Osman AROLAT osman.arolat@dunya.com

4325 ve 5084 sayılı teşvik yasaları son on yıllık dönem içerisinde uygulandı. Destekleri açısından son açıklanan Teşvik Yasası'ndaki gibi destekler içeren bu iki yasanın uygulanmasında siyasal etkiler önemli rol oynadı. Dar alanda başlatılan teşvikler, illerin sayısı hızla artırılarak genişletildi. Bunun sonucunda bazı illere hiç yatırım gitmezken, çok az sayıdaki ilde gelişmeler sağlandı. Esas itibariyle gerice yörelerde yatırım beklenirken bu gerçekleşmedi. Yeni Teşvik Yasası sadece geri kalmış illeri değil, bütün Türkiye'yi kapsamına alıyor. Farklı oranlarda olsa da her ilde ve yörede yapılacak yatırımı teşvik ediyor. Ayrıca, 12 önemli sektörel alanda da "büyük projeler" teşviklerine yer veriyor.
...
Tamamı