına kesildi' diyerek ödemeden men talimatı vererek hakkı suiistimal eden ticaret erbabı, karşılıksız çek düzenleme ve dolandırıcılık suçlarının faili haline gelebilir. Ödemeden men talimatı bulunan çeklerde, çeki tahsil etmek isteyen ticaret erbabının isteğine rağmen çekin arkasına 'ödenmeme gerekçesini, çekin karşılığının hesapta bulunup bulunmadığını yazmaktan imtina eden' bankalar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.''

Verdiği mal karşılığında çeki tahsil edemeyen kimselerin, verdiği mal karşılığı çek alırken çekin ciranta veya borçlu tarafından verildiğinin ispatı ve belgelenmesi yönünden çek alım bordrosu imzalatıp, çeki teslim edenin imzasını almalarında büyük yarar olduğunu vurgulayan Çağlayan, ''Alacaklı ödememe durumunda bankadan bu durumu ve çek karşılığının hesapta bulunup bulunmadığı bilgisi ile beraber çekin arkasına yazmasını istemelidir'' dedi.

Bankanın bu hususları çekin arkasına yazmaktan imtina etmesi durumunda mahkemeye başvurarak, bankanın ağır para cezasına çarptırılmasının sağlanabileceğini de belirten bakan Çağlayan, borçlu keşidecinin tek taraflı iradesiyle elde ettiği ödemeden men durumunun, alacaklının çekten doğan yasal haklarını kullanmasına engel olmadığını ifade etti.

Çağlayan, alacaklının böyle bir durumda mahkemeye başvurarak, çekle ilgili olarak ihtiyati haciz kararı alıp uygulatabileceğini veya bedelinin ödenmemesinden dolayı icra takibine geçebileceğini kaydetti.


ferhat
KAYNAK: Haber 7