Fuar Amaçlı İhrac Edilen Tic. Mallara ilişkin Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır ?