ESKİ DEFTERLERİN İBRAZININ İSTENMESİ
SORU: Benim hesaplarım zaman zaman işimin özelliği gereği incelenmektedir. 2001 yılında faaliyetim nedeniyle zarar ettim. Bu zararımı 2003 yılında kazancımdan indirim konusu yaptım. Geçtiğimiz ay benden 2001 yılı ile ilgili defter ve belgelerim istendi. Benim söz konusu belgeleri ibraz etme zorunluluğum var mı? Bilindiği üzere benim 2001 yılına ilişkin söz konusu defter ve belgelerim zaman aşımına girmiş ve saklama süresi dolmuş bulunuyor. (R.K.)

YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 256.maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişiler muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların istemi üzerine ibraz ve incelemeye arz etmek zorundadırlar.
Aynı yasanın 253.maddesi gereği olarak da söz konusu yasaya göre tuttukları defterlerle düzenlemek zorunda oldukları belgeleri, ilgili bulundukları yılı izleyen yılın başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.
Belli bir dönemle ilgili olarak beyan edilen zararın sonraki yıllar gelirinden mahsup edildiği hallerde ise bu süre zarar mahsubunun bittiği yılı izleyen yılın başından başlamaktadır.
Dolayısıyla sizin 2001 yılı zararınızı 2003 yılında mahsup etmeniz nedeniyle sizin için 2001 yılı hesaplarının inceleme ve ibraz zaman aşımı süresi 2004 yılı başından başlamaktadır.

Veysi Seviğ