kamu işçi maaş

Konu: yazar kasa 30 günlük süre

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  10

  yazar kasa 30 günlük süre

  01.07.2005 tarihinde işe başlayan mükellefin yazar kasa izin yazısı alma süresi ne zaman dolar. (30 temmuz hafta sonuna denk geldiği için 01.08.2005 başvuru yapılabilirmi)


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  Re: yazar kasa 30 günlük süre

  parmak hesabı yaparak 30 gün sayacaksın.
  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  26

  yazar kasa 30 günlük süre

  01.08.2005 TARİHİNDE CEZALI DURUMA DÜŞERSİN 01.0.7.2005 TARİHİNİDE DAHİL EDİP PARMAK HESABI PACAKSIN 30.07.2005 TARİHİNDE GÜNÜ DOLUYOR ONUN İÇİN CUMA GÜNÜ MUTLAKA YAZAR KARAYI ALIP MALİYEYE MÜRACAT ETMEN GEREKİR

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  258

  yazar kasa 30 günlük süre

  sayın mesut bey

  şu an cezalı durumdasınız vergi dairesinden yazar kasa izni için 15 günlük zamanınız vardı diger 15 gün içindede kullanmaya başlamanız lazımdı

  saygılarımla
  taner ozturk

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  yazar kasa 30 günlük süre

  Bir Katkı da Benden
  Umarım Mükellefiniz Kalkınmada Öncelikli bir yörede faaliyette bulunuyordur.Kalkınmada öncelikli yörelerde süre 60 gün.
  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  yazar kasa 30 günlük süre

  Sayın Rıza Özbek

  Bu söylediğiniz ile ilgili elinizde herhangi bir kanun örneği varmı acaba
  Kalkınmada öncelikli yörelerde nasıl 60 gün oluyor
  Yardımcı olursan sevinirim.
  İlginize şimdiden teşekkür ederim.
  uat Dökmecioğlu

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  3

  yazar kasa 30 günlük süre

  Merhaba;

  51 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
  Resmi Gazete No 22621
  Resmi Gazete Tarihi 25/04/1996
  Kapsam
  Bilindiği üzere, Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri no.lu genel tebliğde; yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin (tebliğde maddeler halinde sayıldığı şekilde) işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.
  Anılan Kanunun 10. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlaması ile ilgili bahse konu süre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz temininde karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak, münhasıran kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

  Buna göre, 36 seri no.lu genel tebliğde sayılan nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanılması gereken mükellefler, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak, cihazlarını (işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme vb. tarihinden itibaren) 60 gün içinde alıp kullanmaya başlayacaklardır. Bu genel tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başlaması ile ilgili 30 günlük süresi dolan ancak, 60 günlük süresi dolmamış olanlar da yeniden belirlenen bu süreden yararlanabileceklerdir.

  Öte yandan, 36 seri no.lu genel tebliğin yayımlandığı 12.11.1991 tarihinden bu genel tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, kalkınmada öncelikli olan ve olmayan tüm yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerden, süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları halde (incelemesinin devam etmekte olması ve diğer sebeplerle) henüz Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmemiş olanlar cihazlarını 60 gün içinde almış bulunmaları şartıyla, 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesine göre Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmeyecekler ve haklarında herhangi bir vergi cezası uygulanmayacaktır.

  Şu kadar ki, bu tebliğin yayımından itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mükellefler için yukarıda açıklandığı şekilde 60 gün, kalkınmada öncelikli olmayan diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise eskiden olduğu gibi 30 gün içinde başlayacaktır.

