Stratejik Planlama ve Kamuda Gelişimi

Özer DEMİRDİZEN, Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı

Günümüzde birçok ülkede kamu yönetiminin içinde olduğu krize neden olan sorunlar hukuksal, yapısal ve yönetsel düzeyde ortaya çıkmaktadır.