T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2008/8288
Karar No : 2008/10535

Özet: İcra müdürünün işlemini şikâyetten ibaret başvurunun, incelenip sonuçlandırılması İcra Mahkemesinin görevine girer.