Lüks yaşama ''Nasıl finanse ettin?'' sorusuGelir vergisi Kanunu büyük çaplı değişikliğe uğruyor. Vergi kayıp ve kaçağıyla mücadeleye dönük yeni güvenlik müesseseleri devreye giriyor. ''Nereden Buldun'' ve ''Hayat Standardı''nın kaldırılmasıyla vergi güvenlik müesseselerinden yoksun kalan vergi mevzuatının yeni Gelir Vergisi Kanunuyla yeni oto kontrol sistemlerine kavuşturulması öngörülüyor.

Bu çerçevede gider bildirimi, asgari gayri safi hasıla ve ortalama kar haddi gibi güvenlik müesseselerinin uygulamaya konulması planlanıyor.

Lüks hayata, ''Bunları nasıl ve neyle finanse ettin?'' sorusunun sorulacağı gider bildiriminde, yıl içindeki harcamalar, o yıla ilişkin belan edilen gelirle karşılaştırılıyor. Geliri düşük, harcaması fazla olandan da açıklama isteniyor.

''Nereden Buldun''dan farklı olarak, servet yerine harcamanın sorgulanacağı gider bildiriminde, kredi kartı dahil yüksek harcaması olanlardan, sık sık yurt dışına gidenlerden, 5 yıldızlı otellerde kalanlardan, buralarda düğün yapanlardan, özel hizmetçisi, yatı ve uçağı olanlardan, beyan ettiği gelir ile yaşam standardı arasında büyük fark bulunanlar, gösterdikleri gelir ile bu tür yaşamı nasıl devam ettirebildiklerini izah edecek.

Asgari gayri safi hasılayla işletmelerin belli dönemdeki hasılatına göre, bir yıllık tahmini hasılata ulaşılıyor ve kar marjının düşülmesinin ardından, bu hasılata uygun beyanda bulunulup bulunulmadığına bakılıyor.

Ortalama kar haddinde ise aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların satış miktarına göre ortalama kar oranları hesaplanıyor ve buradan hareketle beyanlar karşılaştırılıyor.

-Zirai kazançlar: Taslakla tarım kesimindeki vergi yükü ağırlaştırılmadan, stopaj uygulaması yaygınlaştırılıyor. Bu şekilde defter tutma yükümlülüğünün kapsamı daraltılıyor. Çiftçinin sattığı ürün karşılığında vergi ödesin, ödemesin makbuz alması zorunlu kılınıyor.

Kaynak:M.Yenigün