Kapıcı konutlarının elektrik ve su giderlerini kim öder?Kapıcı konutları kapıcılara görevi sebebiyle verilirse kapıcı konutlarından kira istenmemektedir. Bu uygulama genelleştirilerek kapıcı dairesinin bütün giderlerinin de apartman sakinleri tarafından karşılanacağına yönünde toplumda bir görüş ve uygulama oluşmuştur.
Kapıcı konutlarında oturan kapıcıların yapmış oldukları elektrik ve su giderlerinin apartman yönetimi/apartman sakinleri tarafından mutlak surette karşılanacağına ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre elektrik ve su giderlerinin apartman sakinleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, karşılanacaksa kısmen mi tamamen mi karşılanacağı iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde elektrik ve su giderlerini kapıcının karşılayacağı belirtilmişse kapıcı kendisi söz konusu giderleri karşılar. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yok ise apartman yönetimi uygulamasına göre hareket edilir. Apartman yönetimi iş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen kapıcı konutunun elektrik ve su giderlerini karşılıyorsa bu uygulamaya devam edilir. Kapıcı onay vermediği sürece işyeri uygulaması haline gelen bu uygulama değiştirilemez.

Okur Sorularına Cevaplar Hafta Tatili İzni Azaltılır mı?

Soru:İş sözleşmemde haftanın 5 günü çalışılması gerektiğine ilişkin bir hüküm var. İşveren hafta tatilini bir güne indirerek haftada 6 gün beni çalıştırmak istiyor. Ben 6 gün çalışmak istemiyorum. İşverenin beni haftanın 6 günü çalıştırma hakkı var mı? A.Özyurt

Cevap: İş sözleşmenizde 5 gün çalışacağınıza dair hüküm var. 6 gün çalıştığınız zaman aleyhinize olan bir durum söz konusu olacak. Siz istemediğiniz sürece işvereninizin sizi haftada 5 gün yerine 6 gün çalıştırma hakkı yok.

Mevsimlik İşçinin Yıllık İzni Olur Mu?

Soru:Antalya'da bir turistik otelde 2 yıldan beri Mayıs ve Ekim ayları arasında her yıl 6 ay süreyle çalışıyorum. İşverenimden yıllık izin talebinde bulundum. İşverenim izin hakkımın olmadığını söyledi. Bu doğru mu? İ.Çetin

Cevap:Sayın Çetin, yılın belirli bir döneminde başlayıp belirli bir döneminde sona eren işler mevsimlik işler olarak değerlendirilmektedir. Yaptığınız iş mevsimlik iş olduğundan sizde mevsimlik işçi statüsündesiniz. İş Kanununa göre mevsimlik işçilerin yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır.

Arif TEMİR