Performansa Dayalı Feshin Usul ve Esasları

Av. Alper YILMAZ

İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasında güven ilişkisine dayalı olarak kurulan ve iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür.