babamın 2014 yılında kaybeettiği bir davada dosya temyize gönderilmiş. Karşı taraf 2014 aralık ayında haciz işlemine başlamış ve 103 davetiyesi göndermiş. Dosya temyizde olduğu için babam önemsememiş. Şimdi karşı taraf tekrar işlemlere başlamış. 1 ay kadar önce telefona bölge icra dairesinden gaytimenkulünüze haciz konulmuştur şeklinde bir mesaj gelmiş. Bu gün ise memurlar gelip eve bakıp gitmişler. Şimdiden sonra yapılabilecek bir itiraz var mı?