mrb.
damga vergisinin 8. md. gereği resmi kurum sayılmayan bir KİT'in piyasaya yapacağı ödemeler dolayısıyla damga vergisi kesintisi yapma zorunluluğu var mıdır.
(NOT: sözleşme ve mukavelenin vergisi değil, resmi daireler gibi mal yada hizmet karşılığı yapılan ödemeler açısından)
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.