Yeni TTK'nın Öngördüğü Şekilde Bağımsız Denetim Yapılabilir mi?

Hilmi TAKAZ, YMM

Anonim ve Limited Şirketlerin tamamı 2013 yılından başlanarak Yeni Türk Ticaret Kanunun öngördüğü şekilde denetlenebilir mi ya da bunların denetlenmeleri hakikaten gerekir mi?