Kredi kartıyla satış yapan işyerlerine her

ay çapraz denetim


Kredi kartı ile yapılan harcamalara Maliye daha sıkı kontrol yapmayı hedefliyor. Bu amaçla yıllık olarak yapılan çapraz kontroller yani beyan edilen satışlarla kredi kartı bilgileri artık aylık olarak kontrol edilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, burada amacın sayısı yaklaşık 39 milyonu bulan kredi kartı sahibi olan kişiler olmadığını kredi kartı ile satış yapan işletmelerin yani POS makinası sahiplerinin hedeflerinde olduğunu söylediler. Yetkililer veri ambarının artık aylık çapraz kontrole imkan verdiğini belirterek, kontrollerin büyük satış miktarlarından aşağıya doğru sıralanacağını kaydettiler.

Veriler bildiriliyor
Bankalar vergi kimlik numarasına göre kimlere POS makinası verdiklerini ve aylık kredi kartı ile yaptıkları satışlarını günlük satış tutarları bazında düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na veriyorlar. Bankalardan alınan bu bilgilere göre; kredi kartı-POS makinası ile satış yapan işyerlerinin satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılıyor. Yani bir A mağazasından kredi kartı ile yapılan satış hem bankadan alınan bilgiler hem de mükellefin verdiği beyannamedeki tutarlarla karşılaştırılıyor, böylece çapraz kontrole tabi tutuluyor. Çünkü bankalar da A mağazasının aylık bazda ne kadar satış yaptığını günlük olarak derleyip Gelir İdaresi Başkanlığı'na veriyor. Eğer uyumsuzluk varsa ayrıca denetim yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, bir süredir bankalarla görüşmeler yapıldığını belirterek, yıllık olarak yapılan çapraz kontrollerin artık aylık bazda yapılacağını söylediler. Yapılan çalışmalarda veri ambarında aylık izleme için mekanizmalar kurulduğunu ve bir ekibin de zaten bu işi yürüttüğünü anlatan yetkililer, mükelleflerin de özellikle KDV beyannamelerini doldururken daha dikkatli olmalarını istediler.
Veri ambarında kredi kartı ile satış yapan üye işyerlerinin satış tutarlarına ilişkin bir süredir bankalardan bilgi alınıyor. 2007 yılında POS makinası kullananlara ilişkin 718 bin 304 işyerinin kimlik bilgisi ile, POS makinası kullananlara ilişkin üye işyeri satış bilgileri adı altında 158 milyon 863 bin 268 adet kayıt alındı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR
* Bankalar vergi kimlik numarasına göre kimlere POS makinası verdiklerini ve aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları Gelir İdaresi'ne bildiriyor.

* Bankalardan alınan bilgiler kredi kartı-POS makinası ile satış yapan işyerlerinin satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılıyor.

* Gelir İdaresi Başkanlığı sunulan bilgileri inceleyip uyumsuzluk bulduğu taktirde, uygunsuz işlemler konusunda yeniden özel bir inceleme yapacak.