kamu işçi maaş

Konu: sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  sağlık hizemeti veren ( muayne + ultrason ve ameliyat )limited şirket yazar kasa almak zorundamı bunun dışında herhangi başka bir işlem yapılmıyor .


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  Merhaba ;

  Aşağıdaki özelge belki konunuz ile tam örtüşmüyor ama fikir verebilir düşüncesi ile aktarıyorum.

  Saygılarımla.

  TARİH : 07.04.2000
  SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4042–47/15927
  KONU : Tıbbi Tahlil Laboratuvarı işleten mükellefin Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığının tayini bakımından yapmakta olduğu işin ticari faaliyet mi yoksa serbest meslek faaliyeti mi olarak değerlendirileceği hk.


  İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Tıbbi Tahlil Laboratuvarı işleten ..... 'ın ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığının tayini bakımından yapmakta olduğu işin, ticari faaliyet mi, yoksa serbest meslek faaliyeti mi sayılacağı konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

  Aynı Kanunun 65 nci maddesinde de,

  "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..."

  hükmü yer almıştır.
  Bu hükümlere göre, adı geçenin laboratuvar işletmeciliği (Tanı merkezi) faaliyetinden elde ettiği gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere (ticari faaliyette bulunanlara) ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

  Açıklanan nedenlerle, ticari kazanç mükellefi olan ödevlinin Kanunda belirtilen süre içerisinde ödeme kaydedici cihaz alması ve kullanması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  Sayın Melek,
  Yazar kasa kullanma mecburiyetinde olmadığınızı düşünüyorum.

  Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..."

  Muayene:Tamamen serbest meslek faaliyetidir.
  Ultrason :Hastalığın teşhisinde yardımcı olan alet ve edevat tır.Bizim bilgisayar kullanmamızda olduğu gibi diye düşünüyorum.
  Ameliyat:Yine mesleki bilgi ve ihtisasa dayandığını düşünüyorum.


  Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Mimar ve Mühendis gibi G.V.K.na göre serbest meslek erbabı sayılan kişilerin şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde doktorlarda olduğu gibi ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.
  2001/1 Seri No’lu ÖKC. İç Genelgesi
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  Merhaba,

  Fatura kesme sınırının altında satış yapılmıyorsa ÖKC Kullanma Zorunluluğu yoktur diye bir yerde okumuştum. (Dayanak gösteremeyeceğim için üzgünüm.)

  Muayene ve ultrason ücretleri de sanırım şu anki Fatura Kesme Limitinin altındadır diye düşünebilirsiniz.....

  İyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  50

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  mükellefiniz yazar kasa kullanmak zorunda.bizimde aynı sektörde çalışan mükellefimiz var yazar kasa kullanıyor.Verdiği bazı hizmetler fatura kesme sınırı altında kaldığı için.
  RZU YÜCEL

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  Merhaba,
  Serbest Meslek Mensuplarının yazar kasa kullanma mecburiyetlerinin,satışlarının fatura alt limitinin altında kalması nedeniyle değil,serbest meslek işinin yanında ticari faaliyete giren işler yapmış olması ile ilgisi olduğunu düşünüyorum.Veterinerlerin muayene yanında ilaç satışı yapmalarında olduğu gibi.bir özelge ilave ediyorum.Özelgede yapılan işin ticari bir faaliyet mi yoksa serbest meslek faaliyeti mi olduğu ayrımına dikkat çekilmiş.


  Başlık Gerçek usulde G.V. mükellefi olan doktorların serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle, Ö.K.C.
  kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı hk.
  Tarih 27/08/1999
  Sayı B.07.0.GEL.0.65/6527-142/036271
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  TARİH : 27.08.1999
  SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6527-142/036271
  KONU : Gerçek usulde G.V. mükellefi olan doktor-
  ların serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle, Ö.K.C.
  kullanma mecburiyetlerinin bulunmadığı hk.


  KOCAELİ VALİLİĞİ
  (Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

  İLGİ : 11.06.1999 gün ve B.07.4.DEF.0.41.10.190-5-1-4593 sayılı yazınız.

  Yazınızda, iliniz mükelleflerinden ..... Ltd. Şirketi’nin, anasözleşmesinde sayılan özel hastane, dispanser ve poliklinik işleri yapmak üzere ..... ilçesinde açmış olduğu şube işyerinde Ö.K.C. kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

  Buna göre, gerçek usulde gelir vergisine tabi olan doktorların, serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle 3100 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Şirket şeklinde teşkilatlanan doktorların elde ettikleri kazançlar kurum kazancı olduğundan serbest meslek faaliyetinden söz edilememektedir. Bu farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla 43 Seri No.lu Genel Tebliğ ile Kanunun 1/3. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru gibi)” ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri dışında bırakılmışlardır.

  Ancak, faaliyetinin türü serbest meslek faaliyeti niteliğinde olmayan veya aynı işyerinde serbest meslek faaliyetinin yanısıra ticari faaliyet kapsamındaki işlerle de uğraşan, gerek gerçek usulde vergilendirilen ve gerekse şirket şeklinde teşkilatlanan doktorların ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.
  Bu nedenle, yazınızda bahsi geçen olay ile ilgili olarak ..... Ltd. Şirketinin, faaliyet türünün serbest meslek faaliyeti niteliğinde olup olmadığının ve herhangi bir ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığının tespit ettirilmesi, tespit sonuçlarına göre münhasıran serbest meslek faaliyeti niteliğindeki (sağlık hizmetleri vb.) işlerle uğraştığının anlaşılması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


  Bakan a.
  Daire Başkanı
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  sağlıkta yazar kasa zorunlumu?

  konuya SMMM ve YMMM tartıştık ve şu sonuca vardık, şirketin başka ticari faaliyeti yok ve hastalarına vermiş olduğu muayne hizmetine yazar kasa fişi düzenleyemez, hasanın ismine fatura düzenler ve sağlık bakanlığının koşul koyduğu hasta kayıt defterinin kayıt numarası fatura üzerine kayıt ettirilirilmek zorunda zira hastanın ameliyatı veya başka mü****lesi oldu hastaya yapılan müdahale doktor tarafından yanlış yapıldı bunu yazar kasa fişi ile ispatlaması çok zor, aynı zorluk doktor içinde geçerli her elinde yazar kasa fişi olan bu doktordan hizmet almasa bile aldım diyebilir yani hukuki açıdanda problemli bu nedenle en doğrusu hastaya fatura kesilmesidir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  2

  sağlıkta yazar kasa zorunluluğu

  ben sağlık sektöründe tam 7 sen muhasebe müdürlüğü yaptım. sağlıkta yazar kasa değil fatura zorunluluğu vardır. faturada yapılan tetkiklerin hastanın adı soyadı adresi mesleği yaşı tektek gösterilmesi zorunludur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2015, 12:47
 2. Eski Yazar Kasa Yerine,Yeni Yazar Kasa Alımı İşlemleri Nelerdir.?
  Konu Sahibi kayalı35 Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2013, 12:14
 3. Yazar Kasa
  Konu Sahibi ELMAR Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Haziran.2009, 17:25
 4. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
  Konu Sahibi lebedir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 14:18
 5. Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Eylül.2006, 11:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36