  Tebliğ olunur.
  Saygılarımla

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  57

  yazar kasa 30 günlük süre

  bu konu diğer forumlarda da çok gündeme gelmişti,

  işe başlamamı_?
  satışa başlamamı_?

  eğer fiilen satışlarınız yakın bir tarihte başladıysa, yazarkasa kullanmayı gerektiren durum yakın zamanda ortaya çıktıysa aşağıdaki genelgeyi dayanak gösterip haksız yere ceza yemeyebilirsiniz, ama burada Vergi Dairesini ikna etmek zor oluyormuş,

  birde eğer tic.sicil tescilden hemen sonra Vergi Dairesine kayıt esnasında/yoklama da hizmet yada toptan alım-satım ile iştigal ettiğinizi belirttiyseniz yine sorun yaşamazsınız,

  sonucu bildirmenizi rica ederim. kolay gelsin


  Gelirler Genel Müdürlüğü
  TARİH : 23.02.1998
  SAYI : B.07.0.GEL.0.65/6516-303/006085
  KONU : Ödeme Kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin
  tespitinde esas alınacak olan 30 günlük sürenin hesaplanmasında
  hangi tarihin esas alınacağı hk.

  TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
  (Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

  İLGİ : 26.12.1997 gün ve B.07.4.DEF.0.59.10.606-ÖKC-154-1997/6919 sayılı yazınız.

  İlgi yazınızdan, 09.09.1997 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve 17.10.1997 tarihinde fiilen işe başlayan ..... Limited Şirketinin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin tespitinde esas alınacak olan 30 günlük sürenin hesaplanmasında hangi tarihin esas alınacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

  Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

  Anılan Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/a bölümünde “01.01.1992 tarihinden itibaren yeni işe başlayan (ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşan veya hizmet ifasında bulunan) mükelleflerde, işe başlama tarihinden itibaren, “30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır.

  Aynı Genel Tebliğin 2/e ve f bölümlerinde ise Kanun kapsamına girmeyen veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilecek bir satışı bulunmayan mükelleflerinin, ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirilebilecek bir satış yaptıkları takdirde bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanacakları belirtilmiştir.

  Görüleceği üzere, bahse konu Genel Tebliğde mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin olabilmesi için cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaları veya hizmet ifasında bulunmaları öngörülmüştür. Mecburiyet kapsamına girmeyen mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihazları kullanmayı gerektiren bir satışları olduğu takdirde ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunlulukları doğmaktadır.

  Sermaye şirketlerinin, özellikleri gereği faaliyet konuları çok geniş tutulmakta ve bu faaliyetlere zaman içerisinde aynı tarihlerde geçmeleri söz konusu olmaktadır. Şirketlerin faaliyet konuları arasında ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren ve gerektirmeyen işler bir arada olabilmektedir. Nitekim yazınızda, adı geçen ..... Limited Şirketinin faaliyet konuları arasında ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren “gıda maddelerinin alım-satımının” yanısıra, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektirmeyen, “Turizm ve inşaat işleri”de bulunmaktadır. Bu durumda adı geçen şirkete henüz alım-satıma yönelik bir faaliyete geçmeden ileride belki ödeme kaydedici cihaz kullanılabilecek bir işle uğraşacağı düşüncesi ile işe başlama tarihi olan ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz almayı ve kullanmayı zorunlu kılmak yerinde olmayacaktır.

  Buna göre, ticaret siciline tescil olmak suretiyle işe başlayan sermaye şirketlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti ile ilgili 30 günlük sürenin hesaplanmasında, kurumun ticaret siciline tescil tarihinin değil ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle fiilen uğraşılmaya başlandığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Bu nedenle, iliniz mükelleflerinden ..... Limited Şirketinin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlaması gerekir.


  Bakan a.
  Daire Başkanı
  aygılarımla
  <br />Atıf KIZILKAN

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Seyyar Eft Pos Yazar Kasa/basit Bilgisayar Bağlantılı Yazar Kasa
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Kasım.2015, 12:47
 2. Eski Yazar Kasa Yerine,Yeni Yazar Kasa Alımı İşlemleri Nelerdir.?
  Konu Sahibi kayalı35 Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2013, 12:14
 3. Ba/Bs 10 Günlük Süre
  Konu Sahibi yeterlilik Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 11.Kasım.2013, 17:07
 4. Yazar Kasa İzni Alıp Yazar Kasayı almamak
  Konu Sahibi lebedir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 10.Haziran.2008, 14:18
 5. Yazar Kasa Alımında Süre
  Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 01.Kasım.2006, 11:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36