MALİYE BAKANLIĞI'NDAN DÜZENLEMEKiralar sadece bankaya yatacak


Maliye Bakanlığı?nın hazırladığı taslağa göre, bundan böyle her türlü ücret ile kira gelirleri bankalara yatırılacak. Elden ödeme yapanlara bin 500 YTL ceza kesilecek.
Kayıtlı istihdam ve vergi kaçağıyla mücadele amacıyla ücretler ile ev ve işyeri kiralarının bankalar kanalıyla ödenmesi işlemi yakında başlıyor. Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ile ücretlerin bankalara yatırılması zorunluluğuna ilişkin bir Tebliğ taslağı hazırladı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında, kira gelirlerinin bankalar kanalıyla tahsili için 500 YTL?lik bir limit öngörüldü. Bu çerçevede, 500 YTL ve üzerindeki ev ve işyeri kiralarının bankalara yatırılması öngörüldü. Ücretlerin de başlangıçta 450 YTL dolayında (net asgari ücret seviyelerinde) bir limit dahilinde bankalar aracılığıyla ödenmesi hükme bağlandı. Ancak limit konusunda farklı tutarlar da gündeme geldi.

ÜCRETLER İÇİN SGK YÖNETMELİĞİ
Maliye Bakanlığında söz konusu Tebliğ Taslağına dönük çalışmalar devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK), ücretlerin bankalar kanalıyla ödenmesi için harekete geçti.

SGK, Sosyal Güvenlik ve Teşkilat Kanunundaki yetki çerçevesinde bir yönetmelik taslağı hazırlayarak, Maliye Bakanlığının görüşüne sundu.

Hazineden sorumlu Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa çıkaracağı Yönetmelik Taslağında, her türlü ücret, prim, ikramiye ile her çeşit hak ediş ödemesinin bankalar kullanılarak yapılması öngörüldü.

Taslakta, bu zorunluluğunun İş Kanunu?na göre yapılan ödemelerin yanı sıra, Borçlar Kanunu?na tabi işçiler, Basın Kanunu?na tabi çalışanlar ile Deniz İş Kanununa tabi gemi adamları için de geçerli olacağı hükme bağlandı.

ELDEN ÖDEMEYE BİN 500 YTL CEZA
Yönetmelik Taslağında, bu tür ödemeleri bankalar kanalıyla yapmayanlar için ödeme yapılmayan her kişi başına 1.500 YTL idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Yetkililer, SGK?nın ücretlerin hiçbir limit olmadan bankalar kanalıyla ödenmesine ilişkin düzenlemesinin Maliye, Hazine ve SGK arasında tekrar ele alınacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığı?nın, uygulamanın, belirli bir limit dahilinde başlatılması görüşünü hala koruduğu da ifade edildi.

KİRA TEBLİĞİ ÇIKIYOR
Bu arada SGK?nın ayrı bir Yönetmelik Taslağı hazırlamasının ardından Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ve ücretlere ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini de tekrar düzenledi.

Tebliğin, sadece kira gelirlerini içerecek şekilde Gelir Vergisi Genel Tebliği olarak çıkarılması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede hazırlanan Taslakta da, 500 YTL ve üzerindeki ev ve iş yeri kiralarının bankalara yatırılması zorunlu tutulurken, aykırı hareket edenlere Vergi Usulle ilgili cezaların uygulanacağı belirtiliyor.

İlgili Kanunda, bu tür durumlarda 1. sınıf tacirlere 1.490 YTL, 2. sınıf tacirlere 680 YTL, bunun dışında kalan kişiler hakkında da 320 YTL ceza uygulanması öngörülüyor