kamu işçi maaş

Konu: Kapıcılarda Damga Vergisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  16

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  arkadaşlar kapıcılarda damga vergisi kesintisi konusundaki uygulama hakkında bilgi almak istiyorum ama.Hemen Cevap yazabilirseniz sevinirim.
  beyanname olayı uygulanıyor mu yada kaldırıldı mı?.teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  28

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  evet beyanname düzenleniyor. Fakat her ay yerine ocak-haziran/ temmuz-aralık olmak üzere 6 aylık düzenlenip, peşin ödeniyor. Bunun dışında ek damga vergisi olduğunda ise ek beyanname ile aylık olarak bildiriliyor. Buna ilişkin özelge;

  Maliye Bakanlığı Özelgesi

  Tarih : 08.02.2005

  Sayı : B.07.0.GEL.0.62/6208-228
  488 S.K Md. 22

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  Merhaba,

  Maliye Bakanlığı'nın 26/04/2005 tarih ve B.07.0.Gel.0.62.6208-228/18454 sayılı Özelgesinde;

  Apartman görevlilerine yapılan ücret ödemelerine ilişkin DV nin her ay yerine, beyannamede dönem aralığını belirtmek suretiyle, (Nisan-Haziran 3 Aylık), (Tem-Aralık 6 Aylık), (Ocak-Aralık 12 aylık) gibi, peşin olarak beyan edilmesi şeklinde düzenleme yapmıştır.

  Ayrıca beyannameyi herhangi bir vergi dairesine de beyan edebileceğiniz, dönem içinde ücrette bir artış olduğunda, ilgili dönem sonunda artan miktara ilişkin DV nin ikmalen beyan edilip ödeneceği de bu özelgede yer alıyor....


  Şükrü Kızılot'un bir yazısında okuduğum üzere, tamamen uygulamadan kaldırılacağı müjdesi yakında verilecekmiş....

  İyi çalışmalar dileğiyle,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  16

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  bu uygulama geri çekilmedi mi.tamamen kaldırıldı diye biliyorum

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  Kod:
  ŞÜKRU KIZILOT 
  skizilot@yaklasim.com 
  
   
  
  
  
  APARTMAN yöneticilerinin, kapıcı ücretlerinden kesilen damga vergisini, vergi dairesine beyan etmeleri ile ilgili uygulamaya son veriliyor. 
  
  
  Yakında çıkacak bir yasa ile kapıcı ücretleri damga vergisinden istisna edilecek.
  
  OLAY NEYDİ?
  
  1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, konut kapıcılarını da ilgilendiren bir yasa yürürlüğe girmişti. Buna göre, kapıcı ücreti üzerinden hesaplanan, binde 6 oranındaki damga vergisinin, vergi dairesine beyanname ile bildirilip, ödenmesi isteniyordu.
  
  Örneğin, asgari ücretin 2.93 YTL tutan damga vergisinin, bundan daha fazla masraf edilerek ve birkaç saat zaman harcanarak, beyan edilmesi gerekiyordu. Maliyenin de bu işten sağlayacağı reel bir gelir yoktu. 
  
  Özetle, bu olay hem vatandaşa hem de vergi dairesi çalışanlarına bir işkenceydi. Ayrıca, yöneticilerin yüzde 99.9’unun da bu vergi hakkında bilgisi yoktu ve hepsi de cezalı duruma düşmüşlerdi...
  
  
  Devamı için tıklayın...

  Merhaba,
  Yazı apartmanyöneticisi.com da 13/06/2005 de yayımlanmış. Siteden kaynaklanan bir nedenle yazının devamına maalesef tıklayamıyoruz....
  Bu tarihten sonra bir gelişme olduğu konusunda bilgim yok.

  Elimdeki, Diyalog Dergisi-Eylül 2005 sayısında konu işlenmiş. Size yukarıda aktardığım şekliyle....

  Bu arada siz nereden duydunuz ki....

  İyi çalışmalar dileğiyle,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  Kapıcılarda Damga Vergisi

  Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında

  Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.04.2005 tarih ve 18454 sayılı yazı ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  Defterdarlık Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü Sayı : B.07.4.DEF.0.34.12/2-10-2856


  ………………VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

  ………………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


  Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.04.2005 tarih ve 18454 sayılı yazı ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.  Bilindiği üzere, 31.12.2004 tarih ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış, damga vergisinin kağıtlara pul yapıştırılması şekliye ödeme usulü kaldırılmış, makbuz karşılığı ödeme usulü asıl ödeme usulü olarak belirlenmiştir.  488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükmü yer almaktadır.  Aynı Kanunun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesinde ise, “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi ;  a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.  b) (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.  Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.  Diğer taraftan, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 5281 sayılı Kanunla değişik “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b bendinde ise, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne ad ile olursa hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların damga vergisine tabi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1b bendine göre binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirip aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.  Bununla birlikte apartman yönetimlerinin istemesi halinde, apartman görevlilerine yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin her ay yerine beyannamede dönem aralığını da belirtmek suretiyle, (Nisan-Haziran-3 aylık), (Temmuz-Aralık-6 aylık), (Ocak-Aralık-12 aylık) gibi, peşin olarak damga vergisi beyannamesiyle illerdeki herhangi bir vergi dairesine beyan edilip ödenmesi, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu dönem içinde ücretlerde bir artış olduğunda, ilgili dönem sonunda artan miktara ilişkin damga vergisinin ikmalen beyan edilip ödenmesi gerekeceği de tabiidir.
  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Damga Vergisi Mükellefinin Kira Sözleşmesine Ait Damga Vergisi Tahakkuku
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 21
  Son Mesaj : 15.Ocak.2018, 23:26
 2. Kapıcılarda tehlike sınıfı hk.
  Konu Sahibi abdsis Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2010, 14:50
 3. Kapıcılarda Tazminat..Soru?
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2008, 13:32
 4. Emekli Olan Kapıcılarda Bordro
  Konu Sahibi AAKARA Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Şubat.2008, 07:31
 5. Bilançoya Ait Damga Vergisinin Damga Vergisi Mükellefiyeti A
  Konu Sahibi muratsayar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Nisan.2006, 10:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36