Köşe yazımızda yeni yayımlanan ve tüm işletmeleri yakından ilgilendiren bir kanundan bahsedeceğim. 5746 sayılı Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetlerinin desteklenmesi için 12.03.2008 tarihinde Resmi Gazetede bir kanun yayınlanmıştır. Kanun 01.04.2008 tarihinden itibaren başlamak üzere yeni teşvik ve destekler getirmektedir.


AR-GE HARCAMASI NEDİR ?

Konunun iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Ar-Ge harcamasının ne olduğunu irdeleyelim. En basit anlatımıyla Ar-Ge Harcaması, Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılan her türlü harcamalardır.

Ar-Ge faaliyeti Kanun?da; araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler olarak tanımlanmıştır.
Kanun?da bahsi geçen bir diğer husus ise yeniliktir. Yenilik ise; sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade etmektedir.

Daha önce % 40 olan indirim % 100?e çıkartılmıştır
Ar-Ge faaliyetleri için gelir ve kurumlar vergisinde vergi ertelemesi teşviki uygulanmıştır. Bu teşvik, zamanla teşvik edici niteliğini kaybedince; ?Ar-Ge vergi ertelemesi? uygulaması kaldırılarak, daha teşvik edici bir sistemi öngören ?Ar-Ge indirimi? getirilmiştir.
Ar-Ge indirimi, yeni yasal düzenlemeye kadar, işletme bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının % 40 oranına tekabül eden tutar kadar kısmının, beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilmesi şeklinde bir vergi avantajı olarak uygulanmıştır.
Yeni Kanun?la 01.04.2008 tarihinden başlamak üzere, Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge projelerinde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde yapılan harcamalar ile teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen harcamalar için % 100 ?Ar-Ge indirimi? getirilmiştir.
Bu %100 ?lük oran işletmelere büyük bir finansman kaynağı oluşturacaktır.
Örneğin bir şirket, 100.000,00 YTL Ar-Ge harcaması yaptığında, bu harcama tutarını Kurumlar Vergisi Kanunu?na göre gider yazarak % 20 oranında vergi avantajı sağlayacak ve 20.000,00 YTL daha az kurumlar vergisi ödeyecektir. Yeni çıkan Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre de 100.000,00 YTL ?nı aynı zamanda bir de Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği kârdan indirmektedir. Özetle hem yevmiye defterinde gider yazmaktadır, hem de beyannamede ikinci defa vergi matrahından indirmektedir. Bu durumda 100.000,00 YTL lik bir Ar-Ge harcamasının tam 40.000,00 YTL si devletçe vergi alınmayarak işletme bünyesinde bırakılmakta ve işletmeler finanse edilmektedir.
Bu durum Ar-Ge harcaması yapan firmaların maliyetlerini %40 oranında azaltmaktadır.

Yerli, yabancı, büyük, küçük bütün mükellefler yararlanabilmektedir
Bu kanundan, büyük veya küçük, yerli veya yabancı, ayırımı yapılmaksızın ve faaliyet alanına bakılmaksızın bütün mükellefler yararlanabilmektedir. Harcama tutarında da alt veya üst bir sınır yoktur.
Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi önemli ve uzun bir konu olduğundan ayrıca kısaca açıklanması zor olduğundan bir sonraki yazımızda da bu konuya devam edeceğim.
Yeni bir konuda görüşmek üzere?