Royalti ve Lisans Ödemelerinin Gümrük Beyannamelerine Dağıtımı

Sezai KAYA, Gümrük ve Ticaret Müfettişi

...kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken...