Hukuk Muhakemeleri Kanununda Bilirkişilik

Rüknettin KUMKALE,YMM

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun Dördüncü Kısmın Beşinci Bölümünde bilirkişi