Akaryakıtta vergiler kalkarsa
Akaryakıtta ÖTV ve KDV sıfırlansa ne olur? Benzin 1 lira 44 kuruşa iner.
İlk zamanlar enflasyon düşer, hatta eksi olur.
Arabaya talep artar; fiyatı yükselir.
Sokaklar arabadan geçilmez olur.
Araba üreticileri kısa zamanda servetlerini katlarlar.
Şehirlerde nefes almak olanaksızlaşır.
Mal üretiminin ve taşınmasının maliyetleri düşer, fiyatlar düşer.
İhracatta rekabet gücü artar.
İhracat artar.
İç talep artar.
Üretim artar.
Üretim artınca istihdam artar, işsizlik azalır.
Milli gelir büyür.
Petrol tüketimindeki artıştan dolayı petrol ithalatı artar. Dış borçlar artar.
Bunu da ihracattaki artış kapatır.
Bu arada devlet bütçesi yıllık 30 milyar YTL gelirden olur. Bunun için borçlanır. Faizi ile birlikte borç yıllık 35 milyar YTL civarında olur.
Büyümeyle birlikte gelirler artacağı için kayıtdışı çalışma önlenirse vergi gelirleri de artar.
Vergi gelirlerinin artması zaman içinde vergi gelirlerindeki düşmenin etkisini azaltır.
Akaryakıttan alınmayan verginin bir kısmı biraz insaf ve adalet adına, iş bitirip zengin olanlardan da alınırsa bir süre sonra toplam vergilerde artmaya bile yol açabilir.
Çalışanların sayısı artacağı için sosyal güvenlik primi artar, sistemin kurtuluşu kolaylaşır.
Düşen enflasyon büyümeyle birlikte artmaya başlar.
Ekonomi biraz daha yüksek bir enflasyon düzeyinde ama daha yüksek bir gelir düzeyinde dengeye gelir.
Mantık kurumlar vergisinin indirilmesinden pek farklı değil. Daha da etkili. Neden cesaret edilmesin?

Kazım YILMAZ