Bugün Gazetesi

Konut ve işyeri tapusunun değiştirilmesi için verilen süre doluyor. Değiştirmeyene para cezası var...Tapu değişimi için süre azalıyor, başvuru çok az... Ancak geçen 15 aylık sürede başvuru sayısı sınırlı kaldı. Tapuların yüzde 90'ının değişmesi gerekirken sadece yüzde 10'luk bir bölümü değişti.
28 Kasım 2009'a kadar değişiklik yapmayan daire, büro veya işyeri sahipleri, bin liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tapuyu değiştirmenin maliyeti ise parsel büyüklüğü ve üzerindeki binanın daire sayısına göre değişiyor. Daireleri fazla olan apartmanlardaki mülk sahipleri, değişiklik için daha az para ödeyecek. Daire sahipleri ise tapu değiştirirken alınacak 250 liralık döner sermaye harcının kaldırılmasını istiyor.
Türkiye'de tapuların halen büyük bölümü yapımı bitmemiş, inşası devam eden, kadastro kayıtlarında sadece üzerinde bulunduğu arsanın kaydının olduğu kat irtifaklı olarak düzenlenmiş durumda. Karışıklığa yol açan eski sisteme son vermek için hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu, 28 Kasım 2007 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni kanunla bina ve bağımsız bölüm (daire, büro, işyeri vb.) gayrimenkullerin kat irtifakından kat mülkiyetine dönüştürülmesi zorunluluğu getirildi. Buna göre cinsinde "arsa" yazan tapuların, "kagir yapı"ya dönüştürülmesi gerekiyor. Kanun değişikliği, bir yılı aşkındır yürürlükte olmasına rağmen vatandaşlar zorunluluktan habersiz. Değişikliğin bu yılın kasım sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Tapuların yüzde 90'ının değişme zorunluluğunun tapu dairelerinde yığılmalara yol açmaması için erken davranılması isteniyor. Değişiklik için yapılacak masraf, binanın üzerinde bulunduğu parselin büyüklüğüne göre değişiyor. Değişiklik, ortak başvuruyla yapılıyor.
Yapı kullanım izin belgeleri ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile başvurulması gerekiyor. Tapu değişikliğinin masrafları, sabit döner sermaye harcının yanı sıra binanın üzerinde kurulu bulunduğu parselin büyüklüğüne göre değişiyor.
Mülk sahipleri 1 ile bin metrekare parseller üzerinde kurulu yapı için 300, bin ile 3 bin arası için 414, 3 bin üzerindeki parsellerde ise her bin metrekare için fazladan 34 lira ödeyecek. Döner sermaye harcı ise bir tapu için iki işlek üzerinden alınıyor.
Her işlemden 125, toplamda 250 lira harç alınıyor. Tapu dairelerinden verilen bilgiye göre bina başına masraf 550 ile 664 lira arasında değişecek. Apartmanda daire sayısı arttıkça masraf da azalacak.
Kasım sonuna kadar daire, büro veya işyerine ait tapusunu değiştirmeyenlere, ana gayrimenkul belediye sınırları içindeyse belediye, dışındaysa mülkî amir tarafından bin lira idari para cezası uygulanacak.
Kat mülkiyeti için istenen belgeler
YAPININ vaziyet planının yer aldığı yapı kullanma izin belgesi.
KAT mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planı.
YAPIDAKİ her bağımsız bölüm sahibi tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste.