kamu işçi maaş

Konu: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

 1. #1
  muratkoseoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  muratkoseoglu Guest

  Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 48'inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Amme borçlusu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

  Çok zor durumda olduğu halde teminat gösteremeyen amme borçlularına da tecil kapsamında borçlarını ödemeleri imkânı sağlanmıştır. Örneğin vergi borçların toplamı 50 bin YTL'yi (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde alacaklı tahsil dairelerine tecil edilen borcu için teminat şartı aranmayacaktır.

  Elli bin YTL üzerindeki borçlar için aranılan teminat miktarı ise 50 bin YTL'yi aşan kısmın yarısı olacaktır.

  Amme borçlusu ile ilgili olarak "Haciz yapılmışsa, haczedilen malın, değeri tutarında teminat yerine geçecektir. Bu bağlamda da tecil edilen amme borçları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminat da iade edilecektir. Ancak mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği sürece kaldırılmayacaktır. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

  Maliye Bakanlığı tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ait gecikme zammı, Karayolu Taşıma Yasası'na göre verilen idari para cezaları ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunların fer'ilerinin tecil ve taksitlendirilmesi öngörülmüştür.

  Tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülen amme alacaklarının tecilinde;

  ? Tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın talebi değerlendirerek sonuçlandırmaya,
  ? 01 Temmuz 2008 tarihine kadar sonuçlandırılacak tecil istemlerinde tecil başvuru (müracaat) tarihinden itibaren azami (18) ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,
  ? 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren sonuçlandırılacak tecil istemlerinde ise tecil müracaat tarihinden azami (30) ayı aşmayacak şekilde süre vermeye,

  vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

  Diğer yandan, söz konusu borçları tecil edilen amme borçlularının tecil koşullarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi" düzenlenmesi gerekmektedir.

  Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 13'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil edilen söz konusu borçların defaten ödenmemesi halinde "Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi" düzenlenmeyecektir.

  Karayolları Trafik Yasası'nın 20/d maddesi uyarınca "Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak araçtan dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunmadığının tespit edilmesi halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak trafik tescil şube ve bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacaktır. Bu bağlamda da "Trafik tescil şube ve büroları tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."


  06.2008 2. #2
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Sn. Murat Köseoğlu
  Güncel bilgileri paylaşırsanız daha makbule geçer.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  155

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Alıntı SMMM FATİH Nickli Üyeden Alıntı
  Sn. Murat Köseoğlu
  Güncel bilgileri paylaşırsanız daha makbule geçer.
  Bilginin tazesi bayatımı olur. Bilmeyene herşey yenidir.
  FundaSMMMDerdim bana derman imiş.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Funda hanım, Murat Beyin stajyeri misiniz?
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 5. #5
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Bence avukatı

  İkidir ben yazıyorum siz sn. murat köseoğlu adına cevap veriyorsunuz?


  Sn. Taxtotax kızmadınız değil mi?

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Muhtemelen elemanı, stajyeri. çünkü aynı büroda çalışıyorlar.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  Bu kadar çok hizmeti bir arada veren bir ofiste çalışmak isterdim doğrusu. Çok şanslısınız.

  HİZMETLERİMİZ

  A. Denetim Hizmetleri
  B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
  C. Mali Hukuk Hizmetleri
  a. Vergi İhtilaflari ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi
  b. Ticaret Kanunu Kapsamında
  c. İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi
  d. İnsan Kaynakları Hizmetleri
  D. Revizyon
  E. Outsourcing (Muhasebe)
  a. Muhasebe Hizmetleri
  b. Bordro Hizmetleri
  c. Raporlama Hizmetleri
  d. Denetim Hizmetleri
  F. Yönetim Danışmanlığı
  a. Organizasyon Hizmetleri
  G. Risk ve Fırsat Analizleri
  a. Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization )
  b. İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi
  c. Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi
  d. Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi
  e. Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Firsat Analizi
  f. Damga Vergisi Risk Analizi
  g. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliliği Analizi
  h. Yöneticilerin Sorumluluk Analizi
  H. Teşvik Danışmanlığı
  I. Eğitim Hizmetleri
  J. Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri  A. Denetim Hizmetleri
  İç Denetim ve Yapılanma Analizi
  KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
  Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
  Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
  Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
  Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
  SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
  İç kontrol sistem incelemeleri
  Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri

  B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
  Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
  Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
  Bireysel Vergileme Çözümleri
  Vergi Planlaması
  Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
  Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylaylı Vergiler Danışmanlığı

  C. Mali Hukuk Hizmetleri
  Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi;
  Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
  Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

  Ticaret Kanunu Kapsamında;
  Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
  Yabancıların Türkiye'de çalısma izinleri ve mülk edinmeleri hususunda karsılaştıkları sorunlara ilişkin hukuki destek sağlanması
  Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
  Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
  Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
  Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
  Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
  Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması

  İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi;
  Yeni İş Kanunu çerçevesinde Şirket yapılanması
  İş sözleşmelerinin hazırlanması
  Şirketlerin mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bültenlerin hazırlanması

  İnsan Kaynakları Hizmetleri
  Kurumumuz hizmet sunulan firmalarin ihtiyacı olan personel ve yönetici personel arayışlarına da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Gizlilik prensibiyle hareket ederek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri üzerine aranılan özelliklere ve düzeye uygun bir seçim için kurumumuz görüşme yaptığı ve istenilen kriterlere uygun adaylara, gerektiğinde yazılı, sözlü sınav sistemi de uygulayarak, firmalarımıza kaliteli, güvenilir, eğitimli ve nitelikli personel temini sağlamaktadır.

  Hizmet Verdiğimiz Sektörler
  Firmamızın hizmet verdiği Sektörlerin Listesi;

  Enerji ve Üretim Sektörü
  Enerji Üretimi
  Tekstil ve Konfeksiyon
  Tütün işleme
  Gıda
  Tarım Ürünleri
  Kimya Sanayi
  Makina Sanayi
  Maden İşletmeciliği
  Madeni yağlar
  Tıbbi Malzeme
  Kağıt, Plastik ve Ambalaj Sanayi
  Seramik ve Vitrifiye Ürünleri
  Madeni Eşya ve El Aletleri Sanayi
  Deri ve Deri Konfeksiyon Sanayi

  Hizmet Sektörü
  Turizm ve Otel İşletmeciliği
  Seyehat Acentası
  Akaryakıt
  Deniz Taşımacılığı

  Ticaret ve Pazarlama Sektörü
  Optik Ürünleri
  İlaç ve Tıbbi Malzeme
  Gıda ve Tüketim Malzemeleri
  Otomotiv Ticareti ve Pazarlama

  İnşaat Sektörü
  Müteahhitlik Hizmetleri
  Yapı ve İnşaat Malzemeleri

  D. Revizyon
  Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
  Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, · aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
  Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,· kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
  Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
  Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,
  Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
  Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.

  E. Outsourcing (Muhasebe)
  Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi olusturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programlari gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.
  Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.
  Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.
  Kısmı outsource kapsamında, aşagıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanılabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz;

  Muhasebe Hizmetleri
  Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilğili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
  Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
  Enflasyon muhasebesi ile ilğili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalısmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.
  Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
  KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

  Bordro Hizmetleri
  Bordro hazırlama hizmetleri,
  Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
  SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
  Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

  Raporlama Hizmetleri
  Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
  Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

  Denetim Hizmetleri
  Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması,
  Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
  Varolan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,
  Yolsuzluk Denetimi.

  F. Yönetim Danışmanlığı
  Yönetim Danışmanlığı departmanımız; iş hayatınızda karşılaştığınız problemlere çözüm getiren, büyüme sürecinizde değişikliklere uyum sağlamanızı kolaylaştıran ve organizasyonunuzun kâr potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmanıza yardımcı olan hizmetleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Ayrı dallarda hizmet veren iç departmanın birleşmesinden oluşan Yönetim Danışmanlığı size yüksek kaliteli hizmeti ekonomik olarak alma olanağı sağlar.

  Organizasyon Hizmetleri:
  Organizasyon şemalarının oluşturulması
  Şirket stratejisi ve politikası göz önüne alınarak mali ve idari operasyonların Satın Alma ve Stok Kontrol, Bütçe ve Bütçe Kontrol, Kasa, Çek Senet Takip, Personel, Faturalama, İç Kontrol gibi yönetmelikler yardımı ile düzenlenmesi
  İç kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve hazırlanan prosedürlerin uygulanmasının sağlanması amacıyla personele gerekli eğitimin verilmesi
  Değişim Yönetimi

  G. Risk ve Fırsat Analizleri
  Amacımız çok çeşitli mevzuat içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.
  Uzun yıllar boyunca yaptıgımız çalısmaların firmamızda oluşturduğu birikimleri, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı muktezalarını , inceleme elemanlarının konuya yaklaşımlarını da dikkate alarak şirketlerde rastlanabilecek sık yapılan hataları ve riskleri tahlile tabi tutup sınıflama gayreti içindeyiz.
  Bu çerçevede şirket uygulamalarını üst düzeyde, ikili görüşmeler yoluyla, hızlıca gözden geçirmek ve varsa tipik hataları belirleyip, çözüm önerileri getirerek, konunun çözümünde şirketlere destek sağlamaktır.

  Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization )
  Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde ilk etapta incelenen ve en çok eleştirilen konu ilişkili şirketleri arasındaki borç, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması olmuştur.
  Şirketler mal veya hizmete fazla bedel ödemekle veya almakla eleştirilmiş, borç ilişkisi örtülü sermaye olarak nitelendirilerek bu borçla ilgili faiz ve kur farkının gider olarak dikkate alınmış olması tahriyat konusu yapılmıştır. Gerek uygulamalar da, gerekse eğitimler sırasında karşılaştığımız soruları, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı ve OECD yaklaşımlarını, başka ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak bu konudaki riskleri asgariye indirme konusunda şirketlere destek vermeyi amaçlıyoruz.
  Özellikle Türk Mevzuatının bu konularda ayrıntılı hükümler içermemesi nedeniyle, yaygın müşteri ağımız ve yetkin uzmanlarımız ile sahip olduğumuz deneyim sayesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımını öngörerek şirket yönetimlerine güvenli karar alma imkanı sağlıyoruz.
  Son yıllarda dünyada ve çevre ülkelerde yogunlaşan yeni ve özellikle dokümantasyon ile ilgili mevzuat, transfer fiyatlamasının bir yandan ciddi ihtilaflara yol açan bir risk yönetim sorunu, bir yandan da şirketler içi ciddi bir planlama firsatı haline gelmesine yol açmaktadır.
  Murat KÖSEOĞLU olarak şirketlere hem yerel düzeyde, hem de güçlü iletişim ağımız aracılığıyla uluslararası düzeyde ilişkili şirketler ile işlemleri konusunda,
  Etkin risk yönetimi
  Optimal vergi stratejisi
  Uygun fiyatlama metodolojileri
  Fiyat kıyaslama analizleri
  Dokümantasyon hazırlığı
  İhtilaf yönetimi
  açılarından kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türk şirketlerinin de, artan yurt dişi operasyonları nedeniyle, bu konuda ciddi bir hazırlık içinde bulunması gerektiğine inanıyoruz.


  İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi

  İrtibat bürolarında yürütülen faaliyetlerin vergi ve diger mevzuat hükümleri çerçevesinde riskler yaratabileceği görülmektedir. Oluşturduğumuz uzmanlık gurubumuz, irtibat bürolarının mevcut faaliyetlerini inceleyerek, durumları ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadir.
  İlk etapta geniş bir değerlendirme yapılarak tüm yasal hükümler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin irtibat bürosu mantığına uygunluğu konusu irdelenmektedir. Hazırlanan raporda riskli alanlar ve bu konulardaki çözüm önerilerimize yer verilmektedir.
  İlk çalısma sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan kısa değerlendirme çalısmaları, uygunluk değerlendirmeleri ile desteklenmektedir.


  Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi

  Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeleri belge düzenindeki eksiklikler veya hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.
  Amacımız şirketin kullandığı belgeleri tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması çabalarına destek olmaktır.


  Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi

  Hemem hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir.
  Amacımız şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketlere destek sağlamaktadır.


  Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Fırsat Analizi

  Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye'deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmus şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye'deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle de serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamaların varlığını gözlemliyoruz.
  Amacımız mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek serbest bölge gerekse teknoparklarda uygulamaların risksiz sürdürülebilmesine yardımcı olmak ve yararlanılabilecek fırsatlar konusunda işletmeyi haberdar etmektedir.


  Damga Vergisi Risk Analizi

  Mali idare, şirketlerin düzenlediği türlü belgeleri sözleşme ya da damga vergisine tabi diğer belgeler kapsamında değerlendirerek eleştirebilmektedir.
  Damga vergisi risk analizi ekibimiz şirketinizin düzenlediği tüm belgeleri gözden geçirerek hazırlayacağı raporda, riskli alanlara ve bu konudaki çözüm önerilerimize yer verecektir.


  Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi

  Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama , özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz.


  Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

  Yaptığımız çalısmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalısmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade ise yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalısmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.

  H. Teşvik Danışmanlığı
  Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkanlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadıgının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

  I. Eğitim Hizmetleri
  Her gün her biri sektörlerinin öncüsü yüzlerce firmadan gelen sorunlara çözüm üretiyoruz. Eğitimlerimizde de, bu "birikimi paylaşmayı" hedefliyoruz. "Yaşanmış örneklerden" hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Toplantılardan önce veya toplantılar sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm "sorular" ve bu sorulara verilen cevapların da bu çalışmaların verimini artırdığını düşünüyoruz.
  Özellikle "sektörel" veya "spesifik" konularda yürüttüğümüz alt grup çalışmalarında "interaktif" katılımı sağlıyoruz. Özetle, bu çalışmalarımız sırasında "teori" ile yargı kararları ve idari uygulamaları da dikkate alarak "pratiği" birleştiriyoruz.
  Genel katılıma açık seminerler ve şirkete özel eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgileri sitemizin Eğitimler ve Seminerler bölümünden edinebilmeniz mümkündür.

  J. Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri
  Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.
  Aşağıda ana başlıklarıyla Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz sıralanmıştır:
  Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
  Gümrük Uygulamaları Firsat Analizi
  Tarife Pozisyonu Tespiti
  Gümrük Vergileri
  KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
  ÖTV Uygulamaları
  Gümrük Kıymetı
  Royalti Uygulamaları
  Dış Ticarette Standardizasyon
  Geçici İthalat
  Bedelsiz İthalat
  Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR,EUR.1)
  Gümrük Antrepoları
  Finansal Leasing (Cross Border Leasing)
  Serbest Bölgeler
  Avrupa Birligi Uygulamaları
  Serbest Ticaret Antlaşmaları
  Sonradan Kontrol Belgesi
  Dahilde İşleme
  Hariçte İşleme

  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  806

  Ynt: Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı

  aslında taşıtlarda da borçlu devre imkan verilse tapudaki gibi örneğin ipotekli taşınmazın devri gibi zaten araçtada rehin uygulaması var ve artık teknolojide gelişti örneğin 4 dönem ödemedi mi yahut 1 yıl vb süre otomatikman trafikten men uygulaması vb daha iyi olur kamu alacağı yönünden çünkü tarafların sayısını arttırarak alacağınız garanti altına almış oluyorsunuz bir borçlunun nesi var on borçlunun hanı var hamamı var... :

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Torba Yasa Öncesi Taksit İptal Edilip Tekrar Taksit Mümkün mü ?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Ekim.2014, 11:22
 2. BAĞ-KUR Prim Borçlarına Taksit İmkanı
  Konu Sahibi ferhat Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Ocak.2009, 17:58
 3. Taşıt Vergileri ve Trafik Cezalarını Cepten Öğrenebilirsiniz!
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2008, 16:18
 4. Taşıt Vergilerine ve Trafik Cezalarına Taksit İmkanı
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2008, 10:17
 5. Taşıt Vergileri ve Trafik Cezaları Taksitle Ödenebilecek
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Haziran.2008, 20:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36