Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 08.10.2008 Referans

2005 yılında bir konuda vergi dairesine başvurarak görüş istemiştim. Almış olduğum görüş doğrultusunda işlem yaparak vergimi ödedim. Ancak geçtiğimiz aylarda almış olduğum bir yazı ile vergi dairesinin görüş değiştirdiğini, bu nedenle benden hesaplarımda düzeltme yaparak eksik alınan verginin ödenmesi talep edilmiştir.
Ben beyanımı vergi dairesinin vermiş olduğu görüş (mukteza) doğrultusunda yaptım. Düzeltmenin yapılması halinde bir de gecikme zammı ödemek zorunda kalacağım.
Vergi Usul Yasası'nın 413.maddesi gereği olarak "Mükellefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığı'nın bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem (karmaşık bulunan) ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler.
Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedirler.
Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam (gerektirse) etse dahi ceza kesilmez."
Maliye Bakanlığı veya yetkili kıldığı makam tarafından mükelleflere verilen bilgi doğrultusunda işlem yapılmış olsa dahi bilahare yapılacak denetimler sırasında söz konusu görüşe göre yapılan işlemin doğru olmadığı sonucuna varılabilmekte, buna göre de mükelleften eksik alınan vergiler gecikme zammı ile talep edilebilmektedir.
Dolayısıyla idarenin daha önce vermiş bulunduğu görüşün bilahare yine idare tarafından değiştirilmesi mümkün olup, böyle bir durumda mükellefler hakkında yasal düzenleme gereği sadece ceza kesilmemektedir.
Bu konuda hakkınızda idarece düzeltme yapılabileceği gibi, sizin de almış oluğunuz uyarı yazısı üzerine düzeltme isteminde bulunmanız mümkündür.(V. Seviğ)