kamu işçi maaş

Like Tree3Beğeni

Konu: Senet Hakkında

 1. #1
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355

  Senet Hakkında

  hayırlı akşamalar,

  senet hakkında bir kaç sorum olacak sn.formdaşlarım;

  1-senet de ödeme en son nezaman yapılabilir.vade tarihinden itibiraren 2 iş günü mü ?
  2-protesto nezaman çekilmeli ?
  3-ihtarname nezaman çekilebilir ?

  elimiz de 31/05/2014 vadeli cirolu bir senet var.bugün senedi keşide edene gittik.ödeme yapılmadı.yarın dediler,ancak güvenemedik...

  vadesinden itibaren iki iş günü, opsiyon varmış senetlerde...protesto bu iki iş gününde çekilmeliymiş.? doğrumu ?

  protestoya cevap mı beklenecek ? protesto dan sonra mı ihtarname çekmeliyiz ?

  ne yapmalıyız ?

  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Malesef artık yapılacak işlemler geçmiş. Senetler ancak bankaya tahsile verildikleri zaman vadesinden sonra 2, iş günü sonunda notere banka tarafından ibraz edilerek protesto edilebilirler.
  Bankaya tahsile verilmeyen senet ,için daha önce ödeme ihbarnamesi de çıkmamış demektir.
  Protesto edilmeyen senetler için kambiyo senedi vasfı kaybolur. cirantalara rücü edilemez. ancak borçlu hakkında yasal takip yapılabilir.
  aşkınbulduk bunu beğendi.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.472
  Sayın Aşkınbulduk,

  Senedin bugüne kadar ödenmemiş olması nedeniyle senetle birlikte notere gidip protesto işlemini yapabilirsiniz. Senedin kambiyo senedi olma vasfı sona ermez. Bu vasfın yitirilmesi için üç ayrı zamanaşımı süresinin de dolması gerekir.

  1. Bonoyu imzalayana karşı açılacak tüm davalar vade tarihinden itibaren üç yıl içinde açılmazsa.
  2. Hamilin; cirantalara karşı, vadeden itibaren bir yıl içinde dava açılmazsa.
  3. Cirantaların, bir diğer cirantaya veya tanzim edene karşı açacağı davalarda ise zamanaşımı süresi altı aydır.

  Tüm bunlar geçse dahi alacak esasen kaybolmaz ancak takip hakkı olarak sadece ilamsız takip hakkı yolu açık kalmış olur. Şu an senedi protesto ettirmek yada doğrudan icra takibi yoluna gitmek mümkün.

  yeri gelmişken hatırlatayım, Yeni çek yasasına göre de çeklerde zamanaşımı süresi üç yıldır.
  aşkınbulduk bunu beğendi.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Türk Ticaret Kanunu' nun 642. maddesinde geçen "diğer borçlular" kavramına bonoya kefil sıfatı ile imza atan da dahil midir?
  ......................................
  MADDE 642 - Hâmil; muayyen müddetleri içinde:
  1. Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz;
  2. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keşide;
  3. "Masrafsız iade olunacaktır." Şerhinin bulunması halinde poliçeşi ödeme maksadiyle ibraz etmezse, kabul eden kimse hariç olmak üzere cirantalara, keşideciye ve diğer borçlulara karşı haiz olduğu hakları kaybeder.
  Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keşidecinin tâyin ettiği müddete hâmil riayet etmezse, kabul ve ödemeden imtina sebebiyle müracaatta bulunmak haklarını kaybeder; meğer ki, keşidecinin yalnız kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak istediği şerhten anlaşılsın;
  Ciroda ibraz için bir müddet şart kılınmışsa ancak ciranta bu müddeti ileri sürebilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Muhatap tarafından kabul işlemi yahut ödeme yapılmadığı zaman rücu mekanizması işler. Buna göre hamil, muhatabın kabul etmemesi veya ödememesi halinde, durumu kabul etmeme ve ödememe protestosu ile tespit ettirerek, ciro silsilesinde kendisinden önce gelen kişilere, sıra gözetmeksizin bunlardan birisine, birkaçına veya tümüne birden poliçe bedelinin ödenmesi için başvurabilir.

  Hamilin başvurduğu kişi ödemede bulunursa o da aynı şekilde kendisinden öncekilere başvurur. Başvurma hakkının doğması ve rücu mekanizmasının işleyebilmesi için hamilin muhataba kabul etmeme veya ödememe protestolarını çekmiş olması gerekir. Eğer hamil kabul etmeme halinde kabul etmeme protestosu yahut vade veya vadeyi takip eden iki iş günü içinde ödememe protestosu çekmez ise kabul etmiş muhataptan başka kişilere karşı başvurma hakkını kaybeder. Mücbir sebep hali bundan müstesnadır. Aynı şekilde senette protestosuz kaydı var ise bu halde de protesto çekilmesine gerek yoktur.

