Yeni Teşvik Mevzuatı Kapsamında Teşvik Belgeli Yatırımlarda Sigorta Primi Desteği

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.