Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN, Balıkesir Üniv. Bandırma İİBF, Maliye Bölümü

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında çalışan meslek mensuplarından serbest

AVUKAT, SMMM ve YMM OFISLERINE KAT MALIKLERINDEN IZIN SARTI GELIYOR!