  Kural olarak kabul etmeme protestosunun çekilmemesi sorumlulara başvurma hakkını düşürmez. Hamil bu halde kabul edilmemiş poliçeyi süresinde ödeme için ibraz ve ödememe halinde protesto keşide ederek rücu hakkını kullanır. Ancak kabul için ibrazın zorunlu olduğu hallerde, bunu yerine getirmeyen hamil başvuru hakkını yitirir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.472
  Sayın Güroy,

  İki düzeltme yapmam gerek. Birincisi verdiğiniz madde eski TTK maddesi yenisi şöyle;

  1. Genel olarak
  MADDE 730- (1) Hamil;

  a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz,
  b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme,
  c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz,
  için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder.
  (2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul etmeme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın.
  (3) Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu süreyi ileri sürebilir.

  Ki bu madde "Emre Muharrer Senet" ile ilgili değildir ikinci düzeltmem de bu. Bu madde şimdilerde pek bilinmeyen "Poliçe" ile ilgilidir. Alacaklı tarafından bankaya ibraz edilerek borçluya öngörülen tarihte üstünde yazılı borcu ödemesini emir/ihtar eder. İki sonucu vardır;
  1. Borçlu daveti aldığında bankaya gider ve poliçeyi imzalar, yani borcu kabul eder ki poliçeyi artık Senet hükmüne sokar, ödenmemesi halinde "adem-i tediyi" nedeniyle protesto olur.
  2. Borçlu poliçeyi kabul etmediğini söyler. O zaman da "ademi-i kabul" nedeniyle protesto olur. Senet konusu ise TTK 776 ve 777 maddelerinde düzenlenmiştir.

  MADDE 776- (1) Bono veya emre yazılı senet;

  a) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
  b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini,
  c) Vadeyi,
  d) Ödeme yerini,
  e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,
  f) Düzenlenme tarihini ve yerini,
  g) Düzenleyenin imzasını,
  içerir.

  B) Unsurların bulunmaması

  MADDE 777- (1) İkinci ilâ dördüncü fıkralarda yazılı hâller saklı kalmak üzere, 776 ncı maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet bono sayılmaz.
  (2) Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.
  (3) Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır.
  (4) Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 7. #7
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Günaydın;
  Kevork Bey;


  İki şekilde de eski ve yeni , yukarda sorulan soru açısından değişen birşey yok. Senetlerle ilgili maddeler her iki yasa da da POLİÇE olarak düzenlenmiştir.
  Benim vurgulamak istediğim . Sizin de verdiğiniz madde de yazıldığı gibi
  "c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla ibraz,
  için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder.
  (2) Hamil, kabul amacıyla ibraz edilmesi için düzenleyenin verdiği süreye uymazsa, kabul etmeme ve ödememe sebebiyle başvuru haklarını kaybeder; meğerki, düzenleyicinin yalnız kabule ait sorumluluğu istisna etmek istediği kayıttan anlaşılsın."

  Denmektedir. Uygulama da yerleşmiş olarak çok eskiden beri ödememe protestosu uygulanmamış senetler için cirantalara ve kefile rucu hakkı kaybolur. Yeni yasa içeriğinde de buna aykırı bir durum olduğunu düşünmüyorum.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 8. #8
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.472
  Sayın Güroy,

  "Senetlerle ilgili maddeler her iki yasa da da POLİÇE olarak düzenlenmiştir." cümlenize katılmam mümkün değil. Her ikisi için de maddeleri açıkça intikal ettirmeme rağmen poliçe olarak düzenlenmiştir demeniz uygun değil ikisi tamamen farklılar ve bunu anlattım. Hukuki nitelikleri dahi tamamen farklıdır. sonuçları da bir kez daha gözden geçirin derim.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 9. #9
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411
  Sn Simkeşyan;

  Yeni TTK md 730/b maddesi " Kabul etmeme veya ödememe protestosu düzenleme" İçin belirli süreler geçirilirse , kabul eden kişi hariç olmak üzere cirantalara, düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder"  Madde 778 bono ile için uygulanacak Poliçe ile ilgili hükümler.
  778d ödememe halinde başvuru hakkına dair 713 ile 727 ve 729 ila 732

  Madde hükümleri bonolar için de geçerlidir.


  Yorum yok yasa metni. Mahkeme kararı falan değil.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 10. #10
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.472
  Sayın Güroy,

  Haklısınız yasa metni. Ancak 730. maddenin başlığını önce gözardı etmeyeceksini . Madde başlığını ben buraya alayım ki 778 yorumu neden buraya olmaz belli olsun. Ve tabi 713, 727, 729, ve 732 maddeler de poliçeler ile ilgilidir.

  VI - TATBİK OLUNACAK HÜKÜMLER:

  Madde 730 - Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hakkında da tatbik olunur:

  devamını yazmama gerek yok.

  Senetler hakkındaki tarif ise TTK'nın "Kıymetli Evrak" bölümünde açıkça yazılı.
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Senet Hakkında
  Konu Sahibi HBV1 Forum Borçlar Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Haziran.2015, 17:53
 2. Senet
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Şubat.2010, 14:12
 3. Çek-Senet
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Mart.2008, 09:43
 4. çek,senet
  Konu Sahibi tanca Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Nisan.2006, 13:06
 5. Senet Prt.Mas. Hk.
  Konu Sahibi haluk icyer Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 26.Eylül.2005, 17:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36